Servizzi — statistika

Fl-UE, is-servizzi jikkostitwixxu l-aktar attività ekonomika dinamika unika li tammonta għal madwar 75 % tal-PDG u l-impjiegi.

Is-servizzi jinkludu varjetà wiesgħa ta’ setturi, inklużi t-trasport, it-telekomunikazzjonijiet, is-servizzi professjonali, is-servizzi finanzjarji, is-servizzi postali u tal-kurrier, il-bejgħ bl-imnut u d-distribuzzjoni, is-servizzi ambjentali u t-turiżmu.

L-UE hija l-akbar esportatur u importatur ta’ servizzi fid-dinja b’madwar 25 % tal-kummerċ dinji fis-servizzi. Il-kummerċ fis-servizzi jirrappreżenta wkoll terz tal-valur ikkombinat totali tal-UE tal-kummerċ fi prodotti u servizzi, b’servizzi addizzjonali inkorporati wkoll fil-valur tal-biċċa l-kbira tal-oġġetti.

L-Eurostat jipprovdi statistika fil-livell settorjali għas-setturi prinċipali li ġejjin

 • servizzi ta’ manifattura fuq inputs fiżiċi li huma proprjetà ta’ ħaddieħor
 • servizzi ta’ manutenzjoni u tiswija, mhux inklużi band’ oħra
 • it-trasport
 • vjaġġar
 • kostruzzjoni
 • servizzi tal-twissigurazzjoni u tal-pensjoni.
 • is-servizzi finanzjarji
 • ħlasijiet għall-użu ta’ proprjetà intellettwali, mhux inklużi band’ oħra
 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni, kompjuter u informazzjoni
 • servizzi oħra ta’ negozju
 • servizzi personali, kulturali u rikreattivi
 • oġġetti u servizzi tal-gvern, mhux inklużi band’ oħra

L-istatistika dwar il-kummerċ internazzjonali fis-servizzi tirreġistra t-tranżazzjonijiet tas-servizzi li jseħħu

 • bejn residenti ta’ Stati Membri tal-UE
 • bejn residenti ta’ Stati Membri tal-UE u residenti minn pajjiżi mhux Membri

Din l-istatistika tipprovdi l-valuri monetarji skont it-tip ta’ servizz u l-pajjiż imsieħeb, abbażi tat-tranżazzjonijiet irreġistrati skont il-bilanċ tal-pagamenti ta’ pajjiż.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr