Tiešsaistes rīki un pakalpojumi mazākiem uzņēmumiem

Tiešsaistes rīki un pakalpojumi mazākiem uzņēmumiem

Pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

Informācija par gadatirgiem

  • AUMA tirdzniecības gadatirgu datubāze “Informācija par tirdzniecības gadatirgiem Vācijā un pasaulē”, ko nodrošina Vācijas Taisnīgas tirdzniecības nozares asociācija AUMA, kurā sniegta informācija par pasākumiem, piemēram, datumi, izplatīšanas dati, statistika un informācija par to, kā sazināties ar gadatirgiem un pasākumu rīkotājiem.

Nelielas un vidēja lieluma nodaļas tirdzniecības nolīgumos

Visos jaunajos tirdzniecības nolīgumos būs iekļauta MVU nodaļa, ja partnervalsts tam piekrīt. Tas ļautu labāk apmainīties ar informāciju par tirgus piekļuves jautājumiem, kā arī nodrošināt auglīgu sadarbību starp Komisiju un partnervalsti, risinot ar MVU saistītus jautājumus tirdzniecības nolīgumā.

Turklāt 2018. gada 26. septembrī ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) apvienotā komiteja īpašā MVU ieteikumā vienojās, ka katra Puse sniedz tiešsaistes informāciju otras Puses MVU par CETA un piekļuvi tirgum un ka MVU kontaktpunkts no katras puses strādā kopā, lai risinātu MVU specifiskus jautājumus.

Sazinieties ar mums

Konkrētus jautājumus, kas saistīti ar MVU, piekļuvi tirgum un tirdzniecību, varat adresēt TRADE-MARKET-ACCESS@ec.europa.eu vai iesniegt vispārīgus jautājumus, izmantojot saziņas veidlapu Access2Markets tīmekļa vietnē.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites