Avoti un autortiesības

Rezultātu lapā ir informācija no vairākiem avotiem. Skatīt rezultātu lapas iedaļu sarakstu un to attiecīgo avotu.

Iedaļas Apraksts Avots Atjaunināšanas biežums
Tarifi Piemērotie tarifi (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Tarifi ES tarifi TAXUD ĢD, TARIC datubāze Atjaunina katru dienu
Tarifi Tarifu atcelšana Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Tiesības attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Tirdzniecības aizsardzības pasākumi Tirdzniecības ĢD Ja tiek piemērots jauns pasākums
Izcelsmes noteikumi Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Nodokļi Nodokļi un papildu nodevas (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Nodokļi Iekšējie nodokļi (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc 3 mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Procedūras un formalitātes Importa formalitātes (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Importa prasības Importa prasības (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc 3 mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Rokasgrāmatas Eksporta ceļveži Tirdzniecības ĢD, Sante ĢD Pastāvīga uzraudzība, lai pārbaudītu informāciju, ir atjaunināta
Tirdzniecības šķēršļi Tirdzniecības šķēršļi trešās valstīs Tirdzniecības ĢD Ja barjera ir atjaunināta vai radīta
Tirdzniecības plūsmas statistika Ar produktiem saistītā statistika Eurostat (Comext datubāze) Katru mēnesi

*Informāciju sadaļā par tarifiem, sadaļu “Nodokļi” vai sadaļu “Procedūras un formalitātes” nedrīkst izmantot tālākpārdošanai (vai konsultāciju pakalpojumu sniegšanai), pārdalei, datubāzu izveidei, uzglabāšanai vai citiem mērķiem kā vien atsauces izmantošanai, ko veic Eiropas Savienības lietotājs, kurš personīgi atrodas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Tirkijes, Ziemeļmaķedonijas, Albānijas, Melnkalnes, Serbijas, Moldovas un Ukrainas vajadzībām, lai atbalstītu lietotāja paša starptautiskos uzņēmējdarbības procesus. Jebkāda cita veida izmantošana ir aizliegta, ja vien datu īpašnieks nav skaidri rakstiski apstiprinājis: Autortiesības: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vācija, e-pasts: A2M@mendel-verlag.de

Ja dators, kurā darbojas jūsu pārlūkprogramma, nav tieši savienots ar internetu Eiropas Savienībā, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī un ir reģistrēts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (vai Türkiye, Ziemeļmaķedonijā, Albānijā, Melnkalnē, Serbijā, Moldovā un Ukrainā), jums ir aizliegts skatīt šeit iekļautos datus jebkādā nolūkā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites