Obchodný režim a všeobecná bezpečnosť výrobkov

Táto stránka slúži ako referenčný dokument len pre požiadavky na výrobky platné v celej EÚ. V závislosti od cieľovej krajiny EÚ sa môžu uplatňovať dodatočné požiadavky. Podrobné informácie nájdete v časti Môj obchodný asistent.

Upozorňujeme, že na tejto stránke je všeobecný opis každej položky uvedený vo všetkých jazykoch EÚ. Podrobnosti sú však k dispozícii len v angličtine.

Obchodný režim – dovozné licencie a doklady

Táto skupina požiadaviek sa vzťahuje na niekoľko skupín výrobkov, najmä na sektory, ktoré si vyžadujú osobitné dokumenty na colné konanie.

 

Dovozná licencia na poľnohospodárske výrobky

Dovoz vybraných výrobkov podlieha predchádzajúcemu vydaniu dovoznej licencie (dovozného osvedčenia) príslušným orgánom dovážajúceho členského štátu.

 

Požiadavky na dovoz strelných zbraní a vojenského materiálu

Táto databáza sa osobitne nezaoberá strelnými zbraňami a vojenským materiálom.

 

Všeobecná bezpečnosť výrobkov

Všeobecná bezpečnosť výrobkov

Patria sem všeobecné požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu spotrebiteľa v prípade výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú špecifickejšie bezpečnostné požiadavky inde na webovom sídle Helpdesk.

 
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy