Access2Markets

Eksport EList, import ELi
– kõik, mida peate teadma

Access2Markets võimaldab teil saada kolmandate riikidega kauplemise korral vajalikku teavet, näiteks tariifide, maksude, menetluste, formaalsuste ja nõuete, päritolureeglite, ekspordimeetmete, statistika, kaubandustõkete ja palju muu kohta. Samuti võimaldab see tutvuda kõige olulisema teabega, mis on vajalik teenuskaubanduseks ning investeeringuteks ja hangeteks kolmandates riikides. Samuti saate rohkem teavet ELI kaubanduslepingute kohta, selle kohta, kuidas neist kasu saada, ja võite lugeda edukate ettevõtete lugusid lepingute kasutamisest. Access2Markets aitab Teil ja Teie ettevõttel importida ja eksportida.

Minu kaubandusabi

Sealhulgas Rules of Origin Self-Assessment

Vastutuse välistamine

Vastutuse välistamine:
Sellest andmebaasist saadud otsingutulemused ei ole ametlikud. Andmebaasis sisalduva teabe ja andmete täpsusele pööratakse suurt tähelepanu, kuid ei Euroopa Komisjon ega andmete esitajad ei vastuta tahtmatute vigade või puuduste eest. Teatavate jaotiste teabe ja andmete suhtes kehtivad litsentsi eritingimused, palun tutvuge lisateabega jaotises „Allikad ja autoriõigus“. Kui jätkate ja vaatate andmeid, tähendab käesolevate tingimustega nõustumist.

Valige päritoluriik
Valige sihtriik

Ühtne kontaktpunkt

Ühtne kontaktpunkt on Euroopa Komisjoni kaubandusosakonna esimene kontaktpunkt kõigile ELi sidusrühmadele, kellel on probleeme turulepääsuga kolmandates riikides või kes leiavad, et kestlikkusega seotud kohustusi ei täideta.

Kokkuvõtted

Viimased uuendused

Tariifid

Formaalsused

Maksud

Vaadake viimaseid uuendusi
Jagage seda lehte: