Nomenklatura Maqgħuda

In-nomenklatura Magħquda (NM) hija s-sistema ta’ kodifikazzjoni bi tmien ċifri tal-UE, li tinkludi l-kodiċijiet tas-Sistema Armonizzata (SA) b’subdiviżjonijiet oħra tal-UE. Dan iservi t-tariffa doganali komuni tal-UE u jipprovdi statistika għall-kummerċ fl-UE u bejn l-UE u l-bqija tad-dinja.

Kif jaħdem il-proċess?

Kull suddiviżjoni tan-nomenklatura hija magħrufa bħala “kodiċi NM”. Għandu numru tal-kodiċi bi 8-il ċifra segwit minn deskrizzjoni u rata ta’ dazju. Skont il-każ, jista’ jkun fiha unità supplimentari.

Is-subintestaturi NM, li huma ddikjarati fid-dikjarazzjonijiet għall-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet, jiddeterminaw

  • liema rata ta’ dazju doganali tapplika għal oġġett partikolari
  • kif jiġu ttrattati l-oġġetti fl-istatistika u r-regolamenti

X’hemm fin-nomenklatura?

  • dispożizzjonijiet preliminari (regoli ġenerali għall-klassifikazzjoni, regoli relatati mad-dmirijiet jew man-nomenklaturi eċċ.)
  • deskrizzjonijiet tal-oġġetti
  • noti addizzjonali tat-taqsimiet/kapitoli u noti f’qiegħ il-paġna relatati mas-suddiviżjonijiet tan-NM
  • rati ta’ dazju konvenzjonali — l-impenji tariffarji tal-UE fid-WTO, u xi dazji awtonomi tal-UE
  • sezzjonijiet supplimentari
  • sett ta’ annessi relatati mat-tariffi (agrikoltura, kimika, eċċ.) u sistema ta’ kodifikazzjoni speċjali (Kapitoli 98 u 99)

Issibha fl-Anness I għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87. In-nomenklatura hija aġġornata kull sena u ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE.

Biex tgħinek, uża n-Noti ta’ Spjegazzjoni għan-Nomenklatura Magħquda li joffru spjegazzjonijiet dettaljati għal kull kategorija ta’ prodotti. Żomm f’moħħok li n-noti ta’ spjegazzjoni mhumiex legalment vinkolanti.

Eżempju ta’ klassifikazzjoni tal-prodott

Kapitolu HS

2 ċifri

18 preparazzjonijiet tal-kawkaw u tal-kawkaw

Intestatura ta’ HS

4 ċifri

1806 ċikkulata u preparati oħrajn tal-ikel li fihom il-kawkaw

Subintestatura HS

6 ċifri

1806 10 trab tal-kawkaw, li fih zokkor miżjud jew sustanza għall-ħlewwa

Subintestatura tan-NM

8 ċifri

1806 10 15 li ma fihomx sukrows jew fihom anqas minn 5 % tal-piż sukrows (inkluż zokkor maqlub (invert) magħruf bħala sukrows) jew isoglukows imfisser bħala sukrows

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr