Access2Markets

Износ от ЕС, внос в ЕС
— всичко, което трябва да знаете

Access2Markets ви дава достъп до информацията, от която се нуждаете, когато търгувате с държави извън ЕС, например относно мита, данъци, процедури, формалности и изисквания, правила за произход, свързани с износа мерки, статистика, пречки пред търговията и др. Тук ще намерите и основна информация относно търговията с услуги, както и относно инвестициите и обществените поръчки в трети държави. Освен това можете да научите повече за търговските споразумения на ЕС и как да се възползвате от тях, а също и да прочетете истории за компании, които ги използват успешно. Access2Markets има за цел да помогне на вас и вашето предприятие да осъществявате внос и износ.

Единно звено за контакт

Сблъсквате се с пречки пред търговията? Свържете се нас, можем да ви помогнем

Единната входна точка е първото звено за контакт в генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия за всички заинтересовани страни от ЕС, които се сблъскват с проблеми с достъпа до пазара в трети държави или които установят неспазване на ангажименти за устойчивост.

Раздел с акценти

Прояви

Новини

Споделяне на тази страница: