Trumpas darbo su kilmės taisyklėmis vadovas

Trumpas darbo su kilmės taisyklėmis vadovas

Kilmės taisyklės – kodėl jų mums reikia?

Kilmės taisyklės yra esminė ES prekybos susitarimų dalis. Kadangi pagal susitarimus iš šalių partnerių įvežamoms prekėms dažnai taikomi mažesni tarifai, labai svarbu žinoti jūsų produkto kilmę.

Kilmės taisyklėmis nustatoma, kurioje šalyje produktas buvo gautas arba pagamintas – jos „ekonominė priklausomybė“ – ir padedama užtikrinti, kad muitinė teisingai taikytų mažesnius muitus, kad įmonės iš jų gautų naudos.

Kad jūsų produktui pagal ES prekybos susitarimą būtų galima taikyti mažesnį tarifą, jis turi atitikti konkrečias susitarimo kilmės taisykles.

Tai taip pat lengva, kaip 1, 2, 3!

Prekybos susitarimo kilmės taisyklės iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti neaiškios, tačiau kai suprasite pagrindinius dalykus, tai bus lengva.

Trys mažesnių muitų mokėjimo etapai:

Pradėkite naudotis mažesniais importo ar eksporto muitais!

1

Sužinokite, ar jūsų produktas atitinka reikalavimus

Kaip sužinoti, ar jūsų produktui gali būti taikomi mažesni muitai

Kiekviename prekybos susitarime nustatomos konkrečios kiekvieno produkto kilmės taisyklės.

Taisykles rasite skyriuje Mano prekybos asistentas.

RosaR ulesof O riginS elfA ssessmentpriemonė – padės jums sužinoti, ar jūsų produktas atitinka reikalavimus.

Ar jūsų produktas atitinka pagrindines konkrečiam produktui taikomas taisykles?

Pirma, nustatykite, ar jūsų produktas visiškai gautasatitinkamoje šalyje. Jei taip, jai galėtų būti taikomi mažesni muitai.Gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje daugiausia tinka gyviems gyvūnams ir žemės ūkio produkcijai.

Jei jūsų produktas nėra visiškai gautas atitinkamoje šalyje, jis turės atitikti kitas konkretiems produktams taikomas taisykles. Jei yra alternatyvių taisyklių, jūsų produktas turi atitikti tik vieną iš jų.

Paprastai tai yra taisyklės.

arba

 • apibrėžti, kurie produktai gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus, jei jie pagaminti tik iš kilmės statusą turinčių medžiagų

Pagrindinių konkretiems produktams taikomų taisyklių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros procentinės produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) dalies
 • tarifinės klasifikacijos pasikeitimas – gamybos procesas lemia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinės klasifikacijos pasikeitimą. Pavyzdžiui, popieriaus (Suderintos sistemos 48 skirsnis) gamyba iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • konkrečios operacijos – reikalingas konkretus gamybos procesas. Pavyzdžiui, verpimui skirti pluoštai į verpalus.Tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės ir drabužių, taip pat chemijos sektoriuose.

Patarimai, kaip laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Jei jūsų produktas tiesiogiai neatitinka pagrindinių konkretiems produktams taikomų taisyklių, papildomas taisyklių rinkinys vis tiek gali padėti jūsų produktui įgyti kilmės statusą.

Papildomas lankstumas daugiausia susijęs su toleravimu ir kumuliacija.Į prekybos susitarimą taip pat gali būti įtrauktos tam tikros leidžiančios nukrypti nuostatos.

Nuokrypis
 • pagal leistino nuokrypio taisyklę leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurias paprastai draudžiama naudoti pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, neviršijant tam tikros procentinės dalies, paprastai 10 % arba 15 % produkto gamintojo kainos EXW sąlygomis.
 • šio leistino nuokrypio negalima naudoti didžiausiam leistinam kilmės statuso neturinčių medžiagų, išvardytų konkretiems produktams taikomose taisyklėse, kiekiui viršyti.
Kumuliacija
 • kumuliacija leidžia laikyti, kad jūsų šalis yra jūsų šalies kilmės arba vykdoma jūsų šalyje
 • visos panaudotos kilmės statuso neturinčios medžiagos

arba

 • kitoje šalyje atliktas perdirbimas

Yra trys pagrindinės kumuliacijosrūšys

 • Dvišalė kumuliacija (du partneriai) – šalies partnerės kilmės medžiagos gali būti naudojamos kaip jūsų šalies kilmės medžiagos (ir atvirkščiai). Ši kumuliacija taikoma visiems ES lengvatiniams režimams.
 • Įstrižinė kumuliacija (daugiau nei du partneriai, taikantys vienodas kilmės taisykles) – nustatytos trečiosios šalies kilmės medžiagos (minimos atitinkamoje kumuliacijos nuostatoje) gali būti naudojamos kaip jūsų šalies kilmės medžiagos
 • visiška kumuliacija – procesai, atlikti bet kurioje ES šalyje arba bet kurioje kitoje apibrėžtoje šalyje (nurodyti atitinkamoje nuostatoje dėl kumuliacijos), gali būti laikomi atliktais jūsų šalyje.
Nukrypti leidžiančios nuostatos
 • taip pat gali būti taikomos specialios nukrypti leidžiančios nuostatos – susipažinkite su prekybos susitarimu.

Jei jūsų produktas atitinka visas taisykles, turite apsvarstyti keletą papildomų reikalavimų.

Ar jūsų produktas taip pat atitinka visus kitus taikomus reikalavimus?

Produktas turi atitikti visus kitus taikomus reikalavimus, pvz., minimalias operacijas (pakankamą apdorojimą ar perdirbimą) ir tiesioginio vežimo taisykles.

Minimalios operacijos – pakankamas apdorojimas ar perdirbimas
 • privalote patikrinti, ar jūsų šalyje atliktas apdorojimas arba perdirbimas yra didesnio masto nei reikalaujamos būtiniausios operacijos.
 • minimalios operacijos išvardytos prekybos susitarimo kilmės taisyklėse. Jos gali apimti tokias operacijas kaip:
  • pakuotės
  • paprastas pjaustymas
  • paprastas surinkimas
  • paprastas maišymas
  • tekstilės lyginimas arba presavimas
  • dažymo arba poliravimo operacijos
 • jei jūsų šalyje vykdoma gamyba yra viena iš išvardytų ir joje nebuvo vykdoma jokia kita veikla, t. y. nebuvo gaminama ar perdirbama jokia medžiaga, produktas negali būti laikomas turinčiu kilmės statusą, net jei buvo laikomasi konkretiems produktams taikomų kilmės taisyklių.
Tiesioginio vežimo taisyklė arba vežimas per trečiąją šalį
 • net jei jūsų produktas laikomas turinčiu kilmės statusą, vis tiek turėsite užtikrinti, kad jis būtų išsiųstas iš eksportuojančios šalies ir atgabentas į paskirties šalį nemanipuliuojant juo jokioje kitoje šalyje, išskyrus operacijas, kurių reikia, kad produktas būtų geros būklės.
 • kiekviename prekybos susitarime nustatomos konkrečios sąlygos
 • paprastai perkrauti arba laikinai sandėliuoti trečiojoje šalyje leidžiama, jei produktai lieka muitinės priežiūroje ir su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus:
  • iškrovimas
  • perkrovimas
  • visos operacijos, skirtos gerai jų būklei palaikyti
 • atkreipkite dėmesį į tai, kad importuojančios šalies muitinei turėsite įrodyti, kad jūsų produktas buvo vežamas tiesiogiai.
Muito grąžinimas

Kai kuriais prekybos susitarimais leidžiama grąžinti muitus.

Tai reiškia, kad jei mokate muitus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurias naudojate produktui, kurį vėliau eksportuojate pagal lengvatinį tarifą, gaminti, galite prašyti grąžinti šiuos muitus.

Kas gali padėti nustatyti, ar jūsų produktas atitinka reikalavimus?

 • Naudokite ROSA, kad galėtumėte lengviau įvertinti, ar jūsų produktas atitinka taisykles. Eikite į mano padėjėją prekybos klausimais ir pasirinkite savo produktą ir rinką, kad gautumėte šią pagalbą
 • Jei norite būti teisiškai tikras, kad jūsų prekėms iš anksto taikomas teisingas produkto kodas, galite prašyti privalomosios tarifinės informacijos ( PTI) sprendimo.
 • Jei nesate tikras dėl savo prekių kilmės, taip pat galite prašyti privalomosios kilmės informacijos (PKI). PKI sprendimu patvirtinama jūsų prekių kilmė ir jis yra privalomas Europos Sąjungoje.Atkreipkite dėmesį į tai, kad PKI neatleidžia jūsų nuo pareigos pateikti kilmės įrodymą pagal atitinkamo prekybos susitarimo taisykles.

Jei jūsų produktas turi kilmės statusą

Sužinoję, kad jūsų produktui gali būti taikomi mažesni muitai (jūsų produktas laikomas turinčiu kilmės statusą), kitas žingsnis – įrodyti jo kilmės statusą paskirties šalies muitinei. Tik tada galėsite mokėti mažesnius muitus.

2

Produkto kilmės įrodymas

Kiekviename prekybos susitarime nustatomos konkrečios kilmės procedūrų taisyklės.Juos galite peržiūrėti Rinkų skyriuje arba mano prekybos asistento paieškos rezultatuose.Taisyklėse nurodyta, kaip galite įrodyti savo produkto kilmę.

Kilmės įrodymas

Priklausomai nuo prekybos susitarimo, kilmės įrodymas gali būti skirtingų rūšių.Paprastai tai gali būti:

 • Eksportuojančios šalies muitinės išduotas oficialus kilmės sertifikatas (pvz., EUR.1 judėjimo sertifikatas)
 • eksportuotojo savideklaracija (dažnai vadinama kilmės deklaracija arba sąskaitos faktūros deklaracija)

Oficialių kilmės sertifikatų atveju – prekybos susitarimas

 • pateikiamas pavyzdys
 • pateikia instrukcijas, kaip jį užpildyti

Savideklaracijų atveju – prekybos susitarimas

 • nurodo, koks tekstas turi būti įtrauktas į sąskaitą faktūrą ar kitus produktus identifikuojančius dokumentus

Kilmės įrodymas galioja nurodytą mėnesių skaičių nuo išdavimo dienos.

Paprastai mažos vertės produktų kilmės įrodymo nereikalaujama.

Kilmės sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą.

Kad eksportuotojas galėtų pats deklaruoti kilmę, jam paprastai turi būti suteiktas išankstinis muitinės leidimas, kurio statusas yra „Patvirtintas eksportuotojas“.

3

Pateikite savo produktus ir muitinio įforminimo dokumentus

Gavę visus būtinus muitinio įforminimo dokumentus, įskaitant teisingą savo produkto kilmės įrodymą, esate pasirengęs paskirties šalies muitinei pateikti prašymą sumokėti mažesnius muitus.

Kiekvieno prekybos susitarimo kilmės taisyklėse aprašoma, kaip muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Patikra paprastai grindžiama

 • importuojančios ir eksportuojančios šalies muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • vietos muitinės įstaigų atliekami patikrinimai

Pradėkite naudotis mažesniais importo ar eksporto muitais!

Kas atsitinka, jei jūsų produktas neatitinka reikalavimų?

Jei jūsų produktas neatitinka prekybos susitarime nustatytų kilmės taisyklių, taikomi įprasti muitai.

 • šalims, kurios yra Pasaulio prekybos organizacijos narės, bus taikomos didžiausio palankumo statuso normos (DPS muito normos).
 • kitoms šalims bus taikoma bendroji norma (GEN muito normos).
 • Rosa jums padeda rasti savo produkto kilmės taisykles
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos