Tiešsaistes rīki un pakalpojumi mazākiem uzņēmumiem

Tiešsaistes rīki un pakalpojumi mazākiem uzņēmumiem

Pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

Informācija par gadatirgiem

  • AUMA tirdzniecības gadatirgu datubāze “Informācija par tirdzniecības gadatirgiem Vācijā un pasaulē”, ko sniegusi Vācijas Tirgus gadatirgu asociācija AUMA un kurā sniegta sīkāka informācija par tādiem pasākumiem kā datumi, izplatīšanas dati, statistika un informācija par to, kā sazināties ar gadatirgu un pasākumu organizētājiem.

Mazas un vidēja lieluma nodaļas tirdzniecības nolīgumos

Visos jaunajos tirdzniecības nolīgumos būs iekļauta sadaļa par MVU, ja partnervalsts tam piekrīt. Tas nodrošinātu labāku informācijas apmaiņu par tirgus piekļuves jautājumiem, kā arī auglīgu sadarbību starp Komisiju un partnervalsti, risinot ar MVU saistītus jautājumus tirdzniecības nolīgumā.

Turklāt 2018. gada 26. septembrī ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) Apvienotā komiteja īpašā MVU ieteikumā vienojās, ka katra puse sniedz tiešsaistes informāciju otras Puses MVU par CETA un piekļuvi tirgum un ka MVU kontaktpunkts katrā pusē sadarbojas, lai risinātu ar MVU saistītus jautājumus.

Sazinieties ar mums

Konkrētus jautājumus saistībā ar MVU, piekļuvi tirgum un informāciju šajā tīmekļa vietnē varat risināt, izmantojot saziņas veidlapu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites