Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Bindende oprindelsesoplysninger

Hvis  du ikke er sikker på dine varers oprindelse eller blot ønsker retssikkerhed, kan du ansøge om bindende oprindelsesoplysninger.

Bindende oprindelsesoplysninger (BOO) vedrører en skriftlig afgørelse, der attesterer varernes oprindelse, og den er bindende i Den Europæiske Union.

BOO-afgørelser er bindende for indehaveren og toldmyndighederne i EU. De er normalt gyldige i tre år fra udstedelsesdatoen.

Hvordan og hvor ansøger der om en BOO-afgørelse?

Ansøgninger bør indgives skriftligt til de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor et selskab er etableret, eller hvor det har til hensigt at anvende BOO. De skal sikre, at beskrivelsen af varerne i bindende oprindelsesoplysninger er identisk med den vare, du eksporterer, eller importerer.

Myndighederne har 120 dage fra den dato, hvor de registrerede din ansøgning om at træffe en beslutning.

Bemærk, at eksistensen af bindende oprindelsesoplysninger ikke fritager dig for kravet om at fremlægge bevis for oprindelse.

Yderligere oplysninger

Del denne side:

Genveje