Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM

Η ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Καραϊβική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 14 κράτη της Καραϊβικής ωφελούν το εμπόριο σας.

Με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης CARIFORUM-ΕΕ υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2008. Δεν πρόκειται απλώς για συμφωνία για το εμπόριο αγαθών· περιλαμβάνει δεσμεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμφωνία:

 • βοηθά τις δύο περιφέρειες να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους
 • παρέχει προβλέψιμη πρόσβαση στην αγορά για τους εμπόρους της ΕΕ και της Καραϊβικής
 • ανοίγει σταδιακά την αγορά υπηρεσιών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της δημιουργίας και της ψυχαγωγίας, καθώς και την αγορά της Καραϊβικής για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ
 • εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα προϊόντα
 • Οι εξαγωγές ευαίσθητων προϊόντων της ΕΕ ελευθερώνονται σταδιακά σε περίοδο 25 ετών
 • επιτρέπει στις εταιρείες CARIFORUM να δημιουργήσουν εμπορική παρουσία στην ΕΕ
 • προβλέπει ρήτρα περιφερειακής προτίμησης για το εμπόριο εντός της περιοχής της Καραϊβικής, προωθώντας την περιφερειακή ολοκλήρωση και τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης χωριστό πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση των όρων που διέπουν την ανταλλαγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των χωρών CARIFORUM και της ΕΕ. Η ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ είναι η πρώτη εμπορική συμφωνία στην οποία η ΕΕ συμπεριέλαβε συγκεκριμένα ολοκληρωμένες διατάξεις για τον πολιτισμό.

Δικαιούχες χώρες

Συνολικά, 14 χώρες CARIFORUM εφαρμόζουν τις ΣΟΕΣ CARIFORUM — ΕΕ:

 • Δομινικανή Δημοκρατία
 • Η Κοινότητα της Καραϊβικής δηλώνει:
  • Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
  • Μπαχάμες
  • Μπαρμπάντος
  • Μπελίζε
  • Ντομίνικα
  • Γρενάδα
  • Γουιάνα
  • Τζαμάικα
  • Αγία Λουκία
  • Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
  • Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
  • Σουρινάμ
  • Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Η Αϊτή υπέγραψε επίσης τη συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2009, αλλά δεν την εφαρμόζει ακόμη, εν αναμονή της κύρωσής της από το κοινοβούλιο.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της Καραϊβικής

Η ΣΟΕΣ προβλέπει ασυμμετρίες υπέρ των χωρών ΑΚΕ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι άμεσα και πλήρως ανοικτές, τα κράτη CARIFORUM έχουν στη διάθεσή τους 15-25 χρόνια για να ανοίξουν στις εισαγωγές της ΕΕ. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 17 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων (κυρίως από το κεφάλαιο 1-24 του ΕΣ) θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Τιμολόγια

 • Η ΕΕ παρέχει πρόσβαση σε ποσοστό 100 % χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για όλα τα αγαθά που προέρχονται από τα κράτη CARIFORUM. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα από το CARIFORUM
 • Οι χώρες Carribean καταργούν σταδιακά τους δασμούς, σε διάστημα 15-25 ετών. Το 17 % των προϊόντων και υπηρεσιών θεωρούνται ευαίσθητα και εξαιρούνται πλήρως από την ελευθέρωση. Εάν οι εισαγωγές ορισμένων προϊόντων της ΕΕ σε χώρες CARIFORUM αυξηθούν ξαφνικά και απειλήσουν την τοπική παραγωγή, μπορούν να εφαρμοστούν διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής.
 • Όλοι οι τελωνειακοί δασμοί περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 1,2 και 3 της ΣΟΕΣ CARIFORUM — ΕΕ. Επισημαίνεται ότι δεν ακολουθούν όλες οι χώρες CARIFORUM το ίδιο χρονοδιάγραμμα ελευθέρωσης.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.
 •  Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή γάλακτος σε σκόνη στη Δομινικανή Δημοκρατία — υπάρχουν ποσοστώσεις εισαγωγής με προτιμησιακούς δασμούς.

Κανόνες καταγωγής

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Εφαρμόζεται τοκεφάλαιο των ΣΟΕΣ σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας χρησιμοποιώντας τον Εμπορικό Βοηθό μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

 • Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στον βοηθό μου για το εμπόριο. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε αναγράφοντας την ονομασία του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Πιστοποιητικά καταγωγής

Για να μπορούν να υπαχθούν σε προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε:

 • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 — εκδοθέν από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων, εφόσον του ζητηθεί, και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής. Η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής ισχύει για περίοδο δέκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.
 • Δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας που δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Σωρευτική μεταχείριση

Σε περίπτωση αξιώσεων σώρευσης όσον αφορά τη χρήση υλών από εταίρο ΣΟΕΣ, κράτος ΑΚΕ άλλο από κράτος CARIFORUM ή ΥΧΕ, ή για επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε στις εν λόγω χώρες, τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε στις τελωνειακές αρχές είναι:

 • για τα παρεχόμενα υλικά, πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή δήλωση προμηθευτή·
 • για την πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση, χωριστή δήλωση προμηθευτή.

Για κάθε παραδιδόμενη αποστολή υλικών πρέπει να υποβάλλεται χωριστή δήλωση προμηθευτή στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, στην οποία περιγράφονται πλήρως τα εν λόγω υλικά.

Άλλα έγγραφα

 • Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

 • Οι διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων τόσο από τα κράτη της ΕΕ όσο και από τα κράτη CARIFORUM αποζημιώνονται επαρκώς για τη χρήση των έργων τους. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι δικαιωμάτων CARIFORUM που επιθυμούν να εξάγουν στην ΕΕ προϊόντα ή υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να βρίσκουν ευκολότερη αμοιβή για τη χρήση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η EPA (κεφάλαιο για τις υπηρεσίες) περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά από 27 κράτη της ΕΕ (εκτός από το Βέλγιο) για την ανταλλαγή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, εκτός από τα οπτικοακουστικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες CARIFORUM, οι μουσικοί και άλλοι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως επιχειρήσεις, μπορούν να αποστέλλουν τα μέλη ή τους υπαλλήλους τους σε 27 κράτη της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, όπως παραστάσεις, οι οποίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα.
 • Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) βρίσκονται σε εξέλιξη

Εμπόριο υπηρεσιών

Δεδομένου ότι η ΣΟΕΣ είναι ασύμμετρη υπέρ των κρατών της Καραϊβικής, το CARIFORUM ανοίγει το 65-75 % των αγορών τους, εστιάζοντας σε τομείς με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και στους οποίους απαιτούνται επενδύσεις και μεταφορά τεχνολογίας, ενώ η ΕΕ ανοίγει το 90 % της αγοράς υπηρεσιών της.

Οι δύο πλευρές συζητούν επί του παρόντος:

 • τουρισμό
 • η ενεργοποίηση του Πολιτιστικού Πρωτοκόλλου
 • σύσταση επιτροπής υπηρεσιών

Παρακαλείσθε

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα (ανταγωνισμός, ΟΑΠ)

Η ΣΟΕΣ βοηθά την ανάπτυξη της Καραϊβικής μέσω μεγαλύτερης ενσωμάτωσης στο παγκόσμιο και περιφερειακό εμπόριο και νέων ευκαιριών στην αγορά:

 • άνοιγμα των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων
 • διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Καραϊβική — συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού
 • παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για να βοηθήσει:
  • οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τις επιχειρήσεις της ΣΟΕΣ
  • χρήση της ΣΟΕΣ για περισσότερες εξαγωγές και προσέλκυση περισσότερων εξωτερικών επενδύσεων

Ανταγωνισμός

Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.

Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με επιπτώσεις στρέβλωσης στην παραγωγή και στο εμπόριο.

Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ περιέχουν ορισμένες από τις ισχυρότερες εκφράσεις για τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση που ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, υπάρχει σαφής ρόλος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέλη του κοινοβουλίου.

Περιφερειακή ένταξη

Οι χώρες CARIFORUM συνεργάζονται στενότερα μεταξύ τους. Η ΣΟΕΣ διευκολύνει την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ:

 • όλες οι χώρες που απαρτίζουν το CARIFORUM
 • 17 εδάφη της Καραϊβικής με άμεσους δεσμούς με χώρες της ΕΕ (τέσσερις γαλλικές «εξόχως απόκεντρες περιοχές» και 13 υπερπόντια εδάφη — έξι βρετανικά, έξι ολλανδικά και ένα γαλλικά)
 • Τα κράτη CARIFORUM έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν αμοιβαία τις ίδιες προτιμήσεις που παρέχουν στην ΕΕ (δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως)
 • Μεταξύ του 2014 και του 2020, η ΕΕ διέθεσε 346 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας. 

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ βοηθά τις κυβερνήσεις της Καραϊβικής να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, με τους ακόλουθους τρόπους

 • Πρώτον, η ΕΕ χρηματοδοτεί δομές εφαρμογής ΣΟΕΣ σε ολόκληρη την Καραϊβική. Έχουν την έδρα τους στα εθνικά υπουργεία εμπορίου και στη διεύθυνση CARIFORUM στη γραμματεία της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM).
 • Δεύτερον, στο πλαίσιο του ΕΤΑ, η ΕΕ χρηματοδοτεί την εφαρμογή των ΣΟΕΣ και τα προγράμματα ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις από το 2012. Σε συνεργασία με διάφορους διεθνείς οργανισμούς της Καραϊβικής και της Καραϊβικής, η ΕΕ βοηθά τις χώρες της Καραϊβικής
  • εκσυγχρονισμός του τρόπου αύξησης των φόρων και συλλογής στατιστικών στοιχείων
  • παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
  • να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους στηρίζοντας την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών τους
  • Ίδρυση οργανισμών για τον ανταγωνισμό, την εμπορική άμυνα και τα μέτρα
   διασφάλισης που παρέχουν τεχνική βοήθεια στον τομέα των ΔΔΙ
 • Τρίτον, η ΕΕ επενδύει για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ενσωματωθούν με άλλους τρόπους
  • σε ολόκληρη την CARICOM: με τη δημιουργία ενιαίας αγοράς και οικονομίας (CSME)
  • στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Αϊτή: με την προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο
  • στην Ανατολική Καραϊβική: επιδιώκοντας στενότερη ολοκλήρωση
 • Τέταρτον, η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης παρόμοιες εργασίες μέσω των ειδικών ανά χώρα προγραμμάτων της
  • όλα τα κράτη διαθέτουν συντονιστές και δομές ΣΟΕΣ
  • σχεδόν όλα τα κράτη έχουν εφαρμόσει τους προοδευτικούς γύρους δασμολογικών περικοπών το 2011 και το 2013, το 2015 και το 2017, όπως συμφωνήθηκε στη ΣΟΕΣ
  • βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ενίσχυση του CROSQ, ενός περιφερειακού οργανισμού τυποποίησης, και του CAHFSA, ενός περιφερειακού οργανισμού για την ασφάλεια των τροφίμων που ιδρύθηκε το 2010.

Κοινά θεσμικά όργανα

Η ΕΕ έχει επίσης συμβάλει στην εφαρμογή της ΣΟΕΣ μέσω της συνεργασίας της με τις χώρες της Καραϊβικής για τη δημιουργία διαφόρων νέων, κοινών ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι φορείς αυτοί έχουν ως στόχο να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο και οι δύο περιφέρειες εφαρμόζουν τη συμφωνία. Σκοπός τους είναι επίσης να εξασφαλίσουν ότι η ΣΟΕΣ παράγει θετικά αποτελέσματα και να επιλύουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Τα έξι κοινά θεσμικά όργανα CARIFORUM-ΕΕ:

 • Μικτό Συμβούλιο
 • Επιτροπή Εμπορίου και Ανάπτυξης
 • Κοινοβουλευτική Επιτροπή
 • Συμβουλευτική επιτροπή
 • Ειδική επιτροπή για την τελωνειακή συνεργασία και τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών
 • Ειδική Επιτροπή Γεωργίας.

Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις της Καραϊβικής

Η ΕΕ συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση της ΣΟΕΣ μέσω της εταιρικής της σχέσης με την Καραϊβική Εξαγωγές, έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Καραϊβική και προωθεί το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα για να βοηθήσει τις εξαγωγές της Καραϊβικής να συνεργαστούν στενά με τις εταιρείες της Καραϊβικής, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της ΣΟΕΣ για να αναπτύξουν περισσότερο την παραγωγή και τις εξαγωγές τους, τόσο σε άλλες χώρες της Καραϊβικής όσο και στην ΕΕ.

Ο οργανισμός συνεργάζεται επίσης με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) της ΕΕ στην Καραϊβική, ώστε να τονωθεί το εμπόριο μεταξύ αυτών και της υπόλοιπης περιοχής.

Πολιτιστική συνεργασία

Το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας θεσπίζει το πλαίσιο για μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τις ανταλλαγές όσον αφορά τις πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και τα αγαθά και τις υπηρεσίες μεταξύ του CARIFORUM και της ΕΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις