Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM

Η ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Καραϊβική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 14 κράτη της Καραϊβικής ωφελούν τις εμπορικές σας συναλλαγές.

Με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης CARIFORUM-ΕΕ υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2008. Δεν πρόκειται απλώς για συμφωνία για το εμπόριο αγαθών· περιλαμβάνει δεσμεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμφωνία:

 • βοηθά τις δύο περιφέρειες να επενδύσουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους
 • παρέχει προβλέψιμη πρόσβαση στην αγορά για τους εμπόρους της ΕΕ και της Καραϊβικής
 • ανοίγει σταδιακά την αγορά υπηρεσιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της δημιουργικότητας και της ψυχαγωγίας, καθώς και την αγορά της Καραϊβικής για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ
 • διασφαλίζει την αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλα τα προϊόντα
 • Οι εξαγωγές ευαίσθητων προϊόντων της ΕΕ ελευθερώνονται σταδιακά σε περίοδο 25 ετών
 • επιτρέπει στις εταιρείες CARIFORUM να δημιουργήσουν εμπορική παρουσία στην ΕΕ
 • προβλέπει ρήτρα περιφερειακής προτίμησης για το εμπόριο εντός της περιοχής της Καραϊβικής, προωθώντας την περιφερειακή ολοκλήρωση και τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης χωριστό πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών που διέπουν την ανταλλαγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών CARIFORUM και της ΕΕ. Η ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ είναι η πρώτη εμπορική συμφωνία στην οποία η ΕΕ συμπεριέλαβε συγκεκριμένα ολοκληρωμένες διατάξεις για τον πολιτισμό.

Επωφελούμενες χώρες

Συνολικά, 14 χώρες CARIFORUM εφαρμόζουν τις ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ:

 • Δομινικανή Δημοκρατία
 • Η Κοινότητα της Καραϊβικής αναφέρει τα εξής:
  • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
  • Οι Μπαχάμες
  • Μπαρμπάντος
  • Μπελίζε
  • Ντομίνικα
  • Γρενάδα
  • Γουιάνα
  • Τζαμάικα
  • Αγία Λουκία
  • Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
  • Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
  • Σουρινάμ
  • Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Η Αϊτή υπέγραψε επίσης τη συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2009, αλλά δεν την εφαρμόζει ακόμη, εν αναμονή της κύρωσής της από το κοινοβούλιό της.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της Καραϊβικής

Η ΣΟΕΣ προβλέπει ασυμμετρίες υπέρ των χωρών ΑΚΕ, όπως ο αποκλεισμός των ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και οι ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι άμεσα και πλήρως ανοικτές, τα κράτη CARIFORUM έχουν στη διάθεσή τους 15-25 χρόνια για να ανοίξουν στις εισαγωγές της ΕΕ. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 17 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων (κυρίως από τα κεφάλαια 1-24 του ΕΣ) θα απολαμβάνουν μόνιμη προστασία από τον ανταγωνισμό.

Τιμολόγια

 • Η ΕΕ χορηγεί 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλα τα εμπορεύματα που προέρχονται από τις χώρες Cariforum. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα από το CARIFORUM
 • Οι χώρες της Καραϊβικής καταργούν σταδιακά τους δασμούς, σε διάστημα 15-25 ετών. Το 17 % των προϊόντων και των υπηρεσιών θεωρούνται ευαίσθητα και εξαιρούνται πλήρως από την ελευθέρωση. Εάν οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων της ΕΕ σε χώρες CARIFORUM αυξηθούν ξαφνικά και απειλούν την τοπική παραγωγή, μπορούν να εφαρμοστούν διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής.
 • Όλοι οι δασμοί παρατίθενται στα παραρτήματα 1,2 και 3 της ΣΟΕΣ CARIFORUM — ΕΕ. Επισημαίνεται ότι δεν ακολουθούν όλες οι χώρες CARIFORUM το ίδιο χρονοδιάγραμμα ελευθέρωσης.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού εμπορίου μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.
 •  Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή γάλακτος σε σκόνη στη Δομινικανή Δημοκρατία — υπάρχουν ποσοστώσεις εισαγωγής με προτιμησιακούς δασμούς.

Κανόνες καταγωγής

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Εφαρμόζεται τοκεφάλαιο των ΣΟΕΣ για τους κανόνες καταγωγής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας χρησιμοποιώντας τον εμπορικό βοηθό μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

 • Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στον εμπορικό βοηθό μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε αναγράφοντας την ονομασία του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Αποδεικτικά καταγωγής

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι:

 • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής. Η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής ισχύει για περίοδο δέκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.
 • Δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή κατώτερης των 6 000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Σωρευτική μεταχείριση

Σε περίπτωση αιτήσεων σώρευσης όσον αφορά τη χρήση υλών από εταίρο ΣΟΕΣ, κράτος ΑΚΕ άλλο από κράτος CARIFORUM ή ΥΧΕ, ή για επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στις εν λόγω χώρες, τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε στις τελωνειακές αρχές είναι τα εξής:

 • για τις παρασχεθείσες ύλες, πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή δήλωση προμηθευτή·
 • για τις πραγματοποιηθείσες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, χωριστή δήλωση του προμηθευτή.

Στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο πρέπει να υποβάλλεται χωριστή δήλωση προμηθευτή για κάθε παρτίδα παραδιδόμενων υλών, στην οποία να περιγράφονται πλήρως οι εν λόγω ύλες.

Άλλα έγγραφα

 • Μάθετε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Οι διατάξεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη CARIFORUM αποζημιώνονται επαρκώς για τη χρήση των έργων τους. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων CARIFORUM που επιθυμούν να εξάγουν στην ΕΕ προϊόντα ή υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να μπορούν ευκολότερα να λαμβάνουν αμοιβή για τη χρήση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η ΣΟΕΣ (κεφάλαιο για τις υπηρεσίες) περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά από 27 κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από το Βέλγιο) για την ανταλλαγή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, εκτός από τις οπτικοακουστικές. Αυτό σημαίνει ότι καλλιτέχνες CARIFORUM, μουσικοί και άλλοι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως επιχειρήσεις, μπορούν να αποστέλλουν τα μέλη τους ή τους υπαλλήλους τους σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ για την παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, όπως παραστάσεις, οι οποίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα.
 • Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) βρίσκονται σε εξέλιξη

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δεδομένου ότι η ΣΟΕΣ είναι ασύμμετρη υπέρ των κρατών της Καραϊβικής, το CARIFORUM ανοίγει το 65-75 % των αγορών τους εστιάζοντας σε τομείς με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στους οποίους απαιτούνται επενδύσεις και μεταφορά τεχνολογίας, ενώ η ΕΕ ανοίγει το 90 % της αγοράς υπηρεσιών της.

Οι δύο πλευρές συζητούν επί του παρόντος:

 • τουρισμός
 • η ενεργοποίηση του πολιτιστικού πρωτοκόλλου
 • για τη σύσταση επιτροπής υπηρεσιών

Παρακαλούμε

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα (ανταγωνισμός, ΟΑΠ)

Η ΣΟΕΣ συμβάλλει στην ανάπτυξη της Καραϊβικής μέσω της μεγαλύτερης ενσωμάτωσης στο παγκόσμιο και περιφερειακό εμπόριο και των νέων ευκαιριών στην αγορά:

 • άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων
 • διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Καραϊβική — συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού
 • παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για την παροχή βοήθειας:
  • οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τις επιχειρήσεις ΣΟΕΣ
  • χρήση της ΣΟΕΣ για περισσότερες εξαγωγές και προσέλκυση περισσότερων εξωτερικών επενδύσεων

Ανταγωνισμός

Από το 2014, η ΕΕ σταμάτησε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.

Η ΕΕ ελαχιστοποίησε τα μέτρα με στρεβλωτικές επιπτώσεις στην παραγωγή και το εμπόριο.

Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ περιέχουν κάποια από τις ισχυρότερες εκφράσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που προβλέπεται στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν ένα μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, η κοινωνία των πολιτών και οι βουλευτές διαδραματίζουν σαφή ρόλο.

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Οι χώρες CARIFORUM συνεργάζονται στενότερα μεταξύ τους. Η ΣΟΕΣ διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ:

 • όλες οι χώρες που απαρτίζουν το CARIFORUM
 • 17 εδάφη της Καραϊβικής με άμεση σύνδεση με χώρες της ΕΕ (τέσσερις γαλλικές «εξόχως απόκεντρες περιοχές» και 13 υπερπόντια εδάφη — έξι βρετανικά, έξι ολλανδικά και ένα γαλλικό)
 • Τα κράτη CARIFORUM έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν αμοιβαία τις ίδιες προτιμήσεις που παρέχουν στην ΕΕ (δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως)
 • Μεταξύ 2014 και 2020, η ΕΕ διέθεσε 346 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας. 

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ βοηθά τις κυβερνήσεις της Καραϊβικής να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, με τους ακόλουθους τρόπους

 • Πρώτον, η ΕΕ χρηματοδοτεί δομές εφαρμογής των ΣΟΕΣ σε ολόκληρη την Καραϊβική. Οι οργανισμοί αυτοί εδρεύουν στα εθνικά υπουργεία εμπορίου και στη Διεύθυνση CARIFORUM της Γραμματείας της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM).
 • Δεύτερον, στο πλαίσιο του ΕΤΑ, η ΕΕ χρηματοδοτεί από το 2012 την εφαρμογή των ΣΟΕΣ και τα προγράμματα ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Σε συνεργασία με διάφορους φορείς της Καραϊβικής και διεθνείς οργανισμούς, η ΕΕ βοηθά τις χώρες της Καραϊβικής
  • να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο με τον οποίο αυξάνουν τους φόρους και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία
  • παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για την τήρηση των προτύπων της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
  • να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους στηρίζοντας την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών τους
  • Σύσταση υπηρεσιών για τον ανταγωνισμό, την εμπορική άμυνα και τα μέτρα
   διασφάλισης που παρέχουν τεχνική βοήθεια στον τομέα των ΔΔΙ
 • Τρίτον, η ΕΕ επενδύει για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ενταχθούν με άλλους τρόπους
  • μέσω της CARICOM: με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς και οικονομίας (CSME)
  • στον DR και στην Αϊτή: με την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο
  • στην Ανατολική Καραϊβική: με την επιδίωξη στενότερης ολοκλήρωσης
 • Τέταρτον, η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης παρόμοιες εργασίες μέσω των ειδικών ανά χώρα προγραμμάτων της
  • όλα τα κράτη διαθέτουν συντονιστές και δομές ΣΟΕΣ
  • σχεδόν όλα τα κράτη έχουν εφαρμόσει τους σταδιακούς γύρους δασμολογικών μειώσεων το 2011 και το 2013, το 2015 και το 2017, όπως συμφωνήθηκε στη ΣΟΕΣ
  • βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ενίσχυση του CROSQ, ενός περιφερειακού φορέα τυποποίησης, και του CAHFSA, ενός περιφερειακού οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων που συστάθηκε το 2010.

Μεικτοί θεσμοί

Η ΕΕ συνέβαλε επίσης στην εφαρμογή της ΣΟΕΣ μέσω της συνεργασίας με τις χώρες της Καραϊβικής για τη δημιουργία πολλών νέων, κοινών θεσμικών οργάνων Καραϊβικής-Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι οργανισμοί αυτοί έχουν ως στόχο να παρακολουθούν τους τρόπους με τους οποίους και οι δύο περιφέρειες εφαρμόζουν τη συμφωνία. Έχουν επίσης ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η ΣΟΕΣ αποφέρει θετικά αποτελέσματα και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.

Τα έξι κοινά θεσμικά όργανα CARIFORUM-ΕΕ:

 • Κοινό Συμβούλιο
 • Επιτροπή Εμπορίου και Ανάπτυξης (T &DC)
 • Κοινοβουλευτική επιτροπή
 • Συμβουλευτική επιτροπή
 • Ειδική επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών
 • Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις της Καραϊβικής

Η ΕΕ συμβάλλει επίσης στην εφαρμογή της ΣΟΕΣ μέσω της εταιρικής σχέσης της με την Καραϊβική Εξαγωγές, έναν οργανισμό που καλύπτει ολόκληρη την Καραϊβική και προωθεί το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα για να βοηθήσει τις εξαγωγές της Καραϊβικής να συνεργαστούν στενά με τις εταιρείες της Καραϊβικής, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη ΣΟΕΣ για να αναπτύξουν την παραγωγή τους και να εξάγουν περισσότερα, τόσο σε άλλες χώρες της Καραϊβικής όσο και στην ΕΕ.

Ο Οργανισμός συνεργάζεται επίσης με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) της ΕΕ στην Καραϊβική, με σκοπό την τόνωση του εμπορίου μεταξύ αυτών και της υπόλοιπης περιοχής.

Πολιτιστική συνεργασία

Το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας θεσπίζει το πλαίσιο για μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τις ανταλλαγές πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ CARIFORUM και ΕΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις