Prekybos režimas ir bendra gaminių sauga

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto gaminiams taikomiems reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Daugiau informacijos rasite mano prekybos asistente.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštinės dalies aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Prekybos režimas. importo licencijos ir dokumentai

Ši reikalavimų grupė taikoma kelioms produktų grupėms, visų pirma tam tikriems sektoriams, kuriems reikia specialių muitinio įforminimo dokumentų.

 

Žemės ūkio produktų importo licencija

Pasirinktų produktų importui importo valstybės narės kompetentinga institucija turi iš anksto išduoti importo licenciją (toliau – importo licencija).

 

Šaunamųjų ginklų ir į karą panašių medžiagų importo reikalavimai

Šaunamieji ginklai ir į karą panaši medžiaga šioje duomenų bazėje nėra specialiai tvarkomi.

 

Bendroji produktų sauga

Bendroji produktų sauga

Tai apima bendruosius saugos, sveikatos ir vartotojų apsaugos reikalavimus gaminiams, kuriems kitur pagalbos tarnybos interneto svetainėje netaikomi konkretesni saugos reikalavimai.

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos