Investoinnit

EU on maailman suurin suorien ulkomaisten sijoitusten lähde ja pääasiallinen kohde. Ulkomaiset ja ulkomaiset suorat sijoitukset ovat keskeisessä asemassa luotaessa kestävää talouskasvua, liiketoimintamahdollisuuksia, työllisyyttä, teknologista kehitystä ja innovointia. Ulkomaisten suorien sijoitusten houkutteleminen on myös keskeisen tärkeää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti kehitysmaissa. Lisäksi kestävien investointien lisääminen Afrikkaan on yksi EU:n tiedonannossa ”Kohti kattavaa Afrikka-strategiaa” ehdotetuista toimista.

EU:lla on yksi maailman avoimimmista suorien ulkomaisten investointien järjestelmistä. Kolmansien maiden sijoittajien hallussa olevat suorat ulkomaiset sijoitukset EU:hun ovat noin 6,295 miljardia euroa. Yritykset tai yksityishenkilöt investoivat toiseen maahan sijoittaakseen tuotantonsa kustannustehokkaisiin tai ammattitaitoisiin paikkoihin, hankkiakseen komponentteja tai raaka-aineita tai päästäkseen lähemmäksi asiakkaitaan. EU:n tapauksessa tämä tarkoittaa pääsyä pitkälle yhdentyneille sisämarkkinoille, joissa on 500 miljoonaa kuluttajaa.

EU pitää yllä tiukkoja normeja investointien suojaamiseksi alueellaan ja pyrkii vastineeksi samanlaiseen houkuttelevaan investointiympäristöön EU:n sijoituksille ja sijoittajille ulkomailla.

Investointi EU:hun

Jos haluatte investoida EU:hun, löydät linkit EU:n jäsenvaltioiden investointien edistämisvirastojen verkkosivuille, joissa on tietoa sijoitusmahdollisuuksista, toteutettavista toimista ja sovellettavista säännöistä.

Investoinnit ulkomaille

EU:hun sijoittautuneiden sijoittajien ulkomaiset suorat ulkomaiset sijoitukset olivat vuoden 7,412 lopussa 2017 miljardia euroa. EU:n investointipolitiikkaa toteutetaan neuvottelemalla (esim. Australia, Kiina, Indonesia ja Japani) ja panemalla täytäntöön kahdenvälisiä sopimuksia tai tekemällä yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla (esim. OECD, UNCTAD, energiaperuskirjaa koskeva sopimus ja WTO). EU pyrkii sijoituspolitiikassaan

  • tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen, jotta EU:n sijoittajat voivat päästä ulkomaisille markkinoille ja jotta heitä ei syrjitä tai kohdella väärin
  • investointien helpottaminen, jotta EU:n sijoittajat ulkomailla voivat hyötyä ennakoitavammasta ja avoimemmasta liiketoimintaympäristöstä
  • kestävää kehitystä, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korkeita työ- ja ympäristönormeja tukevien investointien edistäminen
Jaa tämä sivu: