Bindende oprindelsesoplysninger

Hvis du er usikker på dine varers oprindelse eller blot ønsker retssikkerhed, kan du ansøge om bindende oprindelsesoplysninger.

Bindende oprindelsesoplysninger vedrører en skriftlig afgørelse, der attesterer dine varers oprindelse, og den er bindende i Den Europæiske Union.

BOO-afgørelser er bindende for indehaveren og for EU's toldmyndigheder. Bindende oprindelsesoplysninger er normalt gyldige i tre år fra datoen for afgørelsen.

Hvordan og hvor skal man ansøge om en BOO-afgørelse?

Ansøgninger skal indgives skriftligt til de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor en virksomhed er etableret, eller hvor den har til hensigt at anvende BOO'en. Du skal sikre, at beskrivelsen af varerne i de bindende oprindelsesoplysninger er identisk med de varer, du eksporterer eller importerer.

Myndighederne har 120 dage fra den dato, hvor de registrerede din ansøgning, til at træffe en afgørelse.

Bemærk, at bindende oprindelsesoplysninger ikke fritager dig fra kravet om at fremlægge oprindelsesbevis.

Flere oplysninger

Del denne side: