Avoti un autortiesības

Rezultātu lapā ir informācija no vairākiem avotiem. Skatīt rezultātu lapas iedaļu sarakstu un to attiecīgo avotu.

Iedaļa Apraksts Avots Atjaunināšanas biežums
Tarifi Piemērotie tarifi (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos ir atjaunināta informācija par katru valsti
Tarifi ES tarifi TAXUD ĢD, TARIC datubāze Atjaunināts katru dienu
Tarifi Tarifu atcelšana Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Tirdzniecības aizsardzības pasākumi Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Ja piemēro jaunu pasākumu
Izcelsmes noteikumi Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Nodokļi Nodokļi un papildu nodevas (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos ir atjaunināta informācija par katru valsti
Nodokļi Iekšējie nodokļi (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc 3 mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Procedūras un formalitātes Importa formalitātes (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos ir atjaunināta informācija par katru valsti
Importa prasības Importa prasības (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc 3 mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Rokasgrāmatas Norādījumi par eksportēšanu Tirdzniecības ĢD, DG Sante Tiek pastāvīgi uzraudzīta, lai pārbaudītu, vai informācija ir atjaunināta
Tirdzniecības šķēršļi Tirdzniecības šķēršļi trešās valstīs Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Kad barjera ir atjaunināta vai radīta
Tirdzniecības plūsmas statistika Ar produktu saistīta statistika Eurostat (Comext datubāze) Katru mēnesi

*Informāciju Tarifu sadaļā, sadaļā “Nodokļi” vai sadaļā “Procedūras un formalitātes” nedrīkst izmantot tālākpārdošanai (vai konsultāciju pakalpojumu sniegšanai), pārdalei, datubāzu izveidei, glabāšanai vai citiem mērķiem, izņemot atsauces izmantošanu, ko veic Eiropas Savienības lietotājs, kurš personīgi atrodas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Turcijā, Ziemeļmaķedonijā, Albānijā, Melnkalnē, Serbijā, Moldovā un Ukrainā, lai atbalstītu lietotāja paša starptautiskos uzņēmējdarbības procesus. Jebkāda cita izmantošana ir aizliegta, ja vien datu īpašnieks nav skaidri rakstiski apstiprinājis: Autortiesības: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vācija, e-pasts: A2M@mendel-verlag.de

Ja dators, kurā darbojas jūsu pārlūkprogramma, nav tieši savienots ar internetu Eiropas Savienībā, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas un ir reģistrēts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (vai Turcijā, Ziemeļmaķedonijā, Albānijā, Melnkalnē, Serbijā, Moldovā un Ukrainā), jums ir aizliegts skatīt šeit minētos datus jebkādā nolūkā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites