Valtuutettu talouden toimija

Unionin tullialueelle sijoittautuneet toimijat, jotka ovat osa kansainvälistä toimitusketjua ja osallistuvat tulliin liittyviin toimiin, voivat hakea valtuutetun talouden toimijan (AEO) asemaa.

Kuka voi tulla AEO:ksi?

Unionin tullialueelle sijoittautuneet toimijat, jotka ovat osa kansainvälistä toimitusketjua ja osallistuvat tulliin liittyviin toimiin, voivat hakea AEO-asemaa.

Mikä se on?

 • Se on tulliviranomaisten ja talouden toimijan välinen EU:n kumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa kansainvälisen toimitusketjun turvallisuutta ja helpottaa laillista kauppaa.
 • Se perustuu Maailman tullijärjestön (WCO) käyttöön ottamaan tullin ja yritysten väliseen kumppanuuteen.
 • AEO-aseman (lupa) myöntää toimivaltainen tulliviranomainen, ja kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tunnustavat sen. AEO-valtuutus on näin ollen EU:n lupa.

Miksi rekisteröityä?

Hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

 • yksinkertaistettujen tullimenettelyjen helpompi saatavuus
 • vähemmän fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia tarkastuksia
 • ennakkoilmoitus, jos valinta tullitarkastukseen on tehty
 • ensisijainen käsittely, jos valittu kontrolliksi
 • mahdollisuus pyytää tiettyä tullitarkastuspaikkaa
 • välilliset hyödyt, kuten
  • tunnustaminen turvalliseksi ja turvalliseksi liikekumppaniksi
  • paremmat suhteet tulli- ja muihin viranomaisiin
  • varkauksien ja hävikkien väheneminen
  • myöhässä olevien lähetysten määrän väheneminen
  • suunnittelun parantaminen
  • asiakaspalvelu paranee
  • asiakasuskollisuuden paraneminen
  • toimittajien tarkastuskustannusten aleneminen ja yhteistyön lisääntyminen

Miten rekisteröinti tehdään?

Valtuutettuna taloudellisena toimijana rekisteröityminen edellyttää, että

Lisätietoja AEO:sta ja EU:n kaupan alan toimijoiden portaalista verotuksen ja tulliliiton pääosastosta.

Tarkista tiettyyn tuotteeseen tai kumppanimaahan sovellettavat tullimenettelyt käyttämällä Oma kauppa-avustaja.

Tuonti- ja vientiprosessin peruskuvaus ja yleiset toimenpiteet on esitetty vaiheittaisissa oppaissa.

Jaa tämä sivu: