ELi turg

EL on tolliliit - selle 27 liikmesriiki moodustavad ühtse tolliterritooriumi.

See tähendab, et

 • ELi liikmesriikide vahel liikuvalt kaubalt tollimaksu ei maksta
 • ELi liikmesriigid kohaldavad väljastpoolt ELi imporditud kaupade suhtes ühist tollitariifistikku
 • seaduslikult imporditud kaubad võivad liikuda kogu ELis ilma täiendava tollikontrollita.

Ettevõtjad ELis ja väljaspool seda saavad kasu

 • enam kui 400 miljoni tarbijaga toodete turg
 • hõlpsam juurdepääs paljudele tarnijatele ja tarbijatele
 • madalamad ühikukulud
 • suuremad ärivõimalused.

ELi 27 liikmesriiki moodustavad tolliküsimustes ühtse territooriumi. See tähendab, et EL on tolliliit, mis tähendab, et tema liikmesriikidel ei ole omavahel tollitõkkeid ja neil kõigil on imporditud kaupadele ühine tollitariifistik. Peale selle, kui tollimaksud on nõuetekohaselt tasutud ja imporditingimusi on kontrollitud, on imporditud kaubad vabad ringlema ülejäänud ELis ilma täiendava tollikontrollita.

Liidu tolliterritoorium hõlmab järgmiste liikmesriikide territooriume:

 • Belgia,
 • Bulgaaria,
 • Horvaatia,
 • Tšehhi Vabariik,
 • Taani, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa,
 • Saksamaa, välja arvatud Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium,
 • Eesti,
 • Iirimaa,
 • Kreeka,
 • Hispaania, välja arvatud Ceuta ja Melilla,
 • Prantsusmaa, välja arvatud Uus-Kaledoonia, Saint-Pierre ja Miquelon, Wallis ja Futuna saared, Prantsuse Polüneesia ning Prantsuse Lõuna- ja Antarktika alad, kuid kaasa arvatud Guadeloupe’i, Prantsuse Guajaana, Martinique’i, Mayotte’i ja Réunioni departemangud,
 • Itaalia, välja arvatud Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ning Lugano järve riigi veed, mis asuvad Ponte Tresa ja Porto Ceresio vahelise ala panga ja poliitilise piiri vahel,
 • Küpros (kuni Küprose probleemi lahendamiseni peatatakse ühenduse õigustiku kohaldamine aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll),
 • Läti,
 • Leedu,
 • Luksemburg,
 • Ungari,
 • Malta Vabariik,
 • Madalmaad Euroopas,
 • Austrias,
 • Poola,
 • Portugal
 • Rumeenia,
 • Sloveenia,
 • Slovaki Vabariik,
 • Soome,
 • Rootsi.

Monaco põhiterritoorium, sealhulgas selle territoriaalveed, siseveekogud ja õhuruum, mis asuvad väljaspool liikmesriikide territooriumi, loetakse samuti ühenduse tolliterritooriumi osaks.

EL

 

Austria

 

Belgia

 

Bulgaaria

 

Horvaatia

 

Küpros

 

Tšehhi Vabariik

 

Taani

 

Eesti

 

Soome

 

Prantsusmaa

 

Saksamaa

 

Kreeka

 

Ungari

 

Iirimaa

 

Itaalia

 

Läti

 

Leedu

 

Luksemburg

 

Maltal

 

Madalmaad

 

Poola

 

Portugal

 

Rumeenia

 

Slovaki Vabariik

 

Sloveenia

 

Hispaania

 

Rootsi

 
Monaco Vürstiriiki (sealhulgas selle territoriaalveed, siseveekogud ja õhuruum) peetakse samuti ELi tolliterritooriumi osaks.

 

ELi turg on samuti

 • Õigusraamistik - kaupade siseturu parandamiseks ja paljude toodete ELi turule laskmise tingimuste tugevdamiseks võeti 2008. aastal vastu uus õigusraamistik
 • Ühtse turu põhielemendid - kaupade ühtset turgu käsitlevate õigusaktide eesmärk on tagada, et ELi turule lastud tooted vastaksid kõrgetele tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnanõuetele – tooted, mida on lubatud ELis müüa, võivad liikuda ilma kaubandustõketeta ja minimaalse halduskoormusega
 • Vaba liikumine ühtlustatud ja ühtlustamata sektorites - kaupade vaba liikumise põhimõte tagab, et need sätted ei too kaasa põhjendamatute kaubandustõkete loomist
 • Ühtse tururahvusvahelised aspektid - suhete kaudu kolmandate riikidega püüab EL tagada parimad võimalikud tingimused reguleeritud toodetega rahvusvaheliseks kauplemiseks

Suunised ELi toote-eeskirjade kohta

Jagage seda lehte:

Kiirlingid