Det vestlige Balkan

Siden iværksættelsen af stabiliserings- og associeringsprocessen har EU gradvist indgået bilaterale frihandelsaftaler — benævnt "stabiliserings- og associeringsaftaler" (SAA'er) med hver af partnerne på Vestbalkan.

  • Albanien (2009)
  • Nordmakedonien (2004)
  • Montenegro (2010)
  • Serbien (2013)
  • Bosnien-Hercegovina (2015)
  • Kosovo * (2016)

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.)

 

Stabiliserings- og associeringsaftalerne er redskaber til økonomisk udvikling og politisk stabilisering af landene i regionen og til oprettelse af en tæt, langsigtet associering mellem EU og Vestbalkan.  Stabiliserings- og associeringsaftalerne udgør nemlig det retlige instrument for tilpasning til gældende EU-ret og gradvis integration på EU-markedet.

Stabiliserings- og associeringsaftalerne har etableret et frihandelsområde i en overgangsperiode, som nu er ophørt for alle undtagen Kosovo (2026). 

Aftalerne indebærer afskaffelse af told- og ikke-toldmæssige restriktioner på bilateral handel og omfatter varer i alle kapitler i det harmoniserede system.  Kun få undtagelser vedrørende visse landbrugsprodukter og fiskevarer er ikke fuldt liberaliseret og er omfattet af reducerede toldsatser og/eller kvantitative præferenceindrømmelser.

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvevaluering af oprindelsesregler (ROSA) i My Trade Assistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og finde ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

 

Oprindelsesreglerne er omfattet af pan-Euro-Middelhavskonventionen.

Aftalerne indeholder desuden bestemmelser om konkurrencespørgsmål, et højt beskyttelsesniveau for intellektuelle ejendomsrettigheder og et styrket samarbejde i toldspørgsmål. De omfatter også yderligere discipliner vedrørende navnlig offentlige indkøb, tilnærmelse af lovgivningen på mange områder, herunder standardisering, samt bestemmelser vedrørende tjenesteydelser og etablering.

Læs mere

Del denne side:

Genveje