Avoti un autortiesības

Rezultātu lapā ir informācija no vairākiem avotiem. Skatīt rezultātu lapas sadaļu sarakstu un to attiecīgo avotu.

Sadaļa Apraksts Avots Atjaunināšanas biežums
Tarifi Piemērotie tarifi (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Tarifi ES tarifi TAXUD ĢD, TARIC datubāze Atjaunina katru dienu
Tarifi Tarifu atcelšana Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Tirdzniecības aizsardzības pasākumi Tirdzniecības ĢD Kad tiek piemērots jauns pasākums
Izcelsmes noteikumi Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Nodokļi Nodokļi un papildu nodevas (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Nodokļi Iekšējie nodokļi (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc trim mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Procedūras un formalitātes Importa formalitātes (valstīm, kas nav ES dalībvalstis) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Importa prasības Importa prasības (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc trim mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Rokasgrāmatas Eksporta rokasgrāmatas Tirdzniecības ĢD, Sante ĢD Pastāvīgi tiek uzraudzīta, lai pārbaudītu informāciju
Tirdzniecības šķēršļi Tirdzniecības šķēršļi trešās valstīs Tirdzniecības ĢD Kad barjera tiek atjaunināta vai radīta
Tirdzniecības plūsmu statistika Statistika par produktu Eurostat (Comext datubāze) Katru mēnesi

*Informāciju sadaļā “Nodokļi”, “Nodokļi” vai sadaļā “Procedūras un formalitātes” nedrīkst izmantot tālākpārdošanai (vai konsultāciju pakalpojumu sniegšanai), pārdalei, datubāzu izveidei, glabāšanai vai jebkādiem citiem mērķiem kā vien atsauces izmantošanai, ko veic Eiropas Savienības lietotājs, kurš atrodas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Moldovā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā, Serbijā, Turcijā un Ukrainā, lai atbalstītu lietotāja starptautiskos uzņēmējdarbības procesus. Jebkāda cita veida izmantošana ir aizliegta, ja vien datu īpašnieks nav skaidri rakstiski apstiprinājis: Autortiesības: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vācija, e-pasts: A2M@mendel-verlag.de

Ja dators, kurā darbojas jūsu pārlūkprogramma, nav tieši savienots ar internetu Eiropas Savienībā, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstī un ir reģistrēts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (vai Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Moldovā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā, Serbijā, Turcijā un Ukrainā), jums ir aizliegts aplūkot šeit minētos datus jebkādā nolūkā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites