Harmonoitu järjestelmä

Harmonoidun järjestelmän, harmonoidun järjestelmän ja nimikkeistön avulla tuote voidaan tunnistaa tarkasti ja tarkistaa, mitä tullinimikkeitä ja sääntöjä sovelletaan. On loogista luokitella tavarat, joita tulliviranomaiset kaikkialla maailmassa käyttävät yhdenmukaisesti.

Harmonoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä (HS), josta käytetään yleisesti nimitystä harmonoitu järjestelmä, on Maailman tullijärjestön (WCO) kehittämä kansainvälinen tavaroiden luokittelujärjestelmä. Se on laaja luokitusjärjestelmä, joka kattaa noin 5000 kuusinumeroista tuoteluokkaa ja joka on järjestetty hierarkkisessa rakenteessa

 • osat
 • luvut (2 numeroa)
 • otsakkeet (4 numeroa)
 • alaotsakkeet (6 numeroa)

ja niitä tuetaan täytäntöönpanosäännöillä ja selittävillä huomautuksilla.     

Sen ansiosta talouden toimijat, tulliviranomaiset ja lainsäätäjät missä tahansa maassa voivat tunnistaa saman tuotteen numeerisella koodilla.

Maat käyttävät HS-järjestelmää tullimaksujen ja tilastotietojen keruun perustana. Ne jakavat lisäksi kuusinumeroiset HS-tuoteluokat kahdeksaan tai useampaan tullinimikkeeseen tarkemman erityisyyden vuoksi. Euroopan unioni käyttää kahdeksannumeroisia koodeja.

Miten HS-nimikkeistö on jäsennelty?

 • 21 pääosiota
  • 97 lukua (2 numeroa) 
   • otsakkeet (4-numeroinen koodi) 
    • alaotsakkeet (6-numeroinen koodi) 
     • 5000 hyödykeryhmää

Esimerkki tuoteluokituksesta

 • II jakso Vihannekset
  • 07 ryhmä Kasvihannekset ja tietyt juuret ja mukulat
   • toimintalinja: Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (lactucasativa) ja juurisikurit (cichorium spp.)
    • salaatti
     • alanimike 070511: salaatit (Lactuca sativa) keräsalaatti
     • alanimike 070519: muuta
    • juurisikuri
     • alanimike 070521: salaattisikuri (Chicorium intybus var. foliosum)
     • alanimike 070529: muuta

HS-nimikkeistöä koskevat huomautukset

 • lähes kaikilla maailman mailla on sama tulkinta HS-nimikkeissä.
 • järjestelmää käyttää yli 200 maata ja taloutta tullimaksujensa ja kansainvälistä kauppaa koskevien tilastojen keräämisen perustana – yli 98 prosenttia kansainvälisen kaupan tavaroista luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan.
 • HS-koodeja päivitetään jatkuvasti teknologian muutosten ja uusien tuotteiden ilmaantumisen huomioon ottamiseksi. Viimeisin muutos tuli voimaan vuonna 2022, joten nykyistä versiota kutsutaan HS-nimikkeistön vuoden 2022 painokseksi.
 • käytännössä jotkin maat saattavat kuitenkin mukauttaa menettelyjään ja lainsäädäntöään eri aikoina, mikä johtaa toisinaan tilapäisiin epäjohdonmukaisuuksiin.
 • Euroopan unionin yhdistetty nimikkeistö (EU) on EU:n kahdeksannumeroinen koodausjärjestelmä, joka sisältää HS-koodit ja muut EU:n alajaottelut ja oikeudelliset huomautukset, jotka on erityisesti luotu vastaamaan EU:n tarpeisiin.

Lue lisää

Jaa tämä sivu: