Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Obchodné zmluvy

Musíte zabezpečiť, aby bola vaša obchodná zmluva v písomnej forme a aby obsahovala tieto hlavné položky:

  • názov a množstvo tovaru, ktorý dovážate
  • opis tovaru vrátane jeho špecifikácií, kvality atď.
  • spôsob platby za tovar
  • adresa a lehota na doručenie a prijatie tovaru
  • podmienky dodania tovaru
  • celková hodnota tovaru v akejkoľvek mene, ktorej ekvivalent musí byť uvedený v EUR
  • dopravné prostriedky

Upozorňujeme, že Vaša zmluva môže obsahovať aj iné prvky.

Viac informácií o clách nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Share this page:

Rýchle odkazy