Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Avoti un autortiesības

Rezultātu lapā ir informācija no vairākiem avotiem. Skatīt rezultātu lapas iedaļu sarakstu un to attiecīgo avotu.

Posms Apraksts Avots Atjaunināšanas biežums
Tarifi Piemērotie tarifi (ārpus ES valstīm) Mendel* Vismaz reizi 3 mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Tarifi ES tarifi TAXUD ĢD, TARIC datubāze Katru dienu atjaunina
Tarifi Tarifu atcelšana Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Tirdzniecības aizsardzības pasākumi Tirdzniecības ĢD Ja tiek piemērots jauns pasākums
Izcelsmes noteikumi Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Nodokļi Nodokļi un papildu nodevas (ārpus ES valstīm) Mendel* Vismaz reizi 3 mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Nodokļi Iekšējie nodokļi (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc 3 mēnešiem tiek sniegta jaunākā informācija par katru valsti
Procedūras un formalitātes Importa formalitātes (ārpus ES valstīm) Mendel* Vismaz reizi 3 mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Importa prasības Importa prasības (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc 3 mēnešiem tiek sniegta jaunākā informācija par katru valsti
Tirdzniecības šķēršļi Tirdzniecības šķēršļi trešās valstīs Tirdzniecības ĢD Kad barjera tiek atjaunināta vai radīta
Tirdzniecības plūsmu statistika Ar produktu saistītā statistika Eurostat (Comextdatubāze) Katru mēnesi

*Tarifu iedaļā, sadaļā “Nodokļi” vai sadaļā “Procedūras un formalitātes” ietverto informāciju nedrīkst izmantot tālākpārdošanai (vai konsultāciju pakalpojumu sniegšanai), pārdalei, datubāzu izveidei, uzglabāšanai vai jebkādiem mērķiem, kas nav atsauces izmantošana, ko veic Eiropas Savienības lietotājs, kurš personīgi atrodas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Turcijā, Ziemeļmaķedonijā, Albānijā, Melnkalnē un Serbijā, lai atbalstītu paša lietotāja starptautiskos uzņēmējdarbības procesus. Jebkāda cita veida izmantošana ir aizliegta, ja vien datu īpašnieks to nav skaidri rakstiski apstiprinājis: Autortiesības: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vācija, e-pasts: info@mendel-verlag.de

Ja dators, kurā darbojas jūsu pārlūkprogramma, nav tieši pieslēgts internetam Eiropas Savienībā, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas un ir inkorporēts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (vai Turcijā, Ziemeļmaķedonijā, Albānijā, Melnkalnē un Serbijā), jums ir aizliegts šeit minētos datus skatīt jebkādā nolūkā.

Share this page:

Tiešās saites