Digitální obchod

 

Digitálním obchodem se rozumí obchod, který umožňuje elektronické technologie. Děje se tak napříč všemi hospodářskými odvětvími a je velmi důležité pro evropský průmysl.

Celosvětový trh elektronického obchodu nadále rychle roste. Celosvětově se prodej elektronického obchodu v roce 2019 odhadoval na 3,2 bilionu EUR, přičemž on-line nakupovalo přibližně 1,5 miliardy lidí. Vzhledem k tomu, že EU je největším světovým vývozcem služeb, může velmi těžit z příležitostí, které nabízí digitální obchod.

Moderní obchod umožňují do značné míry digitální technologie. Například

 • banky se do značné míry spoléhají na mezinárodní předávání údajů
 • obchodníci se zemědělskými komoditami používají elektronické podpisy k uzavírání mezinárodních nákupů
 • díky elektronickým přenosům dat mohou výrobci, podniky nákladní dopravy a logistiky sledovat a zlepšovat výkonnost svých strojů a vozidel po celé planetě.

Služby související s softwarem představují rostoucí podíl na příjmech společností po celém světě a tento trend bude pokračovat. „Internet věcí“ spočívá v zachycení příležitostí vytvořených kombinací senzorů a zařízení využívajících internet, velkých datových souborů a vysoce výkonných výpočetních kapacit.

Menší společnosti výrazně zvýšily svou účast na mezinárodních obchodních transakcích s využitím internetu, aby se spojily se zákazníky a dodavateli, poskytovaly informace, prováděly a prováděly objednávky a usnadňovaly dodávky produktů a služeb.

Politika EU v oblasti digitálního obchodu

Význam, který EU přikládá digitálnímu obchodu, se odráží jak v jejích dvoustranných obchodních jednáních, tak ve Světové obchodní organizaci.

Při dvoustranných jednáních usiluje EU o zavedení horizontálních pravidel, která jsou nepostradatelná pro řádné fungování internetového obchodu a která se vztahují na online obchod se zbožím, službami, zadáváním veřejných zakázek atd. Celkovým cílem je

 • zajistit předvídatelnost a právní jistotu pro podniky
 • zajistit bezpečné on-line prostředí pro spotřebitele.
 • odstranit neopodstatněné překážky

Ve Světové obchodní organizaci se jednání o elektronickém obchodu účastní více než osmdesát členů. EU považuje tuto iniciativu za jedinečnou příležitost k realizaci dlouho opožděných reakcí obchodní politiky a jejím cílem je vyjednat komplexní a ambiciózní soubor pravidel, která posílí domácí i celosvětový elektronický obchod.

Obchod s digitálními službami začleněnými do produktu

Význam obchodu se službami roste, a to nejen v nehmotné podobě, ale také v hmotné podobě, tj. začleněním těchto služeb do konečného produktu. Fenomén „sledování výroby“, který má za následek „začleněné služby“, ovlivňuje rostoucí podíl obchodu se zbožím. Příkladem takových „začleněných služeb“ je software, který cestuje přes hranice jako součást mnoha výrobků, zejména v automobilovém průmyslu.

Rostoucí poptávka po ekologickém zboží bude stále více vyžadovat pokročilé technologie, které budou zahrnovat mnohem více „inteligentních“ procesů a softwaru.

EU usiluje o usnadnění obchodu s tímto zbožím, mimo jiné prostřednictvím vhodných celních režimů, které umožní bezcelní zacházení se službami, které jsou součástí konečného výrobku.

Prodej zboží nebo služeb on-line

Dnešní obchod výrazně usnadňují on-line platformy pro elektronický obchod. Může se jednat buď o:

 • jednotlivé internetové stránky, jako jsou internetové obchody
 • hostované platformy, jako jsou on-line tržiště, kde firma nabízí rozhraní a obvykle software back-office pro různé prodávající a kupující

Platformy elektronického obchodování usnadňují obchodování, protože

 • kupující a prodávající v různých zemích se mohou snadno spojit
 • prodejci mohou inzerovat a nabízet své zboží a služby mnoha potenciálním zákazníkům

On-line tržiště nabízejí zákazníkům větší výběr, neboť mohou vyhledávat a porovnávat výrobky nebo služby od různých prodejců.

Zákazníky mohou být buď koncoví uživatelé (fyzické osoby nebo firmy), nebo další prodejci.

Pokud chcete prodávat svůj výrobek nebo službu prostřednictvím takových on-line kanálů zákazníkům na trzích mimo EU, je nutné ověřit požadavky na vývoz stejně jako u tradičních prodejních kanálů.

Při prodeji malých množství konečným uživatelům je důležité se informovat o pravidlech de minimis. Ty často osvobozují položky nízké hodnoty od sazeb a mají pouze minimální formální požadavky na administrativu.

V závislosti na výrobcích nebo službách, které chcete prodávat, mohou existovat další požadavky na kontrolu. Budete například muset zvážit otázky týkající se

 • platební brány používané on-line
 • požadavky na ochranu údajů na cílovém trhu a přeshraniční předávání údajů
 • jak manipulovat se skladováním a logistikou
 • ochrana spotřebitele a pravidla bezpečnosti výrobků
 • práva duševního vlastnictví
 • Předpisy o DPH
 • náklady na poštovní/kurýrní služby atd.

V tomto procesu se můžete obrátit na obchodní komory, agentury na podporu vývozu, poradenské společnosti nebo podobné instituce. Síť Enterprise Europe Network rovněž nabízí v Evropě obecné informace, které obsahují informace o zámořských trzích.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy