Avoti un autortiesības

Rezultātu lapā ir informācija no vairākiem avotiem. Skatīt rezultātu lapas sadaļu sarakstu un to attiecīgo avotu.

Iedaļa Apraksts Avots Atjauninājuma biežums
Tarifi Piemērotie tarifi (valstīm ārpus ES) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Tarifi ES tarifi TAXUD ĢD, TARIC datubāze Atjaunina katru dienu
Tarifi Tarifu atcelšana Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Tarifi Tirdzniecības aizsardzības pasākumi Tirdzniecības ĢD Kad tiek piemērots jauns pasākums
Izcelsmes noteikumi Konkrētiem ražojumiem piemērojamie izcelsmes noteikumi Tirdzniecības ĢD Kad stājas spēkā jauni nolīgumi
Nodokļi Nodokļi un papildu nodevas (ārpus ES valstīm) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Nodokļi Iekšējie nodokļi (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc 3 mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Procedūras un formalitātes Importa formalitātes (ārpus ES valstīm) Mendel* Vismaz reizi trijos mēnešos tiek atjaunināta informācija par katru valsti.
Importa prasības Importa prasības (ES dalībvalstīm) TARIC SA Ik pēc 3 mēnešiem tiek atjaunināta informācija par katru valsti
Rokasgrāmatas Eksporta rokasgrāmatas Tirdzniecības ĢD, DG Sante Pastāvīgi uzrauga, lai pārbaudītu, vai informācija ir atjaunināta
Tirdzniecības šķēršļi Tirdzniecības šķēršļi trešās valstīs Tirdzniecības ĢD Kad šķērslis tiek atjaunināts vai izveidots
Tirdzniecības plūsmas statistika Ar ražojumiem saistītā statistika Eurostat (Comext datubāze) Katru mēnesi

*Tarifu sadaļā, sadaļā “Nodokļi” vai sadaļā “Procedūras un formalitātes” ietverto informāciju nedrīkst izmantot tālākpārdošanai (vai konsultāciju pakalpojumu sniegšanai), pārdalei, datubāzu veidošanai, glabāšanai vai citiem mērķiem, kas nav atsauces izmantošana, ko veic Eiropas Savienības lietotājs, kurš personīgi atrodas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Turcijā, Ziemeļmaķedonijā, Albānijā, Melnkalnē un Serbijā, atbalstot paša lietotāja starptautiskos uzņēmējdarbības procesus. Jebkāda cita izmantošana ir aizliegta, ja vien datu īpašnieks nav skaidri rakstiski apstiprinājis: Autortiesības: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Vācija, e-pasts: A2M@mendel-verlag.de

Ja dators, kurā darbojas jūsu pārlūkprogramma, nav tieši savienots ar internetu Eiropas Savienībā, izmantojot interneta pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas un ir reģistrēts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī (vai Turcijā, Ziemeļmaķedonijā, Albānijā, Melnkalnē un Serbijā), jums ir aizliegts skatīt šeit minētos datus jebkādā nolūkā.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites