Screening af udenlandske direkte investeringer

Det europæiske regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer (FDI) vil gøre det muligt for EU-medlemsstaterne og Kommissionen at samarbejde og udveksle oplysninger om investeringer fra tredjelande, som kan påvirke sikkerheden eller den offentlige orden i EU.

Forordningen om en EU-ramme for screening af udenlandske direkte investeringer trådte i kraft den 10. april 2019, og dens samarbejdsmekanisme finder anvendelse fra den 11. oktober 2020.

Forordningen supplerer EU's overordnede investeringspolitiske ramme ved at sikre, at EU's åbenhed over for udenlandske direkte investeringer opvejes af passende kontrol af potentielle trusler.

Yderligere oplysninger om screening af udenlandske direkte investeringer findes på Generaldirektoratet for Handels websted.

Del denne side: