Антидъмпингови мита

Освен обичайните мита, даден продукт може да бъде предмет и на антидъмпингови или други инструменти за търговска защита.

Дъмпинг е налице, когато дружество изнася продукт на по-ниска цена от нормалната стойност на продукта на неговия вътрешен пазар. Тази нормална стойност може да бъде националната цена на продукта или производствените разходи.

Ако при разследване се установи, че вносителите са извършвали дъмпинг и това е причинило вреда на местната промишленост на страната вносител, могат да бъдат наложени антидъмпингови мерки върху вноса на разглеждания продукт.

Тези мерки са под една от следните форми:

  • Адвалорно мито (облагано съгласно стойността на сделката)
  • Специфични мита (обложени с данък за определена сума на продукта)
  • Ценови гаранции (износителят е съгласен да продава продуктите си на минимална цена)

Когато Вашето дружество възнамерява да търгува с продуктите си, трябва да разберете кои са вносните мита и другите разходи, с които може да се сблъскате. Моля, проверете наличната тук информация.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки