Valtuutettu talouden toimija

Unionin tullialueelle sijoittautuneet toimijat, jotka kuuluvat kansainväliseen toimitusketjuun ja osallistuvat tulliin liittyviin toimiin, voivat hakea valtuutetun talouden toimijan (AEO) asemaa.

Kuka voi ryhtyä AEO:ksi?

Unionin tullialueelle sijoittautuneet toimijat, jotka kuuluvat kansainväliseen toimitusketjuun ja osallistuvat tulliin liittyviin toimiin, voivat hakea AEO-asemaa.

Mikä se on?

 • Kyseessä on tulliviranomaisen ja talouden toimijan välinen EU:n kumppanuusohjelma, jolla pyritään parantamaan kansainvälisen toimitusketjun turvallisuutta ja helpottamaan laillista kauppaa.
 • Se perustuu Maailman tullijärjestön (WCO) käynnistämään yritysten väliseen tullikumppanuuteen.
 • AEO-aseman (luvan) myöntää toimivaltainen tulliviranomainen, ja kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tunnustavat sen. AEO-valtuutus on näin ollen EU-valtuutus.

Miksi kannattaa rekisteröityä?

Hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

 • yksinkertaistettujen tullimenettelyjen helpompi saatavuus
 • vähemmän fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia tarkastuksia
 • ennakkoilmoitus, jos valitaan tullitarkastukseen
 • ensisijainen käsittely, jos valittu tarkastukseen
 • mahdollisuus pyytää erityistä paikkaa tullitarkastuksia varten
 • välilliset hyödyt, kuten
  • turvalliseksi ja turvalliseksi liikekumppaniksi tunnustaminen
  • paremmat suhteet tulliin ja muihin valtion viranomaisiin
  • varkauksien ja hävikkien väheneminen
  • myöhässä olevien lähetysten määrän väheneminen
  • suunnittelun parantaminen
  • asiakaspalvelun parantaminen
  • asiakasuskollisuuden parantaminen
  • toimittajien alhaisemmat tarkastuskustannukset ja yhteistyön lisääntyminen

Miten rekisteröinti tehdään?

Jos haluat rekisteröityä valtuutetuksi talouden toimijaksi, sinun on

Lisätietoja AEO:sta ja EU:n kaupan alan toimijoiden portaalista verotuksen ja tulliliiton pääosastossa.

Tarkistakaa tiettyyn tuotteeseen tai kumppanimaahan sovellettavat tullimenettelyt Oma kaupan alan avustaja.

Peruskuvaus tuonti- ja vientiprosessista ja sen yleisistä vaiheista on asteittaisissa oppaissa.

Jaa tämä sivu: