Access2Markets

Onnmhairiú ón Aontas, allmhairiú isteach san Aontas
- an t-eolas ar fad atá uait

Le Access2Markets is féidir leat an fhaisnéis a fháil atá de dhíth ort nuair a bhíonn tú ag trádáil le tríú tíortha, amhail faisnéis maidir le taraifí, cánacha, nósanna imeachta, foirmiúlachtaí agus riachtanais, rialacha tionscnaimh, bearta onnmhairiúcháin, staitisticí, bacainní trádála agus go leor eile. Cuireann sé ar do chumas freisin teacht ar an bhfaisnéis thábhachtach atá ag teastáil le haghaidh trádáil seirbhísí agus le haghaidh na hinfheistíochta agus an tsoláthair i dtríú tíortha. Is féidir eolas a fháil freisin faoi chomhaontuithe trádála de chuid an Aontais, conas tairbhe a bhaint astu agus scéalta a léamh faoi chuideachtaí ar éirigh leo iad a úsáid. Tá Access2Markets ann chun cuidiú leatsa agus le do chuideachta allmhairiú agus onnmhairiú a dhéanamh.

Mo Chúntóir Trádála

Cuirtear Rules of Origin Self-Assessment san áireamh

Séanadh

Séanadh:
Ní tuarascálacha oifigiúla iad na tuarascálacha a fhaightear ón mbunachar sonraí seo. Tugadh aire chun a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis agus na sonraí atá sa bhunachar sonraí cruinn, ach ní féidir leis an gCoimisiún Eorpach ná leis na soláthraithe sonraí freagracht a ghlacadh as aon earráidí ná easnaimh a rinneadh de thaisme. Tá an fhaisnéis agus na sonraí i rannóga áirithe faoi réir coinníollacha ceadúnais ar leith, féach an t-eolas mionsonraithe sna foinsí agus cóipcheart. Trí leanúint d'fhéachaint ar na sonraí, tá tú ag glacadh leis na coinníollacha sin.

Roghnaigh tír thionscnaimh
Roghnaigh tír cinn scríbe

Pointe Iontrála Aonair

Is é an tIonad Ilfhreastail an chéad phointe teagmhála laistigh de roinn trádála an Choimisiúin Eorpaigh do pháirtithe leasmhara uile an Aontais a bhfuil fadhbanna acu maidir le rochtain ar an margadh i dtríú tíortha nó a thagann ar chásanna nach bhfuil gealltanais inbhuanaitheachta á gcomhlíonadh.

Aibhsigh rannán

Na nuashonruithe is déanaí

Taraifí

Foirmiúlachtaí

Cánacha

Téigh go dtí an leathanach de na nuashonraithe is déanaí
Roinn an leathanach seo: