Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Цифрова търговия

 

„Цифрова търговия“ означава търговия, която е възможна благодарение на електронните технологии. Това се случва във всички сектори на икономиката и е от голямо значение за европейската промишленост.

Световният пазар за електронна търговия продължава да расте с бързи темпове. В световен мащаб продажбите чрез електронна търговия се оценяват на 3.2 трилиона евро през 2019 г., като около 1.5 милиарда души пазаруват онлайн. Тъй като ЕС е най-големият износител на услуги в света, той може да се възползва в голяма степен от възможностите на цифровата търговия.

Цифровите технологии позволяват до голяма степен съвременната търговия. Например

 • банките разчитат в голяма степен на международното предаване на данни
 • търговците на селскостопански стоки използват електронни подписи за сключване на международни покупки
 • производителите, товарните и логистичните предприятия могат да проследяват и подобряват показателите на своите машини и превозни средства на цялата планета благодарение на електронното предаване на данни

Услугите, свързани със софтуер, представляват нарастващ дял от приходите на дружествата в световен мащаб и тази тенденция се очаква да продължи. Целта на „интернет на нещата“ е да се обхванат възможностите, създадени от съчетаването на сензори и устройства, базирани на интернет, големи масиви от данни и високоефективни изчислителни способности.

По-малките дружества значително увеличиха участието си в международни търговски сделки, използващи интернет, за да се свържат с клиенти и доставчици, да предоставят информация, да изпълняват поръчки и да улесняват доставката на продукти и услуги.

Политика на ЕС в областта на цифровата търговия

Значението, което ЕС придава на цифровата търговия, е отразено както в неговите двустранни търговски преговори, така и в Световната търговска организация.

При двустранните преговори ЕС се стреми да установи хоризонтални правила, които са абсолютно необходими за доброто функциониране на онлайн търговията и които се прилагат навсякъде по отношение на онлайн търговията със стоки, услуги, обществени поръчки и др. общата цел е:

 • гарантиране на предвидимост и правна сигурност за предприятията
 • гарантиране на сигурна онлайн среда за потребителите
 • премахване на необоснованите пречки

В рамките на Световната търговска организация над осемдесет членове участват в преговори в областта на електронната търговия. ЕС разглежда тази инициатива като уникална възможност за предоставяне на отдавна закъснели отговори на търговската политика и има за цел да договори всеобхватен и амбициозен набор от правила, укрепващи както вътрешната, така и световната електронна търговия.

Продажба на стоки или услуги онлайн

Днес търговията се улеснява в голяма степен от онлайн платформите за електронна търговия. Те могат да бъдат:

 • индивидуални уебсайтове, като например онлайн магазини
 • платформи с хостинг услуги, като онлайн места за търговия, където дадено дружество предлага интерфейс и обикновено бек офис софтуер за различни продавачи и купувачи

Платформите за електронна търговия улесняват търговията, тъй като

 • купувачите и продавачите в различни държави могат лесно да се свързват помежду си
 • продавачите могат да рекламират и предлагат своите стоки и услуги на много потенциални клиенти

Онлайн местата за търговия предлагат по-голям избор на клиентите, тъй като те могат да търсят и сравняват продукти или услуги от различни продавачи.

Клиентите могат да бъдат или крайни потребители (физически лица или фирми), или препродавачи.

Ако искате да продавате вашия продукт или услуга чрез такива онлайн канали на клиенти на пазари извън ЕС, е необходимо да проверите изискванията за износ, както за традиционните канали за продажба.

Когато продавате малки количества на крайни потребители, е важно да се информирате за правилата de minimis. Те често освобождават стоките с ниска стойност от тарифите и имат само минимални формални изисквания по отношение на документацията.

В зависимост от продуктите или услугите, които искате да продавате, може да има допълнителни изисквания за проверка. Например ще трябва да разгледате въпроси относно:

 • порталите за плащания, използвани онлайн
 • изисквания за поверителност на данните на Вашия целеви пазар и трансграничното прехвърляне на данни
 • как да се справим със складирането и логистиката
 • защита на потребителите и правила за безопасност на продуктите
 • права върху интелектуалната собственост
 • Правила за ДДС
 • разходи за пощенски/куриерски услуги и др.

За помощ в този процес можете да се свържете с търговски камари, агенции за насърчаване на износа, консултантски фирми или подобни институции. Мрежата „Enterprise Europe“ също така предлага обща информация в Европа, която включва информация за отвъдморските пазари.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки