Screening af udenlandske direkte investeringer

Den europæiske ramme for screening af udenlandske direkte investeringer vil give EU's medlemsstater og Kommissionen mulighed for at samarbejde og udveksle oplysninger om investeringer fra tredjelande, som kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i EU.

Forordningen om en EU-ramme for screening af udenlandske direkte investeringer trådte i kraft den 10. april 2019, og dens samarbejdsmekanisme finder anvendelse fra den 11. oktober 2020.

Forordningen supplerer EU's overordnede politiske ramme for investeringer ved at sikre, at EU's åbenhed over for udenlandske direkte investeringer opvejes af passende kontrol med potentielle trusler.

Yderligere oplysninger om screening af udenlandske direkte investeringer findes på webstedet for Generaldirektoratet for Handel.

Del denne side:

Genveje