EU-markedet

EU er en toldunion — EU's 27 medlemslande udgør et fælles toldområde.

Dette betyder, at

 • der betales ingen told på varer, der transporteres mellem EU-medlemsstater
 • EU-medlemsstaterne anvender en fælles toldtarif for varer, der importeres fra lande uden for EU
 • varer, der er blevet lovligt importeret, kan cirkulere i hele EU uden yderligere toldkontrol.

Virksomheder i og uden for EU drager fordel af

 • et marked for deres produkter med over 400 mio. forbrugere
 • lettere adgang for en bred vifte af leverandører og forbrugere
 • lavere enhedsomkostninger
 • større kommercielle muligheder.

De 27 EU-medlemsstater udgør et fælles toldområde. Dette indebærer, at EU er en toldunion, hvilket betyder, at dens medlemsstater ikke har nogen toldbarrierer indbyrdes, og at de alle har en fælles toldtarif for importerede varer. Når først der er betalt told, og det er blevet kontrolleret, at importbetingelserne er overholdt, kan importerede varer desuden cirkulere frit inden for resten af EU uden yderligere toldkontrol.

Unionens toldområde omfatter følgende medlemsstaters områder:

 • Belgien,
 • Bulgarien,
 • Kroatien,
 • den Tjekkiske Republik,
 • Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland
 • Tyskland, undtagen Helgoland og området Büsingen
 • Estlands,
 • Irland,
 • Grækenland,
 • Spanien, undtagen Ceuta og Melilla
 • Frankrig, undtagen Ny Kaledonien, Saint-Pierre og Miquelon, Wallis og Futuna, Fransk Polynesien og de franske sydlige og antarktiske territorier, men inklusive de oversøiske departementer Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte og Réunion
 • Italien, bortset fra Livigno og Campione d'Italia og Lugano-søen mellem bredden og den politiske grænse af området mellem Ponte Tresa og Porto Ceresio
 • Cypern (indtil der er fundet en løsning på Cypern-problemet, suspenderes anvendelsen af gældende fællesskabsret på de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol)
 • Letland,
 • Litauen,
 • Luxembourg
 • Ungarn,
 • Malta
 • Nederlandene i Europa
 • Østrig,
 • Polen,
 • Portugal
 • Rumænien,
 • Slovenien,
 • den Slovakiske Republik,
 • Finland
 • Sverige.

Fyrstendømmet Monacos område, herunder dets territorialfarvande, indre farvande og luftrum, der er beliggende uden for medlemsstaternes område, betragtes også som en del af Fællesskabets toldområde.

EU

 

Østrig

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Den Tjekkiske Republik

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrig

 

Tyskland

 

Grækenland

 

Ungarn

 

Irland

 

Italien

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Malta

 

Nederlandene

 

Polen

 

Portugal

 

Rumænien

 

Slovakiske Republik

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Fyrstendømmet Monacos territorium (herunder dets territorialfarvande, indre farvande og luftrum) betragtes også som en del af EU's toldområde.

 

EU-markedet handler også om

 • Lovgivningsmæssige rammer — for at forbedre det indre marked for varer og styrke betingelserne for markedsføring af en lang række produkter på EU-markedet, blev der vedtaget en ny lovgivningsmæssig ramme i 2008
 • Byggesten i det indre marked — lovgivning om det indre marked for varer har til formål at sikre, at produkter, der markedsføres i EU, opfylder høje sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav — produkter, der må sælges i EU, kan cirkulere uden handelshindringer og med en minimal administrativ byrde.
 • Fri bevægelighed i harmoniserede og ikke-harmoniserede sektorer — princippet om frie varebevægelser sikrer, at disse bestemmelser ikke fører til uberettigede handelshindringer
 • Internationale aspekter af det indre marked — gennem sine forbindelser med tredjelande forsøger EU at sikre de bedst mulige betingelser for international handel med regulerede produkter

Vejledning om EU's produktregler

Del denne side:

Genveje