Precēm

Šajā iedaļā ir izklāstīti uzņēmējdarbības jēdzieni un procesi, kas jums jāzina, kad apsverat preču tirdzniecību. Jēdzieni, kas attiecas uz pakalpojumu tirdzniecību, ir izstrādāti atsevišķā īpašā sadaļā.

 

Šī iedaļa papildina informāciju, kas atrodama citās tīmekļa portāla daļās, jo īpaši

  • sadaļa “Tirgi”, kas sniedz informāciju par tirdzniecības nosacījumiem saskaņā ar ES tirdzniecības nolīgumiem un tirdzniecības režīmiem ar konkrētām valstīm
  • Mans tirdzniecības asistents — kas piedāvā detalizētu informāciju konkrēta produkta (preču) tirdzniecībai starp konkrētām valstīm

Papildus pamatkoncepciju izstrādei šajā iedaļā ir sniegti arī praktiski norādījumi par preču tirdzniecību un informācija par tirdzniecības plūsmām.

  • Preču tirdzniecības uzsākšana: šī sadaļa palīdz novērtēt, vai jūsu uzņēmums ir gatavs tirdzniecībai ārvalstīs, un palīdz saprast preču importa/eksporta procesa pamatelementus.
  • Statistika: šajā iedaļā sniegti vēsturiski dati par produktu tirdzniecības vērtību un daudzumu, ja tirdzniecība notika starp vienu vai vairākām ES valstīm un trešo valsti.
Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites