Ieguldījumu veidi

Pastāv divu veidu ārvalstu ieguldījumi

  • ārvalstu tiešie ieguldījumi,
  • netiešie ieguldījumi (portfeļa ieguldījumi)

Ārvalstu tiešie ieguldījumi (ĀTI) notiek, kad uzņēmums, daudznacionāla korporācija vai privātpersona no vienas valsts iegulda citas valsts aktīvos vai pārņem īpašumtiesības tās uzņēmumos. Tas parasti izpaužas kā līdzdalības iegūšana esošā uzņēmumā ārvalstīs vai meitasuzņēmuma dibināšana, lai paplašinātu esošā uzņēmuma darbību šajā valstī.

ĀTI var izpausties divos dažādos veidos: Jaunrade vai apvienošanās un pārņemšana (M&As).

  • Ieguldījumi jaunās nozarēs ietver jauna uzņēmuma izveidi vai iekārtu izveidi ārvalstīs. Ieguldījumi jaunos projektos ir veids, kā ieiet tirgū, ko parasti izmanto, ja uzņēmums vēlas panākt augstāko kontroles pakāpi pār ārvalstu darbībām.
  • Apvienošanās un pārņemšanas rezultātā īpašumtiesības uz esošajiem aktīviem tiek nodotas īpašniekam ārvalstīs. Apvienošanās gadījumā divi uzņēmumi tiek apvienoti, lai izveidotu vienu, bet iegādes gadījumā vienu uzņēmumu pārņem cits uzņēmums.

Netiešie ieguldījumi, ko dēvē arī par “ārvalstu portfeļieguldījumiem”, notiek, kad uzņēmumi, finanšu iestādes vai privātpersonas iegādājas daļas uzņēmumos ārvalstu biržā. Šāda veida ieguldījumi netiek veikti ar mērķi iegūt kontrolpaketi emitentuzņēmumā. Parasti šāda veida ieguldījumiem ir īstermiņa raksturs, un tos veic, lai izmantotu priekšrocības, ko sniedz valūtas maiņas kursu labvēlīgās izmaiņas, vai lai gūtu īstermiņa peļņu no procentu likmju atšķirībām. Tas sniedz ieguldītājiem iespēju dažādot savus portfeļus un labāk pārvaldīt saistīto risku.

Ārvalstu portfeļieguldījumi var arī palīdzēt stiprināt iekšzemes kapitāla tirgus, uzlabojot likviditāti un to darbību. Tas savukārt ļaus optimāli sadalīt kapitālu un resursus iekšzemes ekonomikā. Jaunietekmes ekonomikā ārvalstu portfeļieguldījumi var būtiski veicināt tās attīstību, radot ievērojamu labklājību.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites