Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini

Jekk m’ intix ċert dwar l-oriġini tal-oġġetti tiegħek jew sempliċiment trid ċertezza legali, tista’ tapplika għal Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini (BOI) hija relatata ma’ deċiżjoni bil-miktub li tiċċertifika l-oriġini tal-merkanzija tiegħek, u hija vinkolanti fl-Unjoni Ewropea.

Id-deċiżjonijiet BOI huma vinkolanti fuq id-detentur u fuq l-awtoritajiet doganali tal-UE. Normalment ikunu validi għal tliet snin mid-data tal-ħruġ.

Kif u fejn tapplika għal deċiżjoni BOI?

L-applikazzjonijiet għandhom isiru bil-miktub lill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż tal-UE li fih hija stabbilita kumpanija jew fejn biħsiebha tuża l-BOI. Trid tiżgura li d-deskrizzjoni tal-oġġetti fl-Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini tkun identika għall-oġġetti li qed tesporta jew timporta.

L-awtoritajiet għandhom 120 jum mid-data li fiha rreġistraw l-applikazzjoni tiegħek biex jieħdu deċiżjoni.

Innota li l-eżistenza tal-Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini ma teżentakx mir-rekwiżit li tipprovdi prova tal-oriġini.

Aktar informazzjoni

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr