Usein kysyttyä:

Mitä tullia on maksettava, jos eu:ssa kehitetty ohjelmisto viedään kolmanteen maahan ja upotetaan toiseen tuotteeseen, esimerkiksi autoon, kun kyseinen tuote sitten tuodaan eu:hun?

Yleensä kolmansista maista tuodusta tuotteesta kannetaan kyseisten tuotteiden osien alkuperästä riippumatta EU:n yhdistetyn nimikkeistön mukainen tulli, ellei tällaista tuotetta ole vapautettu kokonaan EU:n ja viejämaan välisen vapaakauppasopimuksen nojalla. Tuoja voi kuitenkin hyödyntää eu:ssa käytettävissä olevia tullimenettelyjä välttyäkseen maksamasta tullia eu:ssa tuotetusta mutta kolmannessa maassa jalostetusta osasta.

Kyseessä olevaa tilannetta varten käytettävissä oleva menettely on ulkoinen jalostusmenettely. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen, joka on kehittänyt tai ostanut ohjelmiston eu:ssa (ohjelmiston omistaja), on saatava lupa ulkoiseen jalostukseen ennen kuin ohjelmisto asennetaan autoon tai sen osaan. Yrityksen on otettava yhteyttä toimivaltaiseen tulliviranomaiseen, joka sijaitsee paikassa, jossa säilytetään ohjelmiston omistajan asiakirjat ja asiakirjat, joiden perusteella tulliviranomainen voi tehdä päätöksen (tullitarkoituksiin käytettävä pääkirjanpito) (jossakin 27 jäsenvaltiossa).

Luvassa on ilmoitettava muun muassa ohjelmiston arvo (kaupallinen arvo), joka vähennetään maahantuodun auton/auton osan arvosta maahantuonnin yhteydessä. Ohjelmiston arvo muodostuu sen tuotantokustannuksista tai ostohinnasta. Tulli kannetaan tämän arvon erotuksesta (lisäarvo). Tulliviranomaisten on asetettava määräaika, jonka kuluessa ulkoinen jalostusmenettely päätetään, eli ajankohta, johon mennessä lopullinen tuote olisi tuotava.

EU:n tuojan on vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevassa tulli-ilmoituksessa viitattava asianomaiseen ulkoista jalostusta koskevaan lupaan.

Jaa tämä sivu: