Цифрова търговия

 

Цифровата търговия се отнася до търговията, която е възможна благодарение на електронните технологии. Това се случва във всички сектори на икономиката и е от голямо значение за европейската промишленост.

Световният пазар за електронна търговия продължава да расте с бързи темпове. В световен мащаб продажбите чрез електронна търговия се оценяват на 3,2 трилиона евро през 2019 г., като около 1,5 милиарда души пазаруват онлайн. Тъй като ЕС е най-големият износител на услуги в света, той може да се възползва в голяма степен от възможностите на цифровата търговия.

Модерният търговски обмен е в много голяма степен възможен благодарение на цифровите технологии. Например

 • банките разчитат в голяма степен на международното предаване на данни
 • търговците на селскостопански стоки използват електронни подписи, за да сключват международни покупки
 • производителите, товарните и логистичните предприятия могат да проследяват и подобряват ефективността на своите машини и превозни средства в цялата планета благодарение на електронните трансфери на данни

Услугите, свързани със софтуера, представляват все по-голям дял от приходите на дружествата в световен мащаб и тази тенденция се очаква да продължи. „Интернет на нещата“ се отнася до оползотворяването на възможностите, създадени от комбинирането на сензори и устройства, базирани на интернет, големи набори от данни и високопроизводителни изчислителни възможности.

По-малките дружества значително увеличиха участието си в международни търговски сделки чрез интернет, за да се свържат с клиенти и доставчици, да предоставят информация, да приемат и изпълняват поръчки и да улесняват доставката на продукти и услуги.

Политика на ЕС в областта на цифровата търговия

Значението, което ЕС придава на цифровата търговия, е отразено както в двустранните търговски преговори, така и в Световната търговска организация.

В рамките на двустранните преговори ЕС се стреми да установи хоризонтални правила, които са необходими за доброто функциониране на онлайн търговията и се прилагат навсякъде по отношение на онлайн търговията със стоки, услуги, обществени поръчки и т.н. Общата цел е:

 • гарантиране на предвидимост и правна сигурност за предприятията
 • гарантиране на сигурна онлайн среда за потребителите
 • премахване на необоснованите пречки

В Световната търговска организация над осемдесет членове участват в преговори относно електронната търговия. ЕС разглежда тази инициатива като уникална възможност за предоставяне на дългоочаквани отговори на търговската политика и има за цел договарянето на всеобхватен и амбициозен набор от правила за засилване както на вътрешната, така и на глобалната електронна търговия.

Търговия с цифрови услуги, вградени в даден продукт

Търговията с услуги придобива все по-голямо значение не само в нематериална форма, но и в материална форма, т.е. чрез включването на такива услуги в краен продукт. Явлението „обслужване на производството„, което води до „вградени услуги“, засяга все по-голям дял от търговията със стоки. Пример за такива „вградени услуги“ е софтуерът, който пътува през границата като компонент на много стоки, по-специално в автомобилния сектор.

Нарастващото търсене на екологични стоки ще изисква все повече модерни технологии, които ще включват много по-интелигентни процеси и софтуер. 

ЕС се стреми да улесни търговията с такива стоки, включително чрез използването на подходящи митнически процедури, които ще позволят безмитно третиране на услугите, които са включени в крайния продукт.

Продажба на стоки или услуги онлайн

Днес търговията се улеснява в голяма степен от онлайн платформите за електронна търговия. Те могат да бъдат:

 • отделни уебсайтове, като например онлайн магазини
 • хоствани платформи, като например онлайн места за търговия, където дадено дружество предлага интерфейс и обикновено софтуер за бекофис за различни продавачи и купувачи

Платформите за електронна търговия улесняват търговията, защото

 • купувачите и продавачите в различни държави могат лесно да се свързват помежду си
 • продавачите могат да рекламират и предлагат своите стоки и услуги на много потенциални клиенти

Онлайн местата за търговия предлагат по-голям избор на клиентите, тъй като те могат да търсят и сравняват продукти или услуги от различни продавачи.

Клиентите могат да бъдат крайни потребители (физически лица или фирми) или препродавачи.

Ако искате да продавате продукта или услугата си чрез такива онлайн канали на клиенти на пазари извън ЕС, е необходимо да проверите изискванията за износ, както при традиционните канали за продажба.

Когато продавате малки количества на крайните потребители, е важно да се информирате за правилата de minimis. Те често освобождават от мита стоки с ниска стойност и имат само минимални формални изисквания по отношение на документацията.

В зависимост от продуктите или услугите, които искате да продавате, може да има допълнителни изисквания за проверка. Например ще трябва да разгледате въпроси относно:

 • порталите за плащания, използвани онлайн
 • изисквания за поверителност на данните на вашия целеви пазар и трансгранично прехвърляне на данни
 • как да се борави със складирането и логистиката
 • защита на потребителите и правила за безопасност на продуктите
 • права върху интелектуална собственост
 • Правила за ДДС
 • разходи за пощенски/курирски услуги и т.н.

За помощ в този процес можете да се свържете с търговски камари, агенции за насърчаване на износа, консултантски фирми или подобни институции. Enterprise Europe Network предлага също така обща информация в Европа, която включва информация за отвъдморските пазари.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки

Често задавани въпроси

 1. Какво мито се дължи, ако софтуер, разработен в ЕС, се изнася в трета държава и е вграден в друг продукт, например автомобил, когато този продукт се внася в ЕС?
 2. Какво е задължението за заплащане на стойността на услуги като инженеринг, развойна дейност, художествени произведения или дизайн, разработени в ЕС, изнесени в трета държава и след това внесени например в дрехи, велосипеди обратно в ЕС?
 3. Има ли дължими мита върху внесения софтуер от трети държави?
 4. Какво представлява моят търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 5. Какво означава „условие за достъп до пазара“ за услуги?
 6. За кои условия за достъп до пазара мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 7. Къде мога да намеря информация за държавите, които не са обхванати от моя търговски сътрудник в областта на услугите и инвестициите?
 8. За кои сектори на услугите мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 9. За кои държави мога да намеря информация за моя търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?
 10. Какво означава „начин на предоставяне“ на услугите?