Obchodný režim a všeobecná bezpečnosť výrobkov

Táto stránka slúži len ako referenčný dokument pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. Dodatočné požiadavky sa môžu uplatňovať v závislosti od cieľovej krajiny EÚ. Podrobné informácie nájdete v My Trade Assistant (Môj obchodný asistent).

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Obchodný režim – dovozné licencie a doklady

Táto skupina požiadaviek sa vzťahuje na viaceré skupiny výrobkov, najmä na sektory, ktoré vyžadujú osobitné doklady na colné konanie.

 

Dovozná licencia pre poľnohospodárske výrobky

Dovoz vybraných výrobkov podlieha predchádzajúcemu vydaniu dovoznej licencie (dovozného osvedčenia) príslušným orgánom dovážajúceho členského štátu.

 

Požiadavky na dovoz strelných zbraní a vojenského materiálu

So strelnými zbraňami a vojenským materiálom sa v tejto databáze osobitne nezaobchádza.

 

Všeobecná bezpečnosť výrobkov

Všeobecná bezpečnosť výrobkov

Patria sem všeobecné požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu spotrebiteľa v prípade výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifickejšie bezpečnostné požiadavky inde na webovom sídle asistenčnej služby.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy