Digitální obchod

 

Digitálním obchodem se rozumí obchod, který je umožněn elektronickými technologiemi. Probíhá ve všech odvětvích hospodářství a je velmi důležitá pro evropský průmysl.

Celosvětový trh elektronického obchodu nadále rychle roste. Celosvětový prodej elektronického obchodu se v roce 2019 odhadoval na 3,2 bilionu EUR, přičemž on-line nakupovalo přibližně 1,5 miliardy lidí. Vzhledem k tomu, že EU je největším světovým vývozcem služeb, může značně těžit z příležitostí digitálního obchodu.

Moderní obchod je do značné míry umožněn digitálními technologiemi. Například

 • banky se do značné míry spoléhají na mezinárodní předávání údajů
 • obchodníci se zemědělskými komoditami používají elektronické podpisy k uzavírání mezinárodních nákupů
 • výrobci, podniky nákladní dopravy a logistiky mohou díky elektronickému přenosu dat sledovat a zlepšovat výkonnost svých strojů a vozidel na celém světě.

Služby související se softwarem představují rostoucí podíl příjmů společností po celém světě a tento trend bude pokračovat. „Internet věcí“ má za cíl zachytit příležitosti vytvořené kombinací senzorů a zařízení využívajících internet, velkých datových souborů a vysoce výkonných výpočetních kapacit.

Menší společnosti výrazně zvýšily svou účast na mezinárodních obchodních transakcích prostřednictvím internetu, aby se spojily se zákazníky a dodavateli, poskytovaly informace, přijímaly a zadávaly objednávky a usnadňovaly dodávky výrobků a služeb.

Politika EU v oblasti digitálního obchodu

Význam, který EU přikládá digitálnímu obchodu, se odráží jak v jejích dvoustranných obchodních jednáních, tak ve Světové obchodní organizaci.

V rámci dvoustranných jednání usiluje EU o zavedení horizontálních pravidel, která jsou nezbytná pro řádné fungování on-line obchodu a která se plošně vztahují na on-line obchod se zbožím, službami, zadávání veřejných zakázek atd. Celkovým cílem je:

 • zajistit předvídatelnost a právní jistotu pro podniky
 • zajistit bezpečné on-line prostředí pro spotřebitele.
 • odstranit neodůvodněné překážky

V rámci Světové obchodní organizace se více než osmdesát členů účastní jednání o elektronickém obchodu. EU vnímá tuto iniciativu jako jedinečnou příležitost k tomu, aby bylo možné reagovat v rámci obchodní politiky již dávno, a jejím cílem je vyjednat komplexní a ambiciózní soubor pravidel posilujících domácí i celosvětový elektronický obchod.

Obchod s digitálními službami začleněnými do produktu

Obchod se službami nabývá na významu, a to nejen v nehmotné, ale i hmotné podobě, tj. začleněním těchto služeb do konečného produktu. Fenomén „servicifikace výroby“, který vede k „vestavěným službám“, ovlivňuje rostoucí podíl obchodu se zbožím. Příkladem takových „vestavěných služeb“ je software, který cestuje přes hranice jako součást mnoha druhů zboží, zejména v automobilovém průmyslu.

Rostoucí poptávka po zeleném zboží bude stále více vyžadovat pokročilé technologie, které budou zahrnovat mnohem více „inteligentních“ procesů a softwaru. 

EU usiluje o usnadnění obchodu s tímto zbožím, mimo jiné použitím vhodných celních postupů, které umožní bezcelní zacházení se službami, které jsou součástí konečného produktu.

Prodej zboží nebo služeb on-line

Obchodování dnes značně usnadňují on-line platformy pro elektronický obchod. Může se jednat buď o:

 • jednotlivé internetové stránky, jako jsou internetové obchody
 • hostované platformy, jako jsou internetová tržiště, kde firma nabízí rozhraní a obvykle back-office software pro různé prodejce a kupující

Platformy elektronického obchodu usnadňují obchodování, protože

 • kupující a prodávající v různých zemích se mohou snadno vzájemně kontaktovat
 • prodejci mohou propagovat a nabízet své zboží a služby mnoha potenciálním zákazníkům

Internetová tržiště nabízejí zákazníkům větší výběr, neboť mohou vyhledávat a porovnávat výrobky nebo služby od různých prodejců.

Zákazníky mohou být buď koncoví uživatelé (fyzické osoby nebo podniky), nebo prodejci.

Pokud chcete prodávat svůj výrobek nebo službu prostřednictvím těchto on-line kanálů zákazníkům na trzích mimo EU, je nutné zkontrolovat požadavky na vývoz, jako by tomu bylo u tradičních prodejních kanálů.

Při prodeji malých množství konečným uživatelům je důležité se o pravidlech de minimis informovat. Ty často osvobozují zboží nízké hodnoty od celních sazeb a mají pouze minimální formální požadavky týkající se papírování.

V závislosti na výrobcích nebo službách, které chcete prodávat, mohou existovat další požadavky na kontrolu. Budete například muset zvážit otázky týkající se

 • platební brány používané on-line
 • požadavky na ochranu osobních údajů na vašem cílovém trhu a přeshraniční přenos údajů
 • jak nakládat se skladováním a logistikou
 • pravidla ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků
 • práva duševního vlastnictví
 • Pravidla pro DPH
 • náklady na poštovní a kurýrní služby atd.

V tomto procesu se můžete obrátit na obchodní komory, exportní propagační agentury, poradenské společnosti nebo podobné instituce. Síť Enterprise Europe Network rovněž nabízí v Evropě obecné informace, které obsahují informace o zahraničních trzích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy