EU-markedet

EU er en toldunion, og dens 27 medlemslande udgør et enkelt område i toldmæssig henseende.

Det svarer til, at der pr

 • der betales ingen told på varer, der transporteres mellem EU-medlemsstater
 • EU-medlemsstaterne anvender en fælles toldtarif for varer, der importeres fra lande uden for EU
 • varer, der er lovligt importeret, kan omsættes i hele EU uden yderligere toldkontrol.

Virksomheder i og uden for EU drager fordel af

 • et marked for deres produkter med over 400 mio. forbrugere
 • lettere adgang for en bred vifte af leverandører og forbrugere
 • lavere enhedsomkostninger
 • større kommercielle muligheder.

De 27 EU-medlemsstater udgør et enkelt område i toldmæssig henseende. Dette indebærer, at EU er en toldunion, hvilket betyder, at medlemsstaterne ikke har nogen indbyrdes toldbarrierer, og at de alle har en fælles toldtarif for importerede varer. Når tolden er behørigt betalt, og importbetingelserne er blevet kontrolleret, kan importerede varer desuden frit omsættes inden for resten af EU uden yderligere toldkontrol.

Unionens toldområde omfatter følgende medlemsstaters områder:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • den Tjekkiske Republik
 • Danmark, undtagen Færøerne og Grønland
 • Tyskland, undtagen øen Helgoland og Büsingen
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien undtagen Ceuta og Melilla
 • Frankrig, undtagen Ny Kaledonien, Saint-Pierre og Miquelon, Wallis og Futunøerne, Fransk Polynesien og de franske territorier i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis, men inklusive de oversøiske departementer Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Mayotte og Réunion
 • Italien med undtagelse af kommunen Livigno
 • Cypern (indtil der er fundet en løsning på Cypern-problemet, suspenderes anvendelsen af gældende EU-ret i de områder, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol)
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene i Europa
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • den Slovakiske Republik
 • Finland
 • Sverige

Unionens toldområde omfatter medlemsstaternes territorialfarvande, indre farvande og luftrum, bortset fra territorialfarvande, indre farvande og luftrum i de områder, der er beliggende uden for Unionens toldområde.

Fyrstendømmet Monacos territorium, herunder dets territorialfarvande, indre farvande og luftrum, selv om det ligger uden for Unionens område, betragtes også som en del af Unionens toldområde.

EU

 

Østrig

 

Belgien

 

Bulgarien

 

Kroatien

 

Cypern

 

Den Tjekkiske Republik

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrig

 

Tyskland

 

Grækenland

 

Ungarn

 

Irland

 

Italien

 

Letland

 

Litauen

 

Luxembourg

 

Malta

 

Nederlandene

 

Polen

 

Portugal

 

Rumænien

 

Den Slovakiske Republik

 

Slovenien

 

Spanien

 

Sverige

 
Fyrstendømmet Monacos område (herunder dets territorialfarvande, indre farvande og luftrum) betragtes også som en del af EU's toldområde.

 

EU-markedet handler også om

 • lovgivningsmæssige rammer — for at forbedre det indre marked for varer og styrke betingelserne for at bringe en lang række produkter i omsætning på EU-markedet blev der i 2008 vedtaget en ny lovgivningsmæssig ramme.
 • byggesten i det indre marked — lovgivning om det indre marked for varer har til formål at sikre, at produkter, der markedsføres i EU, opfylder høje sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav — produkter, der må sælges i EU, kan cirkulere uden handelshindringer og med et minimum af administrative byrder
 • fri bevægelighed i harmoniserede og ikke-harmoniserede sektorer — princippet om frie varebevægelser sikrer, at disse bestemmelser ikke fører til, at der skabes uberettigede handelshindringer
 • internationale aspekter af det indre marked — gennem sine forbindelser med tredjelande forsøger EU at sikre de bedst mulige betingelser for international handel med regulerede produkter

Vejledning om EU's produktregler

Del denne side:

Genveje