Palvelut

Tässä osiossa esitellään liiketoimintakäsitteet ja -prosessit, jotka sinun olisi tunnettava, kun harkitset kaupankäyntipalveluja. Tavarakauppaan liittyviä käsitteitä käsitellään erillisessä jaksossa.

 

Kokonaiskuvan saamiseksi kannattaa tutustua myös markkinoita koskevaan osioon, jossa on tietoa tietyn maan kanssa tarjottavista kaupankäyntipalveluista.

Palvelu-pilari kattaa

  • Palvelujen kaupan aloittaminen: tämä osio auttaa arvioimaan, onko yrityksesi valmis käymään kauppaa ulkomailla, ja auttaa ymmärtämään palvelujen tuonti- ja vientiprosessin perusteet.
  • Palvelut – Pääkäsitteet: tässä jaksossa esitetään tärkeimmät palvelukaupan kannalta merkitykselliset käsitteet.
  • Sähköinen kaupankäynti: tässä jaksossa esitellään sähköistä kaupankäyntiä koskevan EU:n politiikan käsitettä ja pääkohtia.
  • Tilastot: tässä jaksossa esitellään EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden välistä palvelukauppaa koskevien tietojen pääasiallinen lähde, joka on ryhmitelty sektoreittain.
Jaa tämä sivu: