Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)

Digitální obchod

 

Digitálním obchodem se rozumí obchod, který umožňuje elektronické technologie. Děje se tak napříč všemi hospodářskými odvětvími a je velmi důležité pro evropský průmysl.

Celosvětový trh elektronického obchodu nadále rychle roste. Celosvětově se prodej elektronického obchodu v roce 2019 odhadoval na 3,2 bilionu EUR, přičemž on-line nakupovalo přibližně 1,5 miliardy lidí. Vzhledem k tomu, že EU je největším světovým vývozcem služeb, může velmi těžit z příležitostí, které nabízí digitální obchod.

Moderní obchod umožňují do značné míry digitální technologie. Například

 • banky se do značné míry spoléhají na mezinárodní předávání údajů
 • obchodníci se zemědělskými komoditami používají elektronické podpisy k uzavírání mezinárodních nákupů
 • díky elektronickým přenosům dat mohou výrobci, podniky nákladní dopravy a logistiky sledovat a zlepšovat výkonnost svých strojů a vozidel po celé planetě.

Služby související s softwarem představují rostoucí podíl na příjmech společností po celém světě a tento trend bude pokračovat. „Internet věcí“ spočívá v zachycení příležitostí vytvořených kombinací senzorů a zařízení využívajících internet, velkých datových souborů a vysoce výkonných výpočetních kapacit.

Menší společnosti výrazně zvýšily svou účast na mezinárodních obchodních transakcích s využitím internetu, aby se spojily se zákazníky a dodavateli, poskytovaly informace, prováděly a prováděly objednávky a usnadňovaly dodávky produktů a služeb.

Politika EU v oblasti digitálního obchodu

Význam, který EU přikládá digitálnímu obchodu, se odráží jak v jejích dvoustranných obchodních jednáních, tak ve Světové obchodní organizaci.

Při dvoustranných jednáních usiluje EU o zavedení horizontálních pravidel, která jsou nepostradatelná pro řádné fungování internetového obchodu a která se vztahují na online obchod se zbožím, službami, zadáváním veřejných zakázek atd. Celkovým cílem je

 • zajistit předvídatelnost a právní jistotu pro podniky
 • zajistit bezpečné on-line prostředí pro spotřebitele.
 • odstranit neopodstatněné překážky

Ve Světové obchodní organizaci se jednání o elektronickém obchodu účastní více než osmdesát členů. EU považuje tuto iniciativu za jedinečnou příležitost k realizaci dlouho opožděných reakcí obchodní politiky a jejím cílem je vyjednat komplexní a ambiciózní soubor pravidel, která posílí domácí i celosvětový elektronický obchod.

Prodej zboží nebo služeb on-line

Dnešní obchod výrazně usnadňují on-line platformy pro elektronický obchod. Může se jednat buď o:

 • jednotlivé internetové stránky, jako jsou internetové obchody
 • hostované platformy, jako jsou on-line tržiště, kde firma nabízí rozhraní a obvykle software back-office pro různé prodávající a kupující

Platformy elektronického obchodování usnadňují obchodování, protože

 • kupující a prodávající v různých zemích se mohou snadno spojit
 • prodejci mohou inzerovat a nabízet své zboží a služby mnoha potenciálním zákazníkům

On-line tržiště nabízejí zákazníkům větší výběr, neboť mohou vyhledávat a porovnávat výrobky nebo služby od různých prodejců.

Zákazníky mohou být buď koncoví uživatelé (fyzické osoby nebo firmy), nebo další prodejci.

Pokud chcete prodávat svůj výrobek nebo službu prostřednictvím takových on-line kanálů zákazníkům na trzích mimo EU, je nutné ověřit požadavky na vývoz stejně jako u tradičních prodejních kanálů.

Při prodeji malých množství konečným uživatelům je důležité se informovat o pravidlech de minimis. Ty často osvobozují položky nízké hodnoty od sazeb a mají pouze minimální formální požadavky na administrativu.

V závislosti na výrobcích nebo službách, které chcete prodávat, mohou existovat další požadavky na kontrolu. Budete například muset zvážit otázky týkající se

 • platební brány používané on-line
 • požadavky na ochranu údajů na cílovém trhu a přeshraniční předávání údajů
 • jak manipulovat se skladováním a logistikou
 • ochrana spotřebitele a pravidla bezpečnosti výrobků
 • práva duševního vlastnictví
 • Předpisy o DPH
 • náklady na poštovní/kurýrní služby atd.

V tomto procesu se můžete obrátit na obchodní komory, agentury na podporu vývozu, poradenské společnosti nebo podobné instituce. Síť Enterprise Europe Network rovněž nabízí v Evropě obecné informace, které obsahují informace o zámořských trzích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy