Tirdzniecības līgumi

Jums ir jānodrošina, ka jūsu tirdzniecības līgums ir rakstisks un tajā ir šādi galvenie elementi:

  • importējamās preces nosaukums un daudzums
  • preces apraksts, tostarp tās specifikācijas, kvalitāte utt.
  • maksāšanas veids par preci
  • preču piegādes un saņemšanas adrese un termiņš
  • preces piegādes noteikumi
  • kopējā preču vērtība jebkurā valūtā, kuras ekvivalents jānorāda EUR
  • transportlīdzekļi

Ņemiet vērā, ka jūsu līgumā var būt arī citi elementi.

Plašāka informācija par muitu pieejama Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites