Ostatní certifikace

Tato stránka slouží jako referenční dokument pouze pro celounijní požadavky na výrobky. V závislosti na zemi určení může platit zvláštní požadavky v závislosti na zemi určení. Podrobné informace naleznete na My Trade Assistant.

Vezměte prosím na vědomí, že na této stránce je ve všech jazycích EU uveden obecný popis každého čísla. Tyto údaje jsou však k dispozici pouze v angličtině.

Omezení dovozu surových diamantů (systém kimberleyského systému)

Kimberleyský systém certifikace má za cíl zabránit obchodování s diamanty z financování ozbrojených konfliktů, aktivit povstaleckých hnutí a nedovoleného obchodu se zbraněmi. Dovoz surových diamantů podléhá systému certifikace a kontrol.

 

Zákaz dovozu kožešin z koček a psů a výrobků obsahujících tyto kožešiny

Je zakázáno uvádět na trh, dovážet do EU a vyvážet z ní kožešiny z koček a psů a výrobky obsahující tyto kožešiny jsou zakázány.

 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy