Dazji doganali bażiċi

Jekk il-kumpanija tiegħek qed tikkunsidra li tesporta, din it-taqsima tgħinek tiskopri liema dazji tal-importazzjoni u spejjeż oħra tista’ tiffaċċja. Ma jipprovdix informazzjoni speċifika għall-prodott. Għal dan, għandek tuża l-funzjoni tat-tiftix tal-prodott.

Meta prodott jiġi kkummerċjalizzat internazzjonalment, ta’ spiss japplikaw dazju doganali jew tariffa doganali.

Madankollu, meta jkun hemm arranġamenti kummerċjali speċjali (bħal Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles jew SĠP), xi drabi jkun hemm tariffi aktar baxxi jew l-ebda tariffa. Dawn jissejħu tariffi preferenzjali.

Huwa possibbli wkoll li japplikaw dazji anti-dumping, dazji kumpensatorji jew miżuri ta’ salvagwardja għall-prodott tiegħek.

 

Biex issir taf liema minn dawn id-dazji jew miżuri japplikaw għall-oġġett tiegħek, huwa meħtieġ li l-ewwel tiddetermina t-tariffa korretta jew il-kodiċi tal-prodott.

Biex ikollok ċertezza legali minn qabel li qed tapplika l-klassifikazzjoni korretta għall-merkanzija tiegħek, tista’ tapplika għal deċiżjoni ta’ Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi (BTI).

Kwoti tariffarji preferenzjali

Skont il-kwoti tariffarji, kwantitajiet speċifikati ta’ oġġetti jistgħu jiġu importati b’rata ta’ dazju mnaqqsa jew żero f’perjodu ta’ żmien partikolari. Dan ma jaffettwa l-ebda dazju anti-dumping fis-seħħ ukoll.

Kwoti bħal dawn jinsabu komunement fil-ftehimiet kummerċjali u fl-arranġamenti preferenzjali bejn il-pajjiżi jew il-blokok kummerċjali. Jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima tas-Swieq għal aktar dettall dwar il-kwoti fis-seħħ għall-prodott tiegħek.

L-assistent tal-Kummerċ Tiegħi jipprovdilek informazzjoni dettaljata dwar it-tariffi u l-miżuri applikabbli għall-prodott u s-suq tiegħek.

Fejn il-ftehimiet kummerċjali jiddefinixxu t-tneħħija gradwali tad-dazji fuq linji ta’ prodotti partikolari, l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi jista’ jgħinek tidentifika l-iżvilupp futur tad-dazji għall-prodott tiegħek. Tista’ tikkonsulta wkoll l-iskedi tat-tneħħija tat-tariffi (għall-UE jew għas-sieħeb kummerċjali) direttament fil-ftehim kummerċjali (il-links għat-testi legali huma inklużi fit-taqsima tas-Swieq).

Evalwazzjoni Doganali

Il-valutazzjoni Doganali tirreferi għall-kalkolu tal-valur ekonomiku tal-merkanzija ddikjarata għad-dħul fil-fruntiera. Li jkun hemm sett standard ta’ regoli biex jiġi stabbilit il-valur ta’ din il-merkanzija huwa ta’ importanza kbira għal diversi raġunijiet.

B’mod l-aktar sinifikanti, id-dazji doganali (u l-VAT) huma kkalkulati bħala perċentwal tal-valur tal-merkanzija. In-negozji u l-awtoritajiet doganali jeħtieġ li jkollhom regoli ċari dwar kif jivvalutaw il-merkanzija.

Ladarba jiġi ddeterminat il-valur tal-merkanzija, it-tariffa doganali u l-oriġini tal-merkanzija jistgħu jitqiesu fil-kalkolu tad-dazju doganali totali dovut għall-prodott.

Għal aktar informazzjoni dwar kif jiġi kkalkulat il-valur doganali fl-UE, ara hawn.

Filwaqt li hemm fis-seħħ regoli komuni għall-valutazzjoni doganali fl-UE, il-prattiki ta’ valutazzjoni jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE spiss ikun fihom prinċipji ta’ faċilitazzjoni tal-kummerċ u jistgħu jinkludu allinjament mal-Kodiċi Doganali tal-UE.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr