Ċertifikazzjonijiet oħra

Din il-paġna sservi bħala dokument ta’ referenza biss għar-rekwiżiti tal-prodotti fl-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti żejda skont il-pajjiż tal-UE tad-destinazzjoni. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent Kummerċ Tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, hija pprovduta deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta’ djamanti mhux maħduma (Skema ta’ Kimberley)

L-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process (KP) hija maħsuba biex tipprevjeni l-kummerċ tad-djamanti milli jiffinanzjaw kunflitti armati, attivitajiet ta’ movimenti ribelli u t-traffiku illeċitu ta’ armi. L-importazzjonijiet ta’ djamanti mhux maħduma huma suġġetti għal sistema ta’ ċertifikazzjoni u ta’ kontrolli.

 

Projbizzjoni fuq importazzjonijiet ta’ pil tal-qtates u tal-klieb u ta’ prodotti li fihom pil ta’ din ix-xorta

It-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni lejn, jew l-esportazzjoni mill-UE tal-pil tal-qtates u tal-klieb, u ta’ prodotti li fihom pil ta’ din ix-xorta huma pprojbiti

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr