Pielaide vai de minimis

Ja nav ievēroti izcelsmes noteikumi, kas attiecas uz jūsu produktu (sk. sadaļu “Pārveidotās preces” (saite uz sadaļu), dažos gadījumos var uzskatīt, ka jūsu importētā produkta izcelsme ir jūsu partnervalstī.

Tomēr var uzskatīt, ka prece atbilst piemērojamajiem izcelsmes noteikumiem, ja nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz konkrētu robežvērtību, kas noteikta katrā izcelsmes noteikumu kopumā. Šī robežvērtība parasti ir 10 % vai 15 % no jūsu preces ražotāja cenas.

Ja jūsu precei piemērojamais noteikums ir viens no trim noteikumiem, kas aprakstīti pietiekami pārveidoto preču sadaļā (saite uz jaunu sadaļu), pielaidi var piemērot šādi:

  • ja izmanto tarifa klasifikācijas maiņas noteikumu, pielaide ļauj partnervalsts ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kuriem ir tādas pašas tarifa pozīcijas kā gatavajam ražojumam. Ar noteikumu, ka šo materiālu vērtība nepārsniedz pielaides robežvērtību. Šis slieksnis ir precizēts attiecīgajos izcelsmes noteikumos.
  • ja izmanto noteikumu par ražošanu no konkrētiem ražojumiem, pielaide ļauj partnervalsts ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas veido vēlāku ražošanas posmu, ar noteikumu, ka to vērtība nepārsniedz pielaides robežvērtību. Šis slieksnis ir noteikts attiecīgajā izcelsmes noteikumu kopumā.
  • ja tiek izmantots noteikums par pievienoto vērtību, ņemiet vērā, ka jūs nevarat izmantot pielaidi savam importētajam produktam kā robežvērtību īpašajam izcelsmes noteikumam, kas attiecas uz jūsu produktu. Šajā gadījumā maksimālo procentuālo robežvērtību nedrīkst pārsniegt.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites