Palvelut EU:n kauppasopimuksissa

EU:n tekemät tai parhaillaan neuvottelemat kauppasopimukset kattavat palvelukaupan. EU:n tavoitteena kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa on varmistaa, että EU:n palveluntarjoajat saavat tarjota palveluja ulkomaisilla markkinoilla ja että niitä ei syrjitä kansallisiin toimijoihin tai muihin saman alan ulkomaisiin toimijoihin nähden.

EU:n kauppasopimuksiin sisältyy tyypillisesti monenlaisia sääntelyperiaatteita tietyillä keskeisillä aloilla, kuten

  • televiestintä
  • rahoituspalvelut
  • meriliikenne
  • sähköinen kaupankäynti

Lisäksi sopimuspuolet esittävät markkinoillepääsyn ehdot yksityiskohtaisesti ”erityisiä sitoumuksia koskevissa luetteloissaan”.

Palveluja koskevissa kauppaneuvotteluissa ei ole kyse yksityistämisestä eikä sääntelyn purkamisesta, vaan ainoastaan kaupan asteittaisesta helpottamisesta lisäämällä avoimuutta ulkomaisia palveluntarjoajia kohtaan.

Miten EU:n kauppasopimukset kattavat palvelukaupan ja investoinnit?

Sitoumukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään.

  • markkinoillepääsyä koskeva sitoumus
  • kansallista kohtelua koskeva sitoumus

Markkinoille pääsyä koskevat sitoumukset

Tämä on sitoumus antaa toistensa palveluntarjoajille tai sijoittajille pääsy kotimaan palvelumarkkinoille ja olla asettamatta määrällisiä rajoituksia, kuten

  • tavarantoimittajien tai palvelutoimintojen lukumäärä
  • liiketoimien kokonaisarvo
  • ulkomaisen pääoman osuus määrällisesti

Kansallista kohtelua koskeva sitoumus

Tämä on sitoumus kohdella ulkomaisia palveluntarjoajia tai sijoittajia yhtä suotuisasti kuin omia palveluntarjoajia tai sijoittajia.

Kukin osapuoli voi asettaa sitoumuksiinsa ehtoja tai poikkeuksia, joita kutsutaan usein ”rajoituksiksi” tai ”varauksiksi”. Sitoumukset ja poikkeukset on kirjattu niin kutsuttuihin luetteloihin, jotka ovat erottamaton osa kauppasopimusta.

Vaikka osapuoli ei sisällyttäisi luetteloonsa poikkeuksia – ja tekee niin kutsutun ”täyden sitoumuksen” – se ei tarkoita, että alaa säännellään tai tullaan purkamaan.

Osapuoli voi jatkaa alan sääntelyä, mutta sen on tehtävä niin asettamatta kiintiöitä tai harjoittamatta syrjintää, joten sääntöjä olisi sovellettava samalla tavoin sekä kotimaisiin että ulkomaisiin palveluntarjoajiin ja sijoittajiin.

Jaa tämä sivu: