ĀTI izvērtēšana

Eiropas satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) izvērtēšanai ļaus ES dalībvalstīm un Komisijai sadarboties un apmainīties ar informāciju par trešo valstu ieguldījumiem, kas var ietekmēt drošību vai sabiedrisko kārtību ES.

Regula, ar ko izveido ES ĀTI izvērtēšanas satvaru, stājās spēkā 2019. gada 10. aprīlī, un tās sadarbības mehānisms tiks piemērots no 2020. gada 11. oktobra.

Regula papildina ES vispārējo ieguldījumu politikas satvaru, nodrošinot, ka ES atvērtība ĀTI tiek līdzsvarota ar atbilstošu iespējamo draudu kontroli.

Plašāka informācija par ĀTI izvērtēšanu ir pieejama Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites