Det vestlige Balkan

Siden indledningen af stabiliserings- og associeringsprocessen har EU gradvist indgået bilaterale frihandelsaftaler — i det følgende benævnt "stabiliserings- og associeringsaftaler" (SAA'er) med hver af partnerne på Vestbalkan.

  • Albanien (2009)
  • Nordmakedonien (2004)
  • Montenegro (2010)
  • Serbien (2013)
  • Bosnien og Hercegovina (2015)
  • Kosovo * (2016)

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.)

 

Stabiliserings- og associeringsaftalerne er redskaber, der giver mulighed for økonomisk udvikling og politisk stabilisering af landene i regionen og for etablering af en tæt, langsigtet associering mellem EU og Vestbalkan.  Stabiliserings- og associeringsaftalerne udgør faktisk det retlige instrument for tilpasning til gældende EU-ret og gradvis integration i EU's marked.

Stabiliserings- og associeringsaftalerne har oprettet et frihandelsområde i en overgangsperiode, som nu er udløbet for alle undtagen Kosovo (2026). 

Aftalerne indebærer afskaffelse af told- og ikke-toldmæssige restriktioner på bilateral handel og omfatter varer i alle kapitler i det harmoniserede system.  Kun få undtagelser vedrørende visse landbrugs- og fiskeriprodukter er ikke fuldt liberaliseret og er omfattet af nedsatte toldsatser og/eller kvantitative præferenceindrømmelser.

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

 

Oprindelsesreglerne er reguleret af pan-Euro-Middelhavskonventionen.

Desuden indeholder aftalerne bestemmelser om konkurrencespørgsmål, et højt beskyttelsesniveau for intellektuelle ejendomsrettigheder og styrket samarbejde på toldområdet. De omfatter også yderligere discipliner, navnlig vedrørende offentlige indkøb, tilnærmelse af lovgivningen på mange områder, herunder standardisering, samt bestemmelser vedrørende tjenesteydelser og etablering.

Læs mere

Del denne side: