Prejsť na najčastejšie otázky
Oddiel:
Požiadavky na výrobky
Najčastejšie otázky:

Ako môžem získať súhlas na vývoz rýb do EÚ?

Po prvé, vaša krajina musí byť schválená na vývoz produktov rybolovu do EÚ. Pozri informácie o zozname krajín a postupe.

Po druhé, váš spracovateľský závod alebo spracovateľské plavidlo potrebuje povolenie na vývoz do EÚ. Pozri zoznam schválených prevádzkarní.

Po tretie, existujú osobitné pravidlá označovania produktov rybolovu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy