Bindende oprindelsesoplysninger

Hvis du er i tvivl om oprindelsen af dine varer eller blot ønsker retssikkerhed, kan du ansøge om bindende oprindelsesoplysninger.

Bindende oprindelsesoplysninger (BOO) vedrører en skriftlig afgørelse, der attesterer oprindelsen af dine varer, og som er bindende i Den Europæiske Union.

BOO-afgørelser er bindende for indehaveren og for EU's toldmyndigheder. De er normalt gyldige i tre år fra udstedelsesdatoen.

Hvordan og hvor skal der ansøges om en BOO-afgørelse?

Ansøgninger indgives skriftligt til de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor en virksomhed er etableret, eller hvor den har til hensigt at anvende BOO-ordningen. Du skal sikre dig, at varebeskrivelsen i de bindende oprindelsesoplysninger er identisk med de varer, du eksporterer eller importerer.

Myndighederne har 120 dage fra den dato, hvor de registrerede din ansøgning, til at træffe en afgørelse.

Bemærk, at eksistensen af bindende oprindelsesoplysninger ikke fritager dig fra kravet om at fremlægge bevis for oprindelse.

Yderligere oplysninger

Del denne side:

Genveje