Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM

Η ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Καραϊβική.Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 14 κράτη της Καραϊβικής ωφελούν το εμπόριό σας.

Με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης CARIFORUM-ΕΕ υπεγράφη στα τέλη Οκτωβρίου 2008. Δεν πρόκειται απλώς για συμφωνία για το εμπόριο αγαθών· περιλαμβάνει δεσμεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, θέματα σχετικά με το εμπόριο, όπως η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και πτυχές βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμφωνία:

 • βοηθά τις δύο περιφέρειες να επενδύσουν και να αναπτύξουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους
 • παρέχει προβλέψιμη πρόσβαση στην αγορά για τους εμπόρους της ΕΕ και της Καραϊβικής
 • ανοίγει σταδιακά την αγορά υπηρεσιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της δημιουργικότητας και της ψυχαγωγίας, καθώς και την αγορά της Καραϊβικής για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ
 • εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα προϊόντα
 • Οι εξαγωγές ευαίσθητων προϊόντων της ΕΕ απελευθερώνονται σταδιακά σε περίοδο 25 ετών
 • δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες CARIFORUM να αποκτήσουν εμπορική παρουσία στην ΕΕ
 • προβλέπει ρήτρα περιφερειακής προτίμησης για το εμπόριο εντός της περιοχής της Καραϊβικής, προωθώντας την περιφερειακή ολοκλήρωση και τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης χωριστό πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων που διέπουν την ανταλλαγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών CARIFORUM και της ΕΕ. Η ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ είναι η πρώτη εμπορική συμφωνία στην οποία η ΕΕ συμπεριέλαβε συγκεκριμένα ολοκληρωμένες διατάξεις για τον πολιτισμό.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΕΣ

Συνολικά, 14 χώρες CARIFORUM εφαρμόζουν τις ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ:

 • Δομινικανή Δημοκρατία
 • Η Κοινότητα της Καραϊβικής δηλώνει:
  • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
  • Μπαχάμες
  • Μπαρμπάντος
  • Μπελίζε
  • ΔΟΜΙΝΙΚΑ
  • Γρενάδα
  • Γουιάνα
  • Ιαμαϊκή
  • ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
  • Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
  • Saint Kitts και Nevis
  • ΣΟΥΡΙΝΑΜ
  • Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Η Αϊτή υπέγραψε επίσης τη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2009, αλλά δεν την εφαρμόζει ακόμη, εν αναμονή της κύρωσής της από το κοινοβούλιό της.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της Καραϊβικής

Η ΣΟΕΣ προβλέπει ασυμμετρίες υπέρ των χωρών ΑΚΕ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, μεγάλες περίοδοι ελευθέρωσης, ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της βρεφικής βιομηχανίας.

Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι άμεσα και πλήρως ανοικτές, τα κράτη CARIFORUM έχουν στη διάθεσή τους 15-25 έτη για να ανοίξουν στις εισαγωγές της ΕΕ. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 17 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων (κυρίως από το κεφάλαιο 1-24 του ΕΣ) θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Δασμοί

 • Η ΕΕ παρέχει πρόσβαση 100 % χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα εμπορεύματα που προέρχονται από τα κράτη CARIFORUM. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα από το CARIFORUM
 • Οι χώρες της Καραϊβικής καταργούν σταδιακά τα καθήκοντά τους, σε διάστημα 15-25 ετών. το 17 % των προϊόντων και υπηρεσιών θεωρούνται ευαίσθητα και αποκλείονται πλήρως από την ελευθέρωση. Εάν οι εισαγωγές ορισμένων προϊόντων της ΕΕ στις χώρες CARIFORUM αυξηθούν ξαφνικά και απειλήσουν την τοπική παραγωγή, μπορούν να εφαρμοστούν διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής.
 • Όλοι οι τελωνειακοί δασμοί παρατίθενται στα παραρτήματα 1,2 και 3 της ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ. Επισημαίνεται ότι δεν ακολουθούν όλες οι χώρες CARIFORUM το ίδιο χρονοδιάγραμμα ελευθέρωσης.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.
 • Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή γάλακτος σε σκόνη στη Δομινικανή Δημοκρατία — υπάρχουν ποσοστώσεις εισαγωγής με προτιμησιακούς δασμούς.

Κανόνες καταγωγής

Εφαρμόζεται το κεφάλαιο περί κανόνων καταγωγής των ΣΟΕΣ.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του χρησιμοποιώντας τον βοηθό μου για το εμπόριο. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις

 • Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στον βοηθό μου για το εμπόριο. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε αναγράφοντας την ονομασία του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Πιστοποιητικά καταγωγής

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:

 • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 — εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και ότι πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής. Η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής ισχύει για περίοδο δέκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.
 • Δήλωση τιμολογίου — εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή μικρότερης των 6,000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Σωρευτική αντιμετώπιση

Σε περίπτωση διεκδίκησης σώρευσης όσον αφορά τη χρήση υλών από εταίρο ΣΟΕΣ, χώρα ΑΚΕ που δεν είναι κράτος CARIFORUM ή ΥΧΕ, ή την επεξεργασία ή μεταποίηση που διενεργείται στις εν λόγω χώρες, τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε στις τελωνειακές αρχές είναι τα εξής:

 • για τις παρασχεθείσες ύλες, πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή δήλωση προμηθευτή·
 • για τις επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν, ξεχωριστή δήλωση του προμηθευτή.

Για κάθε αποστολή των παραδοθέντων υλικών πρέπει να υποβάλλεται χωριστή δήλωση προμηθευτή στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, με πλήρη περιγραφή των εν λόγω υλικών.

Άλλα έγγραφα

 • Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Οι διατάξεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη CARIFORUM αποζημιώνονται επαρκώς για τη χρήση των έργων τους. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων CARIFORUM που επιθυμούν να εξάγουν στην ΕΕ προϊόντα ή υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να μπορούν ευκολότερα να λαμβάνουν αμοιβή για τη χρήση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η ΣΟΕΣ (κεφάλαιο για τις υπηρεσίες) περιλαμβάνει δεσμεύσεις για πρόσβαση στην αγορά από 27 κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από το Βέλγιο) για την ανταλλαγή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, εκτός από τον οπτικοακουστικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες CARIFORUM, οι μουσικοί και άλλοι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως επιχειρήσεις, μπορούν να στέλνουν τα μέλη τους ή τους υπαλλήλους τους σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, όπως εκτελέσεις, οι οποίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα.
 • Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) βρίσκονται σε εξέλιξη

Εμπόριο υπηρεσιών

Δεδομένου ότι η ΣΟΕΣ είναι ασύμμετρη υπέρ των κρατών της Καραϊβικής, το CARIFORUM ανοίγει το 65-75 % των αγορών τους εστιάζοντας σε τομείς με μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και όπου απαιτούνται επενδύσεις και μεταφορά τεχνολογίας, ενώ η ΕΕ ανοίγει το 90 % της αγοράς υπηρεσιών της.

Οι δύο πλευρές συζητούν επί του παρόντος:

 • τουρισμός
 • η ενεργοποίηση του πολιτιστικού πρωτοκόλλου
 • σύσταση επιτροπής υπηρεσιών

Παρακαλείσθε

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Άλλα (ανταγωνισμός, ΕΒΑ)

Η ΣΟΕΣ βοηθά την ανάπτυξη της Καραϊβικής μέσω μεγαλύτερης ενσωμάτωσης στο παγκόσμιο και περιφερειακό εμπόριο και νέων ευκαιριών στην αγορά:

 • άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων
 • διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Καραϊβική — συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού
 • παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για να βοηθήσει:
  • οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τις επιχειρήσεις ΣΟΕΣ
  • χρήση της ΣΟΕΣ για περισσότερες εξαγωγές και προσέλκυση περισσότερων εξωτερικών επενδύσεων

Ανταγωνισμός

Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.

Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα που έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή και τις στρεβλώσεις του εμπορίου.

Εάν απειληθεί η τοπική βιομηχανία λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών κλάδων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ περιέχουν ορισμένες από τις ισχυρότερες εκφράσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν κάποιο μέρος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των συμβαλλόμενων μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των μελών του κοινοβουλίου είναι σαφής.

Περιφερειακή ένταξη

Οι χώρες CARIFORUM έχουν συνδεθεί στενότερα μεταξύ τους. Η ΣΟΕΣ διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ:

 • όλες οι χώρες που απαρτίζουν το CARIFORUM
 • 17 Εδάφη της Καραϊβικής με άμεση σύνδεση με χώρες της ΕΕ (τέσσερις γαλλικές «εξόχως απόκεντρες περιφέρειες» και 13 υπερπόντια εδάφη — έξι βρετανικά, έξι ολλανδικά και ένα γαλλικά)
 • Τα κράτη CARIFORUM έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν αμοιβαία τις ίδιες προτιμήσεις που παρέχουν στην ΕΕ (δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως)
 • Μεταξύ του 2014 και του 2020, η ΕΕ διέθεσε 346 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ βοηθά τις κυβερνήσεις της Καραϊβικής να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πρώτον, η ΕΕ χρηματοδοτεί δομές εφαρμογής ΣΟΕΣ σε ολόκληρη την Καραϊβική. Οι υπηρεσίες αυτές εδρεύουν στα εθνικά υπουργεία εμπορίου και στη Διεύθυνση CARIFORUM της Γραμματείας της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM).
 • Δεύτερον, στο πλαίσιο του ΕΤΑ, η ΕΕ χρηματοδοτεί την εφαρμογή των ΣΟΕΣ και τα προγράμματα ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις από το 2012. Σε συνεργασία με διάφορους φορείς της Καραϊβικής και διεθνείς φορείς, η ΕΕ βοηθά τις χώρες της Καραϊβικής
  • εκσυγχρονισμός του τρόπου με τον οποίο αυξάνουν τους φόρους και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία
  • παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
  • να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους στηρίζοντας την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών τους
  • Σχετικά με την ίδρυση οργανισμών για τον ανταγωνισμό, την εμπορική άμυνα και τα
   μέτρα διασφάλισης που παρέχουν τεχνική βοήθεια στον τομέα των ΔΔΙ
 • Τρίτον, η ΕΕ επενδύει για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ενταχθούν με άλλους τρόπους
  • σε όλη την CARICOM: με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς και οικονομίας (CSME)
  • στον DR και στην Αϊτή: με την ενίσχυση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο
  • στην Ανατολική Καραϊβική: επιδιώκοντας μεγαλύτερη ολοκλήρωση
 • Τέταρτον, η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης παρόμοιες εργασίες μέσω των ειδικών ανά χώρα προγραμμάτων της.
  • όλα τα κράτη διαθέτουν συντονιστές και δομές ΣΟΕΣ
  • σχεδόν όλα τα κράτη έχουν εφαρμόσει τους προοδευτικούς γύρους δασμολογικών περικοπών το 2011 και το 2013, το 2015 και το 2017, όπως συμφωνήθηκε στη ΣΟΕΣ.
  • βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ενίσχυση της CROSQ, ενός περιφερειακού φορέα τυποποίησης, και της CAHFSA, μιας περιφερειακής υπηρεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων που ιδρύθηκε το 2010.

Κοινά θεσμικά όργανα

Η ΕΕ βοήθησε επίσης να τεθεί σε εφαρμογή η ΣΟΕΣ, συνεργαζόμενη με τις χώρες της Καραϊβικής για τη σύσταση πολλών νέων, κοινών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων της Καραϊβικής.

Οι φορείς αυτοί αποσκοπούν στην παρακολούθηση των τρόπων με τους οποίους και οι δύο περιφέρειες εφαρμόζουν τη συμφωνία. Έχουν επίσης ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι η ΣΟΕΣ παράγει θετικά αποτελέσματα και να επιλύουν τυχόν προβλήματα σε περίπτωση που προκύψουν.

Τα έξι κοινά θεσμικά όργανα CARIFORUM-ΕΕ:

 • Μικτό Συμβούλιο
 • Επιτροπή Εμπορίου και Ανάπτυξης (T & DC)
 • ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Συμβουλευτική επιτροπή
 • Ειδική επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών
 • Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις της Καραϊβικής

Η ΕΕ βοηθά επίσης να τεθεί σε εφαρμογή η ΣΟΕΣ μέσω της εταιρικής σχέσης της με τις Εξαγωγές της Καραϊβικής, έναν οργανισμό σε ολόκληρη την Καραϊβική που προωθεί το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα που βοηθούν τις εξαγωγές της Καραϊβικής να συνεργάζονται στενά με τις εταιρείες της Καραϊβικής, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της ΣΟΕΣ για να αναπτύξουν περισσότερο την παραγωγή και τις εξαγωγές τους, τόσο σε άλλες χώρες της Καραϊβικής όσο και στην ΕΕ.

Ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) της ΕΕ στην Καραϊβική, για την τόνωση του εμπορίου μεταξύ αυτών και της υπόλοιπης περιοχής.

Πολιτιστική συνεργασία

Το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας θεσπίζει το πλαίσιο για μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τις ανταλλαγές πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ του CARIFORUM και της ΕΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις