Harmoneeritud süsteem

Harmoneeritud süsteem, HS, nomenklatuur võimaldab teil oma toodet täpselt identifitseerida ning kontrollida, milliseid tariifiridu ja eeskirju kohaldatakse. Kaupade klassifitseerimine on loogiline struktuur, mida tolliasutused kogu maailmas ühetaoliselt kasutavad.

Kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteem (HS), mida tavaliselt nimetatakse harmoneeritud süsteemiks, on Maailma Tolliorganisatsiooni (WCO) välja töötatud rahvusvaheline kaupade klassifitseerimise süsteem. See on lai klassifitseerimissüsteem, mis koosneb umbes 5 000 kuuekohalisest tootekategooriast, mis on jaotatud hierarhilises struktuuris järgmiselt:

 • sektsioonid
 • peatükid (2 numbrikohta)
 • rubriigid (4 numbrikohta)
 • alamrubriigid (6 numbrikohta)

ning mida toetavad rakenduseeskirjad ja selgitavad märkused.     

See võimaldab mis tahes riigi ettevõtjatel, tolliametnikel ja seadusandjatel identifitseerida sama toodet numbrilise koodi abil.

Riigid kasutavad harmoneeritud süsteemi tollitariifide ja statistiliste andmete kogumise alusena. Nad jaotavad kuuekohalised harmoneeritud süsteemi tootekategooriad üksikasjalikumalt kaheksaks või enamaks tariifireaks. Euroopa Liit kasutab kaheksakohalisi koode.

Kuidas on harmoneeritud süsteemi nomenklatuur üles ehitatud?

 • 21 põhilõiku
  • 97 peatükki (2 numbrikohta)
   • rubriigid (kahekohaline kood)
    • alamrubriigid (kahekohaline kood)
     • 5 000 kaubagruppi

Toote klassifikatsiooni näide

 • II jagu taimsed tooted
  • grupp 07 söödavad köögiviljad ning teatavad juured ja mugulad
   • rubriik: 0705 aedsalat (lactucasativa) ja sigur (cichorium spp.), värske või jahutatud
    • aedsalat
     • alamrubriik 070511: peasalat
     • alamrubriik 070519: muu
    • sigur
     • alamrubriik 070521: salatsigur (Chicorium intybus var. foliosum)
     • alamrubriik 070529: muu

Märkused HSi nomenklatuuri kohta

 • peaaegu kõik maailma riigid tõlgendavad HS-koode ühtemoodi
 • süsteemi kasutavad enam kui 200 riiki ja majandust oma tollitariifide ja rahvusvahelise kaubanduse statistika kogumise alusena – üle 98 % rahvusvahelises kaubanduses kasutatavatest kaupadest on klassifitseeritud harmoneeritud süsteemi järgi.
 • HS-koode ajakohastatakse pidevalt, et kajastada tehnoloogia arengut ja uute toodete esilekerkimist – viimane muudatus jõustus 2017. aastal, seega nimetatakse praegust versiooni HS-nomenklatuuri 2017. aasta väljaandeks.
 • praktikas võivad mõned riigid siiski oma menetlusi ja õigusakte erinevatel aegadel kohandada – see põhjustab mõnikord ajutisi vastuolusid.
 • Euroopa Liidu (EL) kombineeritud nomenklatuur on ELi kaheksakohaline kodeerimissüsteem, mis koosneb HS-koodidest koos täiendavate ELi alajaotiste ja juriidiliste märkustega, mis on spetsiaalselt loodud ELi vajaduste rahuldamiseks.

Lugege täiendavalt

Jagage seda lehte:

Kiirlingid