Δυτικά Βαλκάνια

Από την έναρξη της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης, η ΕΕ έχει συνάψει σταδιακά διμερείς ΣΕΣ — οι οποίες αναφέρονται ως «συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης» (ΣΣΣ) με καθέναν από τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων.

  • Αλβανία (2009)
  • Βόρεια Μακεδονία (2004)
  • Μαυροβούνιο (2010)
  • Σερβία (2013)
  • Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2015)
  • Κοσσυφοπέδιο * (2016)

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.)

 

Οι ΣΣΣ είναι εργαλεία που εξασφαλίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθεροποίηση των χωρών της περιοχής, καθώς και τη δημιουργία στενής, μακροπρόθεσμης σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων.Στην πραγματικότητα, οι ΣΣΣ αποτελούν το νομικό μέσο για την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ και για τη σταδιακή ενσωμάτωση στην αγορά της ΕΕ.

Οι ΣΣΣ εγκαθίδρυσαν ζώνη ελεύθερων συναλλαγών κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου η οποία έχει πλέον λήξει για όλους εκτός από το Κοσσυφοπέδιο (2026).

Οι συμφωνίες προβλέπουν την κατάργηση των δασμών και των μη δασμολογικών περιορισμών στο διμερές εμπόριο και καλύπτουν τα εμπορεύματα σε όλα τα κεφάλαια του εναρμονισμένου συστήματος.Λίγες μόνο εξαιρέσεις, που αφορούν ορισμένα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα, δεν ελευθερώνονται πλήρως και υπόκεινται σε μειωμένους δασμούς και/ή προτιμησιακές ποσοτικές παραχωρήσεις.

 

Οι κανόνες καταγωγής διέπονται από την πανευρωμεσογειακή σύμβαση.

Επιπλέον, οι συμφωνίες περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με θέματα ανταγωνισμού, υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ενισχυμένη συνεργασία σε τελωνειακά θέματα.Περιλαμβάνουν επίσης πρόσθετους κανόνες που αφορούν, ιδίως, τις δημόσιες συμβάσεις, τη νομοθετική προσέγγιση σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης, καθώς και διατάξεις σχετικά με τις υπηρεσίες και την εγκατάσταση.

Περισσότερα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις