Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Prejsť na najčastejšie otázky
Oddiel:
Požiadavky na výrobky
Najčastejšie otázky:

Ako môžem získať súhlas na vývoz rýb do EÚ?

Po prvé, vaša krajina musí byť schválená na vývoz produktov rybolovu do EÚ. Pozri zoznam krajín a postup.

Po druhé, spracovateľský závod alebo spracovateľské plavidlo potrebuje schválenie na vývoz do EÚ. Pozri zoznam schválených zariadení.

Po tretie, existujú osobitné pravidlá označovania produktov rybolovu.

Share this page:

Rýchle odkazy