Trhy

Vitajte v centre portálu Access2Markets. Tu nájdete informácie o tom, ako dovážať do EÚ a vyvážať z EÚ na trhy tretích krajín a podnikať v rámci trhu EÚ.

V tejto časti sa uvádza:

  • Trh EÚ, ktorého jedinečná koncepcia „jednotného trhu“ ponúka voľný pohyb tovaru a osôb a umožňuje prístup na trh viac ako 400 miliónov spotrebiteľov. Medzi 27 vnútroštátnymi trhmi EÚ však pretrvávajú určité rozdiely.
  • vývozné trhy mimo EÚ alebo EÚ: Prečítajte si preferenčné obchodné dohody EÚ a nájdite tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim obchodným účelom. Access2Markets prezentuje každú dohodu jednotlivo. Vyberte si cieľové trhy a vyhľadajte informácie o obchode s tovarom, pravidlách pôvodu, ochrane zemepisných označení EÚ, obchode so službami, investíciách, verejnom obstarávaní, právach duševného vlastníctva atď.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy