Avoti un autortiesības

Rezultātu lapā ir informācija no vairākiem avotiem. Zemāk ir saraksts ar rezultātu lapas sadaļām un to attiecīgo avotu.

Sadaļa Apraksts Avots Atjaunināšanas biežums
Tarifi Piemērotie tarifi (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendels* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Tarifi ES tarifi TAXUD ĢD TARIC datubāze Atjaunināts katru dienu
Tarifi Tarifu atcelšana Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Tirdzniecības aizsardzības pasākumi Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad tiek piemērots jauns pasākums
Izcelsmes noteikumi Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Nodokļi Nodokļi un papildu nodevas (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendels* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Nodokļi Iekšējie nodokļi (ES dalībvalstīm) TARIC UI Ik pēc 3 mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Procedūras un formalitātes Importa formalitātes (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendels* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Importa prasības Importa prasības (ES dalībvalstīm) TARIC UI Ik pēc 3 mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Rokasgrāmatas Eksportēšanas rokasgrāmatas Tirdzniecības ĢD, DG Sante Pastāvīgi uzrauga, lai pārbaudītu, vai informācija ir atjaunināta
Tirdzniecības šķēršļi Tirdzniecības šķēršļi valstīs, kas nav ES dalībvalstis Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad tiek atjaunināta vai izveidota barjera
Tirdzniecības plūsmas statistika Ar produktu saistītā statistika Eurostat (Comext datubāze) Katru mēnesi

*Informāciju sadaļā par tarifiem, sadaļā “Nodokļi” vai sadaļā “Procedūras un formalitātes” nedrīkst izmantot tālākpārdošanai (vai konsultāciju pakalpojumu sniegšanai), pārdalei, datubāzu izveidei, uzglabāšanai vai jebkādiem citiem mērķiem, izņemot atsauces izmantošanu, ko veic Eiropas Savienības lietotājs, kurš personīgi atrodas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Gruzija, Moldova, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Türkiye un Ukraina, lai atbalstītu lietotāja starptautiskos uzņēmējdarbības procesus. Jebkāda cita veida izmantošana ir aizliegta, ja vien datu īpašnieks nav skaidri rakstiski apstiprinājis: Autortiesības: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vācija, e-pasts: A2M@mendel-verlag.de

Ja dators, kurā darbojas jūsu pārlūkprogramma, nav tieši savienots ar internetu Eiropas Savienībā, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas un ir reģistrēts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (vai Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Gruzijā, Moldovā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā, Serbijā, Türkiye un Ukrainā), jums ir aizliegts jebkurā nolūkā apskatīt datus šeit.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites