Ċertifikazzjonijiet oħra

Din il-paġna sservi bħala dokument ta’ referenza biss għar-rekwiżiti tal-prodotti fl-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti addizzjonali skont il-pajjiż ta’ destinazzjoni tal-UE. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura hija pprovduta fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta’ djamanti mhux maħduma (Skema Kimberley)

L-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Proċess Kimberley (KP) hija maħsuba biex tipprevjeni l-kummerċ fid-djamanti milli jiffinanzja kunflitti armati, attivitajiet ta’ movimenti tar-ribelli u t-traffiku illeċitu tal-armi. Importazzjonijiet ta’ djamanti mhux maħduma huma suġġetti għal sistema ta’ ċertifikazzjoni u kontrolli.

 

Projbizzjoni fuq l-importazzjoni ta’ pil tal-qtates u tal-klieb u ta’ prodotti li fihom pil ta’ din ix-xorta

It-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni lejn, jew l-esportazzjoni mill-UE ta’ pil tal-qtates u tal-klieb, u prodotti li fihom pil ta’ din ix-xorta huma pprojbiti

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr