ELi turg

EL on tolliliit – selle 27 liikmesriiki moodustavad tollivaldkonnas ühtse territooriumi.

See tähendab, et

 • ELi liikmesriikide vahel liikuvalt kaubalt tollimaksu ei maksta
 • ELi liikmesriigid kohaldavad väljastpoolt ELi imporditud kaupade suhtes ühist tollitariifistikku
 • seaduslikult imporditud kaubad võivad liikuda kogu ELis ilma täiendava tollikontrollita.

ELis ja väljaspool ELi asuvad ettevõtted saavad kasu

 • enam kui 400 miljoni tarbija toodete turg
 • lihtsam juurdepääs paljudele tarnijatele ja tarbijatele
 • madalamad ühikukulud
 • suuremad ärivõimalused.

ELi 27 liikmesriiki moodustavad tollivaldkonnas ühtse territooriumi. See tähendab, et EL on tolliliit, mis tähendab, et tema liikmesriikidel ei ole omavahel tollimaksutõkkeid ja neil kõigil on ühine tollitariifistik imporditud kaupade jaoks. Kui tollimaksud on nõuetekohaselt tasutud ja imporditingimuste täitmist on kontrollitud, on imporditud kaubad vabad ringlema ülejäänud ELis ilma täiendava tollikontrollita.

Liidu tolliterritoorium hõlmab järgmiste liikmesriikide territooriume:

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Horvaatia
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani, välja arvatud Fääri saared ja Gröönimaa
 • Saksamaa, välja arvatud Helgolandi saar ja Büsingeni territoorium
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania, välja arvatud Ceuta ja Melilla
 • Prantsusmaa, välja arvatud Uus-Kaledoonia, Saint-Pierre ja Miquelon, Wallis ja Futuna saared, Prantsuse Polüneesia ning Prantsuse Lõuna- ja Antarktika alad, kuid sealhulgas Guadeloupe’i, Prantsuse Guajaana, Martinique’i, Mayotte’i ja Réunioni ülemeredepartemangud
 • Itaalia, välja arvatud Livigno omavalitsus
 • Küpros (kuni Küprose probleemi lahendamiseni peatatakse liidu õigustiku kohaldamine piirkondades, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll)
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Madalmaad Euroopas
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovaki Vabariik
 • Soome
 • Rootsi

Liidu tolliterritooriumi hulka kuuluvad liikmesriikide territoriaalveed, siseveed ja õhuruum, välja arvatud väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvate territooriumide territoriaalveed, siseveed ja õhuruum.

Monaco printsipaali territoorium, sealhulgas selle territoriaalveed, siseveekogud ja õhuruum, mis asub väljaspool liidu territooriumi, käsitatakse samuti liidu tolliterritooriumi osana.

ELI

 

Austria

 

Belgia

 

Bulgaaria

 

Horvaatia

 

Küpros

 

Tšehhi Vabariik

 

Taani

 

Eesti

 

Soome

 

Prantsusmaa

 

Saksamaa

 

Kreeka

 

Ungari

 

Iirimaa

 

Itaalia

 

Läti

 

Leedu

 

Luksemburg

 

Malta

 

Madalmaad

 

Poola

 

Portugal

 

Rumeenia

 

Slovaki Vabariik

 

Sloveenia

 

Hispaania

 

Rootsi

 
Monaco Vürstiriigi territoorium (sealhulgas tema territoriaalveed, siseveekogud ja õhuruum) on samuti osa ELi tolliterritooriumist.

 

ELi turg hõlmab ka

 • õiguslik raamistik – kaupade siseturu parandamiseks ja paljude toodete ELi turule laskmise tingimuste tugevdamiseks võeti 2008. aastal vastu uus õigusraamistik.
 • ühtse turu alustalad – kaupade ühtset turgu käsitlevate õigusaktide eesmärk on tagada, et ELi turule lastavad tooted vastavad rangetele tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnanõuetele – tooted, mida on lubatud ELis müüa, võivad ringelda ilma kaubandustõketeta ja minimaalse halduskoormusega
 • vaba liikumine ühtlustatud ja ühtlustamata sektorites – kaupade vaba liikumise põhimõte tagab, et need sätted ei too kaasa põhjendamatute kaubandustõkete loomist
 • ühtse tururahvusvahelised aspektid – suhetes kolmandate riikidega püüab EL tagada reguleeritud toodetega rahvusvaheliseks kauplemiseks parimaid võimalikke tingimusi

Suunised ELi toote-eeskirjade kohta

Jagage seda lehte:

Kiirlingid