Minimālās darbības

Papildus īpašajiem izcelsmes noteikumiem, kas attiecas uz produktu, kuru vēlaties importēt vai eksportēt, jums ir jāpārbauda, vai darbība, kas veikta ES vai tirdzniecības partnervalstī, no kuras jūs importējat, vai kurā jūs eksportējat, lai pārsniegtu nepieciešamo darbību minimumu. Šīs minimālās darbības ir uzskaitītas tirdzniecības nolīguma, kuru jūs izmantojat kā importētājs vai eksportētājs, izcelsmes noteikumu protokolā. Minimālas darbības var būt iepakošana, vienkārša sagriešana, vienkārša salikšana, vienkārša sajaukšana utt.

Ja ražošana, ko veic ES vai tirdzniecības partnervalstī, ir viena no uzskaitītajām darbībām un tur nav veikts nekas cits (t. i., nav ražots vai pārveidots materiāls), tad ražojumu nevar uzskatīt par noteiktas izcelsmes ražojumu pat tad, ja ir ievēroti ar ražojumu saistītie izcelsmes noteikumi.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites