Oġġetti magħmula bir-regoli ta’ konservazzjoni

Din il-paġna sservi bħala dokument ta’ referenza biss għar-rekwiżiti tal-prodotti fl-UE kollha. Jistgħu japplikaw rekwiżiti addizzjonali skont il-pajjiż ta’ destinazzjoni tal-UE. Jekk jogħġbok irreferi għall-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi għad-dettalji kollha.

Jekk jogħġbok kun af li f’din il-paġna, deskrizzjoni ġenerali ta’ kull intestatura hija pprovduta fil-lingwi kollha tal-UE. Madankollu, id-dettalji huma disponibbli biss bl-Ingliż.

Restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni ta’ Sustanzi li Jnaqqsu l-Ożonu (ODS) u gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra

Prodotti li jnaqqsu s-saff tal-ożonu

Bl-għan li jitħares l-ambjent, l-importazzjonijiet ta’ prodotti u tagħmir li fihom sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (ODS) fl-Unjoni Ewropea huma pprojbiti. Din il-projbizzjoni tapplika għall-importazzjonijiet minn kwalunkwe pajjiż, kemm jekk ikun parti mill-protokoll ta’ Montreal tal-1987 dwar l-ODS kif ukoll jekk le.

Sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu

Fid-dawl tal-ħarsien tal-ambjent, l-importazzjonijiet ta’ sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (ODS) huma awtorizzati jidħlu fl-Unjoni Ewropea (UE) biss jekk jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet.

Projbizzjoni ta’ prodotti li fihom gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra

It-tqegħid fis-suq ta’ ċerti prodotti u tagħmir li fihom gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra huwa pprojbit sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra koperti mill-Protokoll ta’ Kjoto.

Rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni għaż-żebgħa u l-verniċ

Iż-żebgħa u l-verniċ għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kummerċjalizzazzjoni mfassla sabiex jiġu evitati l-effetti ambjentali negattivi tal-emissjonijiet ta’ komposti organiċi volatili (VOC).

Kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti li fihom gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra

Il-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u tagħmir li fihom gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra hija soġġetta għal dispożizzjonijiet li jikkonċernaw, fost l-oħrajn, projbizzjonijiet tas-suq, rekwiżiti ta’ tikkettar, rappurtar ta’ informazzjoni u obbligi ta’ reġistrazzjoni.

 

Protezzjoni tal-ispeċijiet fil-periklu (Fawna u Flora)

CITES — Protezzjoni tal-Ispeċijiet fil-Periklu

L-importazzjonijiet ta’ speċijiet koperti mill-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) huma soġġetti għal sistema ta’ kontroll doppju li tinkludi kontrolli tal-esportazzjoni u tal-importazzjoni kemm fil-pajjiż tal-oriġini kif ukoll fil-punti tad-dħul deżinjati tal-UE

Monitoraġġ statistiku tal-kummerċ tat-tonn obeż u tal-pixxispad

L-importazzjonijiet tat-tonn u l-pixxispad huma permessi biss jekk il-merkanzija kkonċernata tkun akkumpanjata mid-dokument statistiku tal-importazzjoni. L-għan tal-miżura huwa li tippreserva l-ispeċi affettwata.

Skema ta’ dokumentazzjoni tal-qbid għat-tonn

L-importazzjonijiet tat-tonn huma soġġetti għal skema ta’ dokumentazzjoni tal-qbid maħsuba biex tidentifika l-oriġini tat-tonn kollu sabiex tirregola l-istokkijiet ta’ din l-ispeċi, ittejjeb il-kwalità u l-affidabbiltà tad-data statistika u tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina s-sajd illegali.

Skema ta’ dokumentazzjoni tal-qabda għal Dissostichus spp

Importazzjonijiet ta’ Dissostichus spp (komunement magħrufa bħala toothfish) għandhom ikunu akkumpanjati minn dokument ta’ qbid sabiex jiġu implimentati l-miżuri ta’ monitoraġġ tas-CCAMLR (Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku)

Rekwiżiti tal-importazzjoni għall-prodotti mill-foki

L-importazzjonijiet għal skopijiet kummerċjali ta’ ġlud tal-fer ta’ ġriewi bil-pil abjad ta’ foki tal-arpa u frieħ tal-foki tal-ħops, u oġġetti magħmula minnhom, huma pprojbiti. L-importazzjonijiet ta’ xi prodotti speċifiċi ta’ dan it-tip jistgħu jkunu permessi jekk jikkonformaw ma’ ċerti rekwiżiti.

Kontroll fuq is-sajd illegali

L-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tas-sajd huma kkontrollati sabiex jipprevjenu, jiskoraġġixxu u jeliminaw is-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU)

Kontroll fuq injam u prodotti tal-injam illegali

L-importazzjonijiet ta’ injam maħsud illegalment u l-prodotti derivati tiegħu huma pprojbiti.

Skema ta’ liċenzjar FLEGT għall-importazzjonijiet tal-injam

L-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-injam esportati minn pajjiżi li jimplimentaw din l-iskema volontarja huma pprojbiti sakemm il-konsenja ma tkunx koperta minn liċenzja FLEGT

 

Kontroll tal-proċessi tal-produzzjoni u ta’ wara l-produzzjoni bl-użu ta’ sustanzi perikolużi

Rekwiżiti ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-batteriji u l-akkumulaturi

Fid-dawl tal-ammont ta’ sustanzi perikolużi li fihom u sabiex jitħares l-ambjent, it-tqegħid fis-suq ta’ ċerti batteriji u akkumulaturi huwa pprojbit.

Rekwiżiti ta’ kummerċjalizzazzjoni għal tagħmir elettriku u elettroniku

L-użu ta’ ċerti sustanzi perikolużi huwa ristrett fit-tagħmir elettriku u elettroniku (EEE) imqiegħed fis-suq tal-UE. Il-manifatturi u l-importaturi ta’ dawn il-prodotti għandhom ir-responsabbiltà fir-rigward tal-ġestjoni tal-iskart, b’mod partikolari għall-promozzjoni tal-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u forom oħra ta’ rkupru ta’ tali skart.

Prodotti radjuattivi

L-importazzjonijiet ta’ prodotti radjuattivi huma ristretti ħafna sabiex jiġu ppreservati l-ambjent u s-saħħa pubblika minn riskju radjuattiv.

 
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr