Gwida għall-esportazzjoni tas-servizzi

Il-kumpanija tiegħek qed tippjana li tesporta servizzi barra mill-UE? Din it-taqsima tgħinek tifhem jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta biex tesporta u tiddeskrivi l-passi differenti tal-proċess tal-esportazzjoni.

4 passi għall-Esportazzjoni ta’ Servizz

 
 

Qabel ma tibda — Il-kumpanija tiegħek lesta biex tinnegozja?

Qed tippjana li tesporta servizz għall-ewwel darba?

Qabel ma tagħmel dan, iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta:

 • Is-servizz tiegħek diġà kellu suċċess fis-suq domestiku tiegħek jew f’pajjiżi oħra tal-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità li toffri dan is-servizz fi swieq barranin barra mill-UE? Għandha biżżejjed persunal, ħin, riżorsi finanzjarji u legali?
 • Il-maniġment tal-kumpanija tiegħek huwa impenjat li jespandi għas-swieq tal-esportazzjoni barra mill-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha pjan finanzjarju/ta’ kummerċjalizzazzjoni/negozju komprensiv b’għanijiet definiti b’mod ċar b’appoġġ għall-esportazzjoni lejn swieq barra mill-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha strateġija konkreta dwar kif tesporta s-servizz barra mill-UE? Pereżempju, tista’ tesporta s-servizz tiegħek direttament lix-xerrej tiegħek fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek, bħal kumpanija oħra jew konsumatur. Jew tista’ tesporta permezz ta’ pjattaformi tal-kummerċ elettroniku.
 • Jekk applikabbli, il-kumpanija tiegħek għandha l-protezzjoni meħtieġa tal-proprjetà intellettwali barra mill-pajjiż?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità u l-għarfien espert biex tadatta s-servizz tagħha skont il-preferenzi kulturali jew l-istandards differenti f’pajjiżi barra mill-UE?

Qabel ma tkompli, ikkunsidra l-mistoqsijiet ta’ hawn fuq bir-reqqa u ddiskutihom fil-kumpanija tiegħek biex tiddeċiedi jekk intix lest tesporta s-servizzi tiegħek lejn pajjiżi mhux tal-UE, jew liema passi trid tieħu biex tipprepara ruħek biex tagħmel dan.

 

1

Stadju 1: Fehim ta’ kif is-servizzi jistgħu jiġu esportati

Tipikament hemm erba’ modi differenti biex tesporta s-servizz tiegħek lejn suq barra mill-UE (imsejjaħ ukoll “modi ta’ provvista”). Dawn huma definiti fi ftehim internazzjonali, jiġifieri l-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Forniment transkonfinali ta’ servizzi (Modalità 1):

 

Jekk il-kumpanija tiegħek hija bbażata f’pajjiż wieħed u tipprovdi servizzi lil klijent f’pajjiż differenti, din tissejjaħ provvista transfruntiera.

Is-servizz biss jaqsam il-fruntiera.

Dan it-tip ta’ servizz spiss jiġi pprovdut permezz ta’ portali online, telefown jew email.

Eżempju:

Kumpanija ta’ konsulenza fil-Ġermanja tipprovdi rapporti ta’ analiżi ekonomika lil kumpanija klijent fl-Indja.

Eżempji oħra ta’ servizzi li spiss jiġu esportati permezz ta’ provvista transfruntiera jinkludu:

 • riċerka tas-suq
 • analiżi statistika
 • pariri dwar il-komunikazzjoni, bħal servizzi ta’ konsulenza dwar il-kummerċjalizzazzjoni
 • servizzi professjonali (bħal servizzi legali, arkitettoniċi, kontabilistiċi)
 • servizzi relatati mal-kompjuters.
 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
 • servizzi ta’ kurrier

Konsum ta’ servizzi barra mill-pajjiż (Modalità 2):

 

Jekk il-kumpanija tiegħek qed tipprovdi servizz fis-suq domestiku tiegħek lil klijent barrani, dan jissejjaħ konsum ta’ servizzi barra mill-pajjiż.

Il-klijent jaqsam il-fruntiera u jagħmel użu mis-servizz li tipprovdi fis-suq tiegħek.

Eżempju:

Klijent Ġappuniż jivvjaġġa lejn l-Irlanda u joqgħod f’lukanda jew ikliet f’ristorant, u b’hekk jikkonsma s-servizzi fl-Irlanda.

Preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż (Modalità 3):

 

Jekk il-kumpanija tiegħek tistabbilixxi preżenza f’suq barrani, din tista’ tissejjaħ preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż.

Dan jinvolvi l-ftuħ ta’ sussidjarja, fergħa jew uffiċċju rappreżentattiv f’pajjiż ieħor.

Eżempju:

Bank Daniż jiftaħ fergħa fil-Kanada jew grupp Franċiż tat-telekomunikazzjoni jiddeċiedi li jiftaħ sussidjarja fl-Awstralja.

Is-setturi li fihom din il-forma ta’ provvista ta’ servizzi hija komuni jinkludu:

 • servizzi finanzjarji
 • servizzi ta’ telekomunikazzjoni
 • servizzi ambjentali

B’mod ġenerali, l-istabbiliment jew l-akkwist ta’ kumpanija barranija barra mill-pajjiż jissejjaħ investiment dirett barrani.

Meta tippjana l-investiment tiegħek f’suq barrani, il-pajjiż li fih tixtieq tinvesti jista’ japplika ċerti limitazzjonijiet. Dawn jiddependu fuq il-qafas legali tagħha u jistgħu jinkludu:

 • restrizzjonijiet fuq is-sjieda barranija:      
  Tipikament dawn jieħdu l-forma ta’ limitazzjoni tas-sehem tal-kapital azzjonarju tal-kumpaniji li dawk li mhumiex residenti tal-pajjiż huma permessi li jżommu.
 • restrizzjonijiet fuq it-tip ta’ entitajiet ġuridiċi permessi:
  Dawn jistgħu jinkludu projbizzjonijiet speċifiċi ta’ ċerti entitajiet ġuridiċi, bħal impriżi konġunti jew sjieda unika.
 • proċeduri ta’ skrinjar u approvazzjoni:
  Dawn jistgħu jirrikjedu li l-investituri barranin juru benefiċċji ekonomiċi jew li jiksbu approvazzjoni minn qabel għall-investiment.
 • restrizzjonijiet fuq persunal barrani:
  Tipikament dawn jieħdu l-forma ta’ limitazzjoni tal-għadd/perċentwal ta’ ċittadini barranin li jiġġestixxu jew jaħdmu f’affiljati ta’ kumpaniji barranin u kontrolli operazzjonali oħra fuq dawn il-kumpaniji.

Tista’ tikkuntattja aġenzija għall-promozzjoni tal-investiment tal-pajjiż li tixtieq tinvesti fih, konsulent tat-taxxa lokali jew avukat għall-istabbiliment ta’ kuntratt ta’ investiment u titlob informazzjoni dwar obbligi oħra tal-investituri fis-settur speċifiku.

Il-bażi tad-data tal-Ostakoli għall-Kummerċ tippermettilek tfittex għal “Ostakli relatati mal-investiment”. Dawn l-ostakli jintwerew ukoll fir-riżultati tat-tiftix ta’ “L-assistent Tiegħi tal-Kummerċ”.

Preżenza ta’ persuni fiżiċi barra mill-pajjiż (Modalità 4):

 

Jekk impjegat tal-kumpanija tiegħek jivvjaġġa barra mill-pajjiż biex jipprovdi servizz f’pajjiż barra mill-UE fuq bażi temporanja, allura tkun qed tipprovdi dan is-servizz permezz tal-preżenza ta’ persuna fiżika barra mill-pajjiż.

Tipi differenti ta’ persunal jistgħu jipprovdu s-servizz tal-kumpanija tiegħek:

 • ħaddiema bi trasferiment intra-ażjendali:
  dawn huma impjegati fil-kumpanija tiegħek (spiss eżekuttivi, maniġers, speċjalisti) li jiġu trasferiti għall-preżenza kummerċjali tal-kumpanija tiegħek f’pajjiż barra mill-UE.
 • viżitaturi kummerċjali:
  dawn huma soġġorni għal żmien qasir ta’ ftit xhur (spiss limitati għal 3-il xahar) mingħajr ebda remunerazzjoni riċevuta fil-pajjiż barrani. Il-viżitaturi kummerċjali normalment ikunu f’pożizzjoni għolja fil-kumpanija tiegħek u huma responsabbli għat-twaqqif ta’ stabbiliment fis-suq fil-mira.
 • fornituri ta’ servizz kuntrattwali:
  dawn huma impjegati fil-kumpanija tiegħek li jipprovdu servizz abbażi ta’ kuntratt li għandek ma’ konsumatur finali fil-pajjiż barrani. Il-fornituri ta’ servizzi kuntrattwali jintbagħtu barra mill-pajjiż peress li l-kumpanija tiegħek ma għandha l-ebda preżenza kummerċjali fil-pajjiż barrani u peress li s-soġġorn temporanju tagħhom fil-pajjiż barrani huwa meħtieġ biex jiġi ssodisfat il-kuntratt tal-forniment tas-servizzi.

Minbarra dawn il-kategoriji ta’ persunal tal-kumpaniji, il-professjonisti indipendenti li jaħdmu għal rashom jaqgħu wkoll taħt il-preżenza ta’ persuni fiżiċi barra mill-pajjiż:

 • professjonisti indipendenti:
  dawn huma persuni li jaħdmu għal rashom li jipprovdu servizz fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizzi f’pajjiż barrani.

Is-setturi li spiss jipprovdu servizzi permezz ta’ impjegati barra mill-pajjiż jinkludu servizzi tal-ICT, servizzi tal-inġinerija jew professjonali, jew servizzi oħra li jiddependu fuq l-appoġġ ta’ wara l-bejgħ.

Eżempji:

 • kumpaniji tat-teknoloġija tal-informazzjoni, li jibagħtu l-esperti tal-IT tagħhom biex jipprovdu pariri dwar proġett jew jinstallaw software lokalment
 • kumpaniji tal-inġinerija, li jibagħtu l-persunal tagħhom għal operazzjonijiet fuq il-post għal proġetti
 • avukati li jivvjaġġaw biex jagħtu pariri lill-klijenti li jinsabu f’pajjiż ieħor
 • kumpaniji industrijali, li jibagħtu l-persunal tagħhom għal servizzi ta’ ppjanar u manutenzjoni.

Bħala nota ġenerali, l-istess servizz jista’ jiġi pprovdut b’modi differenti:
Pereżempju, is-servizzi legali jistgħu jiġu pprovduti lill-klijent permezz tal-posta elettronika (modalità 1), minn affiljat stabbilit barra mill-pajjiż (modalità 3) jew mill-preżenza tal-avukat barra mill-pajjiż (modalità 4).

 

2

Stadju 2: Sib suq u xerrej

Biex tesporta servizzi barra l-UE, l-ewwel għandek tidentifika suq u xerrej għas-servizz tiegħek.

 • Il-kmamar tal-kummerċ jistgħu jagħtuk informazzjoni dwar swieq u sħab kummerċjali differenti, u jidderiġuk lejn rapporti rilevanti.
 • Il-fornituri tal-aħbarijiet speċifiċi għall-kummerċ jew l-aġenziji tal-promozzjoni tal-kummerċ f’pajjiżek jew fis-suq tal-esportazzjoni magħżul tiegħek li jkopru l-analiżi tas-suq u l-valutazzjoni tal-opportunitajiet ta’ negozju jistgħu jkunu ta’ għajnuna. Dawn il-korpi spiss jipprovdu studji dwar setturi ewlenin tal-esportazzjoni.
 • Il-konsulenti tal-esportazzjoni u l-banek rilevanti jistgħu wkoll jipprovdu pariri.

Kif tagħżel is-swieq fil-mira tiegħek?

Tiskrinja s-swieq potenzjali tal-esportazzjoni biex tivvaluta jekk hemmx domanda għall-prodott tiegħek u tikkunsidra jekk il-prodott tiegħek ikunx kompetittiv fis-suq tal-esportazzjoni?

 

Iċċekkja l-istatistika kummerċjali tas-suq fil-mira potenzjali tiegħek.

L-istatistika tal-importazzjoni tista’ turi jekk il-pajjiż li tixtieq tesporta fih diġà huwiex qed jimporta s-servizz tiegħek, minn fejn ġejjin l-importazzjonijiet u jekk diġà hemm provvista għolja tat-tip ta’ servizz tiegħek fis-suq.

Kif issib xerrejja potenzjali?

Ladarba tkun għażilt suq fil-mira wieħed jew aktar, il-pass li jmiss huwa li jiġu identifikati sħab kummerċjali u kuntatti kummerċjali potenzjali.

Tista’ ssib sħab u kuntatti fuq:

 

 • fieri kummerċjali organizzati speċifikament għax-xerrejja u l-bejjiegħa biex jiltaqgħu. Pereżempju, in-Netwerk Enterprise Europe jorganizza avvenimenti regolari ta’ tlaqqigħ għal setturi speċifiċi li fihom jipparteċipaw ukoll kumpaniji minn pajjiżi mhux tal-UE.
 • avvenimenti jew assistenza pprovduta mill-Kmamar tal-Kummerċ biex jistabbilixxu kuntatti bejn sħab kummerċjali potenzjali.

Tista’ tiċċekkja wkoll jekk tistax tbigħ lill-gvern fis-suq tal-esportazzjoni potenzjali tiegħek.

 

 

3

Stadju 3: Iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek tistax tibbenefika minn Ftehim Kummerċjali tal-UE

L-UE ta’ spiss tidħol fi ftehimiet kummerċjali bilaterali ma’ pajjiżi barra mill-UE.

Iċċekkja jekk l-UE għandhiex ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq tesporta lejh fit-taqsima tas-Swieq.

Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE jistgħu jkopru l-kummerċ fis-servizzi f’setturi ewlenin u spiss inaqqsu jew saħansitra jeliminaw l-ostakli għall-esportazzjonijiet f’dawk is-setturi. Eżempji ta’ setturi ewlenin bħal dawn jinkludu:

 • servizzi finanzjarji
 • telekomunikazzjonijiet
 • it-trasport marittimu
 • servizzi professjonali
 • il-kummerċ diġitali

X’benefiċċji jġibu magħhom il-ftehimiet kummerċjali għall-investimenti diretti barranin tiegħek

Jekk l-UE jkollha ftehim kummerċjali fis-seħħ mal-pajjiż, l-ostakli għall-investiment dirett barrani jistgħu jitnaqqsu jew saħansitra jiġu eliminati f’ċerti setturi, u dan jista’ jinkludi dispożizzjonijiet speċifiċi ta’ investiment li jorbtu legalment livell ta’ protezzjoni għall-investimenti barranin.

 

Ftehimiet Kummerċjalital-UE

 • ipprovdi sett ta’ regoli aktar stabbli u prevedibbli għalik meta tinnegozja ma’ swieq barranin
 • jiġi żgurat li l-liġijiet tal-pajjiż mhux tal-UE ma jiddiskriminawx kontra s-servizzi tal-UE
 • Oħloq opportunitajiet ta’ esportazzjoni ġodda u aħjar għall-kumpanija tiegħek u agħmlu aktar faċli li tinvesti barra minn pajjiżek.

X’jiġri jekk is-servizz tiegħi ma jkunx kopert minn ftehim tal-UE?

Jekk l-UE għad m’għandhiex ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq tesporta lejh jew jekk is-settur ta’ interess tiegħek mhuwiex kopert minn ftehim partikolari, għandek:

iċċekkja l-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq elenkati skont il-Ftehim Ġenerali tad-WTO dwar il-Kummerċ fis-Servizzi.

Il-membri tad-WTO jelenkaw hemmhekk l-ostakli tagħhom għall-esportazzjonijiet tas-servizzi fl-iskeda tal-impenji tagħhom.

 

4

Stadju 4: Ivvaluta r-rekwiżiti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek

 

 • Ir-rekwiżiti se jiddependu fuq kif tixtieq tesporta (ara l-pass 2) u fuq is-suq fil-mira tiegħek.

Tista’ tinvestiga informazzjoni dettaljata dwar ir-rekwiżiti speċifiċi fis-suq fil-mira magħżul tiegħek fit-taqsima tas-suq.

Liema rekwiżiti għandek bżonn tiċċekkja għall-provvista transfruntiera (modalità 1)?

 • Rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni u liċenzjar: Il-kumpanija tiegħek jista’ jkollha bżonn tikseb ċerti liċenzji sabiex tipprovdi s-servizz fis-suq tal-esportazzjoni.
 • Rekwiżit ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi u kwalifiki: Id-diplomi rilevanti tal-fornituri tas-servizzi u kwalifiki oħra se jkollhom jiġu aċċettati mill-pajjiż li tixtieq tesporta lejh sabiex tkun tista’ tipprovdi s-servizzi tiegħek barra minn pajjiżek. Dan huwa minnu għal xi esportazzjonijiet ta’ servizzi professjonali: Eżempju: awditur tal-UE jista’ ma jitħalliex jiċċekkja l-kont ta’ kumpanija barranija, u għalhekk inti bħala kumpanija tal-UE ma tistax tesporta s-servizz tiegħek lejn il-pajjiż inkwistjoni.
 • Restrizzjonijiet speċifiċi fuq xi setturi tas-servizzi: Pereżempju, jistgħu jseħħu limitazzjonijiet u restrizzjonijiet fuq is-servizzi tal-assigurazzjoni. Bl-istess mod, xi esportazzjonijiet ta’ prodotti ta’ servizzi finanzjarji jistgħu jeħtieġu “ekwivalenza” (ipprovduta mil-leġiżlaturi tal-pajjiż fil-mira) li għandha tiġi aċċettata fis-suq barrani.

Liema rekwiżiti għandek bżonn biex tiċċekkja għall-konsum barra minn pajjiżek (modalità 2)?

Il-konsum barra mill-pajjiż iseħħ meta l-klijent jivvjaġġa barra minn pajjiżu u jikkonsma s-servizz li qed tipprovdi f’pajjiżek.

 • Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, ir-rekwiżiti li jkollok bżonn tikkonforma magħhom huma l-istess bħal meta tipprovdi s-servizz tiegħek fis-suq nazzjonali jew tal-UE tiegħek.

Liema rekwiżiti għandek bżonn tiċċekkja għall-preżenza kummerċjali (modalità 3)?

Pajjiżi barra mill-UE jista’ jkollhom rekwiżiti jew restrizzjonijiet ta’ preżenza kummerċjali, li l-esportaturi tal-UE għandhom iqisu meta jinvestu f’dawn il-pajjiżi.

 • Preżenza lokali meħtieġa:
  xi servizzi ma jistgħux jiġu pprovduti f’pajjiżi mhux tal-UE mingħajr ma jkun hemm preżenza lokali f’dak is-suq. Dan jista’ jkun il-każ għal xi servizzi tal-assigurazzjoni, pereżempju. Il-kumpanija tiegħek tista’ għalhekk ikollha bżonn tistabbilixxi preżenza kummerċjali barra mill-pajjiż, pereżempju billi tistabbilixxi sussidjarja jew billi tidħol f’kooperazzjoni ma’ kumpaniji lokali fis-suq barrani, eż. permezz ta’ impriża konġunta.
 • Limiti fuq l-ekwità barranija:
  ċerti pajjiżi japplikaw restrizzjonijiet fuq is-sehem massimu ta’ ekwità barranija permess f’dak li għandu x’jaqsam ma’ investimenti.
 • Limitazzjonijiet fuq l-investimenti: limitazzjonijiet
  bħal dawn jistgħu jkunu marbuta ma’ liċenzji speċifiċi meħtieġa għal individwi jew kumpaniji jew limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ kumpaniji permessi.
 • Restrizzjonijiet fuq it-tip ta’ entità ġuridika:
  ċerti swieq barranin jista’ jkollhom dispożizzjonijiet legali fis-seħħ li jippermettu biss impriżi konġunti, jew li jipprojbixxu espressament forom legali oħra ta’ investiment bħal sjieda unika.
 • Restrizzjonijiet fuq in-numru ta’ fornituri:
  tali restrizzjonijiet jistgħu jkunu rilevanti fir-rigward ta’ liċenzji speċifiċi li l-fornituri jrid ikollhom.
 • Rekwiżiti ta’ nazzjonalità:
  ċerti setturi jew tipi ta’ prodotti jistgħu jeħtieġu li l-investituri jkollhom liċenzji li huma limitati għal individwi li għandhom in-nazzjonalità tal-pajjiż li tixtieq tesporta lejh, jew li jistgħu jirrikjedu li l-maniġers tal-istabbiliment ikunu ta’ dik in-nazzjonalità. Barra minn hekk, l-akkwist u l-użu ta’ art u proprjetà immobbli minn barranin jistgħu jiġu ristretti.
 • Dispożizzjonijiet tat-taxxa: dispożizzjonijiet
  speċifiċi tat-taxxa jistgħu japplikaw għal investimenti barranin u pajjiżi speċifiċi jista’ jkollhom qafas legali fis-seħħ li jinkludi tassazzjoni diskriminatorja ta’ investimenti barranin.
 • Restrizzjonijiet finanzjarji:
  ċerti restrizzjonijiet finanzjarji jistgħu japplikaw għal investimenti diretti barranin. Pereżempju, dawn jistgħu jinkludu restrizzjonijiet fuq ir-rimessi, it-trasferimenti kapitali, u l-konverżjoni tal-munita. Fużjonijiet u akkwiżizzjonijiet transkonfinali jistgħu jiġu ristretti wkoll.

Liema rekwiżiti għandek bżonn tiċċekkja għall-preżenza ta’ persuni fiżiċi (modalità 4)?

L-esportazzjoni ta’ servizz ħafna drabi teħtieġ is-soġġorn temporanju tal-impjegati tiegħek barra mill-pajjiż fis-suq fil-mira biex fil-fatt ifornu s-servizz.

Pereżempju:

 • inġinier tal-kumpanija tiegħek jista’ jkollu bżonn jivvjaġġa biex jaġġorna magna/software jew biex iżomm it-tagħmir. Iżda jista’ jkun hemm restrizzjonijiet għall-mobilità tal-persuni meta jipprovdu s-servizzi b’dan il-mod.

Ir-rekwiżiti għall-investigazzjoni jinkludu dan li ġej:

 • Rekwiżiti ta’ residenza:
  il-fornituri tas-servizzi jista’ jkollhom ikunu residenti fil-pajjiż fil-mira.
 • Rekwiżiti ta’ ċittadinanza:
  il-fornituri tas-servizzi jista’ jkollhom ikunu ċittadini tal-pajjiż li lejh tixtieq tesporta s-servizzi.
 • Rekwiżiti ta’ liċenzjar u ċertifikazzjoni:
  il-fornituri tas-servizzi jistgħu jeħtieġu liċenzji speċifiċi, taħriġ, ċertifikati edukattivi jew ċertifikati oħra ta’ kwalifika. Huwa importanti li wieħed ikun jaf jekk ċerti ċertifikati humiex validi fil-pajjiż barrani. Jista’ jiġri wkoll li jridu jiġu pprovduti minn entitajiet tal-pajjiż fil-mira għal ċerti professjonijiet/servizzi.
 • Rekwiżiti ta’ viża għan-negozju u permessi tax-xogħol:
  Eżempju speċifiku wieħed relatat mar-rekwiżiti ta’ soġġorn temporanju u ta’ viża huwa jekk l-impjegat huwiex permess iġib lill-konjuġi jew lit-tfal tiegħu matul iż-żmien tas-soġġorn.
 • Testijiet tal-ħtiġijiet ekonomiċi/testijiet tas-suq tax-xogħol:
  xi pajjiżi jistgħu jitolbu lilek jew lill-klijent tiegħek tipprova li l-ħaddiema lokali ma jistgħux jissodisfaw il-ħtieġa tas-servizz.
 • Restrizzjonijiet fuq id-dħul/kwoti:
  ċerti restrizzjonijiet fuq id-dħul jew kwoti jistgħu japplikaw għall-forniment barrani ta’ servizzi fi professjonijiet speċifiċi.
 • Rekwiżiti edukattivi u rekwiżiti oħra ta’ kwalifiki:
  huwa importanti li wieħed ikun jaf jekk ċerti ċertifikati humiex validi fil-pajjiż barrani inkwistjoni.

X’għandek bżonn aktar biex issir taf?

Meta tipprovdi servizzi lil pajjiżi mhux tal-UE trid tiċċekkja wkoll liema regolamenti tat-taxxa japplikaw. Dan jinkludi:

 • taxxi lokali
 • Ħlasijiet tal-VAT

Jistgħu japplikaw regolamenti tat-taxxa differenti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek. Xi servizzi jistgħu jkunu soġġetti għal eċċezzjonijiet skont il-pajjiż li tixtieq tesporta lejh, pereżempju jekk il-kumpanija tiegħek ikollha preżenza permanenti f’dak il-pajjiż.

Fejn tista’ ssib iktar informazzjoni?

Il-lista ta’ kontroll tiegħek: 4 passi lejn l-Esportazzjoni ta’ Servizz

Qabel ma tibda: Ivvaluta kemm il-kumpanija tiegħek lesta għall-esportazzjoni

 • Ikkonsulta l-lista ta’ kontroll tal-mistoqsijiet għall-valutazzjoni tal-istat ta’ tħejjija tal-kumpanija tiegħek għall-esportazzjoni
 • Iddiskuti u ddetermina jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta li tinnegozja ma’ pajjiżi mhux tal-UE, jew liema passi jeħtieġ li jittieħdu bi tħejjija għal attivitajiet kummerċjali futuri barra mill-UE

Stadju 1: Fehim ta’ kif is-servizzi jistgħu jiġu esportati

 • Iddeċiedu kif tixtieq tesporta s-servizz tiegħek

Stadju 2: Fehim ta’ kif is-servizzi jistgħu jiġu esportati

 • Agħżel is-suq tal-esportazzjoni l-ġdid tiegħek u vvaluta l-potenzjali tan-negozju u l-kompetittività tas-servizzi tiegħek (importanti li tinkludi l-kostijiet relatati mal-esportazzjoni fil-kalkoli tal-prezzijiet)
 • Identifikazzjoni tax-xerrejja potenzjali
 • Identifika aġenzija/istituzzjoni/sieħeb biex tappoġġjak fl-organizzazzjoni u l-formalitajiet tal-proċess tal-esportazzjoni (bħall-preparazzjoni tal-kuntratti, il-verifika tal-kundizzjonijiet tal-ħlas, l-affidabbiltà kreditizja tax-xerrej, ir-restrizzjonijiet fuq it-trasferiment tal-kapital fil-pajjiż tax-xerrej)

Pass 3: Iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek tistax tibbenefika minn Ftehim Kummerċjali tal-UE

 • Ikkonferma jekk l-UE kkonkludietx ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq tesporta lejn
 • Identifikazzjoni tas-sorsi għal aktar informazzjoni dwar il-ftehim kummerċjali rilevanti
 • Eżamina l-kundizzjonijiet tal-aċċess għas-suq għas-servizz tiegħek fl-iskeda tal-impenji

Stadju 4: Ivvaluta r-rekwiżiti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek

 • Ivvaluta jekk is-servizz tiegħek jistax jidħol fis-suq tal-esportazzjoni li inti interessat fih, jiġifieri jekk japplikawx xi restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet
 • Jekk tixtieq tipprovdi s-servizzi tiegħek bejn il-fruntieri, iċċekkja liema rekwiżiti jistgħu japplikaw (pereżempju rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni jew ta’ liċenzjar)
 • Jekk tixtieq tistabbilixxi preżenza f’suq barrani, iċċekkja liema restrizzjonijiet jistgħu japplikaw (pereżempju fuq sjieda barranija, fuq it-tip ta’ entitajiet ġuridiċi permessi jew il-proċeduri ta’ approvazzjoni)
 • Jekk trid li wieħed mill-impjegati tiegħek jakkumpanja s-servizz li qed tesporta, iċċekkja liema rekwiżiti speċifiċi jistgħu japplikaw (pereżempju dwar il-kwalifiki, ir-rekwiżiti dwar in-nazzjonalità tal-permessi tax-xogħol jew ir-restrizzjonijiet fuq id-dħul)
 • Iċċekkja liema regolamenti tat-taxxa japplikaw meta tipprovdi servizzi barra mill-UE
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr