Ceisteanna Coitianta:

Cén dleacht atá dlite má dhéantar bogearraí a forbraíodh san Aontas Eorpach a onnmhairiú chuig tríú tír agus má dhéantar iad a neadú i dtáirge eile, e.g. carr, nuair a dhéantar an táirge sin a allmhairiú isteach san AE ina dhiaidh sin?

De ghnáth, cuirtear dleacht de réir Ainmníocht Chomhcheangailte an AE ar tháirge a allmhairítear ó thríú tíortha, gan beann ar áit tionscnaimh chomhpháirteanna na dtáirgí sin, ach amháin má tá an táirge sin léirscaoilte go hiomlán faoi chomhaontú saorthrádála an AE leis an tír onnmhairithe. Mar sin féin, is féidir leis an allmhaireoir leas a bhaint as na nósanna imeachta custaim atá ar fáil san Aontas chun nach n-íocfar dleacht ar chomhpháirt a tháirgtear san Aontas ach a phróiseáiltear i dtríú tír.

Is é an nós imeachta atá ar fáil don chás seo ná próiseáil amach. Ciallaíonn sé sin gur gá don chuideachta a d’fhorbair nó a cheannaigh na bogearraí san AE (úinéir na mbogearraí) údarú a fháil le haghaidh próiseáil amach sula ndéantar na bogearraí a shuiteáil i gcarr nó i gcuid de charr. Ní mór don chuideachta aghaidh a thabhairt ar an údarás inniúil custaim atá lonnaithe san áit ina gcoimeádtar taifid agus doiciméadacht úinéir na mbogearraí (i gceann de na 27 mBallstát) chun gur féidir leis an údarás custaim cinneadh a dhéanamh (príomhchuntais chun críocha custaim).

Ar na sonraí a bheidh le líonadh isteach san údarú tá léiriú ar luach na mbogearraí (luach tráchtála) a asbhainfear ansin ó luach na coda den charr/charr allmhairithe ar é a allmhairiú. Beidh luach na bogearraí a bheith ar a chostais táirgthe nó a praghas ceannaigh. Muirearófar an dleacht ar an difríocht sa luach sin (an breisluach). Sonróidh na húdaráis chustaim an tréimhse ina n-urscaoilfear an nós imeachta próiseála amach, i.e. an t-am faoinar chóir go ndéanfaí an táirge deiridh a allmhairiú.

Ní mór don allmhaireoir AE tagairt a dhéanamh don údarú ábhartha le haghaidh próiseála amach sa dearbhú custaim le haghaidh scaoileadh i saorchúrsaíocht.

Roinn an leathanach seo: