Standards u valutazzjoni tal-konformità

Standards u valutazzjoni tal-konformità

L-istandards u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità flimkien mar-regolamenti tekniċi huma tliet fatturi li potenzjalment jikkostitwixxu ostakli tekniċi għall-kummerċ.

Filwaqt li r-regolamenti tekniċi qed jistabbilixxu rekwiżiti obbligatorji tal-prodott, l-istandards fihom speċifikazzjonijiet tekniċi dettaljati volontarji u kriterji għall-karatteristiċi tal-prodotti li jgħinu lill-manifatturi jikkonformaw mar-rekwiżiti obbligatorji stabbiliti fir-regolamenti tekniċi.

Il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità huma għodda li turi li prodott jikkonforma mar-rekwiżiti obbligatorji rilevanti kollha tal-prodott. Il-valutazzjoni tal-konformità minn parti terza teħtieġ intervent minn korpi indipendenti tal-valutazzjoni tal-konformità jew awtoritajiet pubbliċi u normalment tkun meħtieġa għal prodotti b’riskju medju sa għoli. Meta tkun meħtieġa valutazzjoni tal-konformità obbligatorja minn parti terza, dan iżid il-kostijiet tal-valutazzjoni tal-konformità (kostijiet finanzjarji u dewmien fl-aċċess għal suq). Ftehimiet bilaterali ta’ rikonoxximent reċiproku (MRAs) dwar il-valutazzjoni tal-konformità huma maħsuba biex inaqqsu l-ispejjeż tal-ittestjar u ċ-ċertifikazzjoni fi swieq oħra li billi jipprevedu li kull parti taċċetta r-rapporti, iċ-ċertifikati u l-marki li jitwasslu fil-pajjiż sieħeb skont il-leġiżlazzjoni tal-parti l-oħra.

Sar stħarriġ tal-UE dwar il-valutazzjoni tal-konformità mill-10 ta’ Marzu sal-24 ta’ April 2022. Niżżel ir-riżultati tal-istħarriġ

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr