Tuettuihin tavaroihin sovellettavat tasoitustullit

Jos yrityksesi suunnittelee vientiä, tässä osiossa kerrotaan, mitä tuontitulleja ja muita kustannuksia sinulle voi aiheutua. Siinä ei anneta tuotekohtaisia tietoja. Tätä varten kannattaa käyttää tuotehakutoimintoa.

Polkumyyntitullien lisäksi tuotteeseen voidaan soveltaa tukien vastaisia toimenpiteitä. Näitä kutsutaan myös tasoitustoimenpiteiksi. Ne kompensoivat kauppakumppanin epäoikeudenmukaisen tuen vaikutuksia.

Tasoitustoimenpiteet voivat koostua erilaisista välineistä, mutta niihin sisältyy yleensä korotettuja tulleja. Tasoitustoimenpide voi koostua ylimääräisestä arvotullista tai paljoustullista. Sitä voidaan soveltaa vähimmäistuontihinnan muodossa tai se voi koostua hintasitoumuksesta, jos viejä sitoutuu myymään tuotteen vähimmäishintaa korkeammalla hinnalla.

Tietoa EU:n tukien vastaisista säännöistä ja toimenpiteistä

Tiedot kaikista päätökseen saatetuista ja käynnissä olevista tukien vastaisista tutkimuksista EU:ssa

Jaa tämä sivu: