Access2Markets

Износ от ЕС, внос в ЕС
— всичко, което трябва да знаете

Access2Markets ви дава достъп до информацията, от която се нуждаете, когато търгувате с държави извън ЕС, например относно мита, данъци, процедури, формалности и изисквания, правила за произход, свързани с износа мерки, статистика, пречки пред търговията и др. Тук ще намерите и основна информация относно търговията с услуги, както и относно инвестициите и обществените поръчки в трети държави. Освен това можете да научите повече за търговските споразумения на ЕС и как да се възползвате от тях, а също и да прочетете истории за компании, които ги използват успешно. Access2Markets има за цел да помогне на вас и вашето предприятие да осъществявате внос и износ.

Моят търговски помощник

Включително Rules of Origin Self-Assessment

Отказ от отговорност

Отказ от отговорност:
Докладите, получени от тази база данни, не са официални. Положени са усилия за гарантиране на точността на информацията и данните, съдържащи се в базата данни, но Европейската комисия или доставчиците на данни не могат да поемат никаква отговорност за евентуални неволни грешки или пропуски. Информацията и данните в някои раздели подлежат на определени условия на лицензиране. За подробности вижте информацията за източниците и авторското право. Ако продължите нататък и разглеждате данните, вие изразявате съгласието си с тези условия.

Изберете държава на произход
Изберете държава на получаване

Единна входна точка

Do you have trade barriers? contact us we can help you

Единната входна точка е първото звено за контакт в генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия за всички заинтересовани страни от ЕС, които се сблъскват с проблеми с достъпа до пазара в трети държави или които установят неспазване на ангажименти за устойчивост.

Раздел с акценти

Новини

 • Новини 04 IX 2023

  Нова информация, налична в ROSA

  От днес информацията за споразумението PEM е достъпна на различни езици в ROSA. Новата информация включва както ПЕМ, така и преходни мерки в следните области: Албания, Босна и Херцеговина, Египет, Фарьорските острови, Грузия, Йордания, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Палестина, Сърбия, Швейцария и Украйна.

 • Новини 18 VIII 2023

  Нова информация за наличните услуги и инвестиции

  Търговският асистент за услуги и инвестиции включва нова информация! Вече можете да откриете какви изисквания трябва да изпълните, ако искате да изнасяте услуги в областта на околната среда, научноизследователски и развойни услуги, производствени услуги или куриерски услуги за Канада.

 • Новини 02 VIII 2023

  Преференциален внос в ЕС от Гана, обхванат от изявления за произход, изготвени от регистрирани износители

  Считано от 20 август 2023 г. операторите от ЕС, които желаят да се ползват от преференциалното тарифно третиране по Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Гана при внос в ЕС на продукти с произход от Гана, трябва да представят декларация върху фактура.

Актуална информация

Мита

Формалности

Данъци

Споделяне на тази страница: