Prekybos režimas ir bendra gaminių sauga

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto produktų reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Išsamią informaciją rasite skyriuje Mano prekybos padėjėjas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštės aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Prekybos režimas. Importo licencijos ir dokumentai

Ši reikalavimų grupė taikoma kelioms produktų grupėms, visų pirma sektoriams, kuriems reikia specialių dokumentų muitiniam įforminimui atlikti.

 

Žemės ūkio produktų importo licencija

Importuojant tam tikrus produktus importuojančios valstybės narės kompetentinga institucija iš anksto išduoda importo licenciją (importo sertifikatą).

 

Šaunamųjų ginklų ir į karą panašių medžiagų importo reikalavimai

Šioje duomenų bazėje specialiai neapdorojami šaunamieji ginklai ir į karą panaši medžiaga.

 

Bendroji gaminių sauga

Bendroji gaminių sauga

Tai apima bendruosius saugos, sveikatos ir vartotojų apsaugos reikalavimus gaminiams, kuriems netaikomi konkretesni saugos reikalavimai kitose pagalbos tarnybos interneto svetainės vietose.

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos