Valtuutettu talouden toimija

Unionin tullialueelle sijoittautuneet toimijat, jotka ovat osa kansainvälistä toimitusketjua ja osallistuvat tulliin liittyviin toimiin, voivat hakea valtuutetun talouden toimijan (AEO) asemaa.

Kuka voi tulla AEO:ksi?

Unionin tullialueelle sijoittautuneet toimijat, jotka ovat osa kansainvälistä toimitusketjua ja osallistuvat tulliin liittyviin toimiin, voivat hakea AEO-asemaa.

Mikä se on?

 • Kyseessä on tulliviranomaisten ja talouden toimijan välinen EU:n kumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa kansainvälisen toimitusketjun turvallisuutta ja helpottaa laillista kauppaa.
 • Se perustuu Maailman tullijärjestön (WCO) perustamaan Tullien väliseen kumppanuuteen.
 • AEO-aseman (valtuutus) myöntää toimivaltainen tulliviranomainen, ja kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaiset tunnustavat sen. AEO-valtuutus on näin ollen EU:n lupa.

Miksi rekisteröityä?

Hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

 • yksinkertaistettujen tullimenettelyjen helpompi saatavuus
 • vähemmän fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia tarkastuksia
 • ennakkoilmoitus, kun on kyse valinnasta tullitarkastukseen
 • ensisijainen käsittely, jos valittu kontrolliin
 • mahdollisuus pyytää tiettyä paikkaa tullitarkastuksia varten
 • välilliset hyödyt, kuten
  • tunnustaminen turvalliseksi ja turvalliseksi liikekumppaniksi
  • paremmat suhteet tulli- ja muihin viranomaisiin
  • varkauksien ja häviöiden vähentäminen
  • myöhässä olevien lähetysten määrän väheneminen
  • parempi suunnittelu
  • asiakaspalvelu paranee
  • asiakasuskollisuuden parantuminen
  • toimittajien tarkastuskustannusten aleneminen ja yhteistyön lisääntyminen

Miten rekisteröinti tehdään?

Jotta voit rekisteröityä valtuutetuksi talouden toimijaksi, sinun on

Lisätietoja AEO:ista ja EU:n kaupan alan toimijoiden portaalista verotuksen ja tulliliiton pääosastossa.

Jos haluat tarkistaa tiettyyn tuotteeseen tai kumppanimaahan sovellettavat tullimenettelyt, käytä kaupan alan avustajaa.

Peruskuvaus tuonti- ja vientiprosessista ja toteutettavista toimista on vaiheittaisissa oppaissa.

Jaa tämä sivu: