Gyvūnų ir augalinių produktų sveikatos ir vartotojų apsauga

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto gaminiams taikomiems reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Daugiau informacijos rasite mano prekybos asistente.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštinės dalies aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Gyvūnų sveikata

Privalomi reikalavimai į ES importuojamiems gyvūnams ir gyvūniniams produktams (šalies sveikatos patvirtinimas, patvirtinta įmonė, sveikatos sertifikatai, sveikatos kontrolė, bendrasis veterinarinis įvežimo dokumentas (BVĮD))

 

Gyvų gyvūnų sveikatos kontrolė

Gyvi gyvūnai gali būti importuojami į ES tik tuo atveju, jei jie yra iš trečiosios šalies, įtrauktos į reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą dėl atitinkamo gyvūno, turi tinkamus sertifikatus ir jiems taikoma privaloma kontrolė atitinkamos valstybės narės pasienio kontrolės poste (PKP).

 

Žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų sveikatos kontrolė

Žmonėms vartoti skirtų gyvūninės kilmės produktų importas turi atitikti šiuos sveikatos reikalavimus, be kita ko, susijusius su sveikatos reikalavimais, susijusiais su visuomenės ir gyvulių apsauga, šalies sveikatos patvirtinimu ir patvirtintomis įmonėmis.

 

Gyvūninės kilmės produktų, neskirtų vartoti žmonėms, sveikatos kontrolė

ES importuojami žmonėms vartoti neskirti gyvūniniai produktai turi atitikti bendrąsias visuomenės ir gyvūnų sveikatos taisykles. Tai daroma siekiant užtikrinti aukštą sveikatos ir saugos lygį visose maisto ir pašarų grandinėse ir išvengti gyvūnams ar žmonėms pavojingų ligų plitimo.

 

Žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų sveikatos kontrolė

Žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės ir akvakultūros produktų importas turi atitikti bendruosius sveikatos reikalavimus, susijusius su patvirtintoje šalyje išduotu sveikatos patvirtinimu, patvirtinta įmone, sveikatos sertifikatais ir sveikatos kontrole.

 

Žmonėms vartoti neskirtų žuvininkystės produktų sveikatos kontrolė

Ne žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės ir akvakultūros produktų importas turi atitikti bendruosius sveikatos reikalavimus, susijusius su patvirtintoje šalyje išduotu sveikatos patvirtinimu, patvirtinta įmone, sveikatos sertifikatais ir sveikatos kontrole.

 

Spermos, kiaušialąsčių ir embrionų sveikatos kontrolė

Importuojant gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus į Europos Sąjungą turi būti siekiama užtikrinti, kad nebūtų specifinių patogenų, kuriuos galėtų pernešti šie produktai, ir išvengti patelių recipientų ir jų palikuonių užteršimo.

 

Augalų sveikata

Apsaugos nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į ES ir išplitimo priemonės

 

Augalų sveikatos kontrolė

ES importuojamiems augaliniams produktams ir bet kokioms medžiagoms, kuriose gali būti augalų kenkėjų (pvz., mediniams produktams, dirvožemiui ir t. t.), gali būti taikomos apsaugos priemonės. Taip siekiama užkirsti kelią augalams ar augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimui ir (arba) išplitimui per ES sienas.

 

Maisto ir pašarų sauga

Negyvūninės kilmės maisto produktų ir pašarų importas leidžiamas tik tuo atveju, jei jie atitinka bendrąsias sąlygas ir specialias nuostatas, skirtas išvengti pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai.

 

Atsekamumas, atitiktis ir atsakomybė maisto ir pašarų srityje

Maisto ir pašarų negalima pateikti Europos Sąjungos (ES) rinkai, jei jie yra nesaugūs. ES maisto teisės aktais siekiama ne tik aukšto žmonių gyvybės ir sveikatos bei vartotojų interesų apsaugos lygio, bet ir gyvūnų sveikatos bei gerovės, augalų sveikatos ir aplinkos apsaugos.

 

Negyvūninės kilmės pašarų sanitarinė kontrolė

ES leidžiama importuoti negyvūninius pašarus tik iš atstovavimą ES turinčių įmonių, atitinkančių bendrąsias ir specialiąsias taisykles, kuriomis siekiama užkirsti kelią pavojui žmonių ir gyvūnų sveikatai ir apsaugoti aplinką.

 

Negyvūninės kilmės maisto produktų sveikatos kontrolė

Į Europos Sąjungą (ES) importuojami negyvūniniai maisto produktai turi atitikti bendrąsias sąlygas ir konkrečias nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią pavojui visuomenės sveikatai ir apsaugoti vartotojų interesus.

 

Gaminių, besiliečiančių su maisto produktais, sveikatos kontrolė

Visos medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maisto produktais (tiesiogiai ar netiesiogiai), turi atitikti ES reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugos lygį.

 

Genetiškai modifikuotų (GM) maisto produktų ir naujų maisto produktų sveikatos kontrolė

Siekiant užtikrinti aukščiausią žmonių sveikatos apsaugos lygį, genetiškai modifikuotų (GM) maisto produktų ir naujų maisto produktų importas į ES turi atitikti specialias leidimų išdavimo procedūras.

 

Tabako gaminių sveikatos ir ženklinimo kontrolė

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir vartotojų interesus, visi į ES importuojami tabako gaminiai turi atitikti naują teisinę sistemą (taikomą nuo 2016 m. gegužės 20 d.), kuria reglamentuojama tabako gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas.

 

Maisto produktuose esančių cheminių medžiagų kontrolė

Importuoti maisto produktus ir pašarus leidžiama tik tuo atveju, jei juose nėra cheminių likučių (t. y. veterinarinių vaistų, pesticidų ir teršalų), kurių kiekis galėtų kelti grėsmę žmonių sveikatai.

 

Veterinarinių vaistų likučių žmonėms vartoti skirtuose gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose kontrolė

ES leidžiama importuoti žmonėms vartoti skirtus gyvūninius produktus tik tuo atveju, jei jie atitinka ES teisės aktus, kuriais ribojamas cheminių medžiagų ir likučių kiekis gyvuose gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose.

 

Teršalų maisto produktuose kontrolė

Maisto produktų importas į ES turėtų atitikti ES teisės aktus, kuriais siekiama užtikrinti, kad rinkai pateiktas maistas būtų saugus valgyti ir jame nebūtų tokio lygio teršalų, kurie galėtų kelti grėsmę žmonių sveikatai.

 

Pesticidų likučių žmonėms vartoti skirtuose augaliniuose ir gyvūniniuose produktuose kontrolė

Importuoti žmonėms vartoti skirtus augalinius ir gyvūninius produktus, kuriuose gali būti pesticidų likučių, leidžiama tik laikantis ES teisės aktų, skirtų kontroliuoti cheminių medžiagų ir likučių buvimą gyvuose gyvūnuose, gyvūniniuose produktuose ir augaliniuose produktuose.

 

Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų prekybos (kokybės) standartai

Tam tikri vartotojams tiekiami švieži žemės ūkio ir žuvininkystės produktai turi atitikti bendrus prekybos ir kokybės standartus, susijusius su įvairiais aspektais (šviežumo, dydžio, kokybės, pateikimo, leistinų nuokrypių, žymėjimo ir kt.), ir gali būti stebimi atliekant dokumentų ir (arba) fizines patikras.

 

Prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais standartai

Ant perinti skirtų kiaušinių ir į ES importuojamų paukščių jauniklių turi būti aiškiai nurodyta jų paskirtis ir kilmės šalis. Kartu leidžiama pakuoti tik tos pačios rūšies, kategorijos ir tipo naminius paukščius.

 

Prekybos kiaušiniais standartai

Importuoti vištų kiaušiniai, tinkami vartoti žmonėms arba naudoti maisto pramonėje, negali būti pateikiami Europos Sąjungos (ES) rinkai, jeigu jie neatitinka ES rūšiavimo, žymėjimo, ženklinimo ir (arba) pakavimo taisyklių.

 

Prekybos tam tikrais žuvininkystės produktais standartai

Tam tikri žuvininkystės produktai gali būti importuojami iš trečiųjų šalių ir parduodami Europos Sąjungoje (ES) tik tuo atveju, jei jie atitinka ES klasifikavimo pagal šviežumą, dydį ar svorio kategorijas, pakuotę, pateikimą ir ženklinimą taisykles.

 

Šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartai

Vaisiai ir daržovės, skirti parduoti šviežius ES vartotojams, gali būti parduodami tik tuo atveju, jei jie yra geros ir tinkamos prekinės kokybės ir jei kilmės šalis nurodyta pagal ES teisės aktus. Tokių produktų importui iš Indijos, Kenijos, Maroko, Senegalo, Turkijos ir Pietų Afrikos nustatytos specialios nuostatos.

 

Prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis iš Indijos standartai

 

Prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis iš Kenijos standartai

 

Prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis iš Maroko standartai

 

Prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis iš Senegalo standartai

 

Prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis iš Turkijos standartai

 

Prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis iš Pietų Afrikos standartai

 

Prekybos šviežiais bananais standartai

Prieš pateikiant į rinką importuojami bananai turi atitikti ES taisykles kokybės, dydžio, pateikimo ir kt. srityse.

 

Prekybos kanapėmis standartai

(reikalaujama tik kanapių sėkloms) Importuotos kanapių sėklos turi būti tikrinamos tokiose srityse kaip paskirtis ir tretrahidrokanabinolio (THC) kiekis.

 

Prekybos apyniais standartai

Apyniai ir apynių produktai į ES gali būti importuojami tik įrodžius, kad jų kokybės standartai atitinka bent minimalius ES nustatytus prekybos reikalavimus.

 

Natūralaus mineralinio vandens prekybos standartai

Eksportuojant į butelius išpilstytą vandenį į ES rinką ir laikantis standartinių kokybės kriterijų privaloma naudoti natūralaus mineralinio vandens aprašymus ir apibrėžtis.

 

Alyvų aliejaus rinkodaros standartai

Alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus aprašymus ir apibrėžtis privaloma naudoti eksportuojant alyvuogių aliejų į ES rinką ir laikantis standartinių kokybės kriterijų.

 

Prekybos paukštiena standartai

Importuojama paukštiena, prieš ją pateikiant rinkai, turi atitikti ES taisykles tokiose srityse kaip konservavimas, klasifikavimo kriterijai, ženklinimas ir vandens kiekis.

 

Konservuotų sardinių prekybos standartai

Importuotos konservuotos sardinės, prieš pateikiant jas ES rinkai, turi atitikti ES taisykles tokiose srityse kaip rūšių tipas, pateikimas, dengiamosios terpės, sterilizacija ir t. t.

 

Prekybos sėklomis ir augalų dauginamąja medžiaga reikalavimai

Į ES rinką patenkančios sėklos ir augalų dauginamoji medžiaga turi atitikti konkrečius ES teisės aktus dėl prekybos reikalavimų. Jomis siekiama užtikrinti, kad produktai atitiktų sveikatos, aukštos kokybės ir biologinės įvairovės apsaugos kriterijus.

 

Konservuotų tunų ir pelamidžių prekybos standartai

Į ES importuojami konservuoti tunai ir pelamidės, prieš pateikiant juos į ES rinką, turi atitikti prekybos standartus, susijusius su žuvų rūšių naudojimu, homogeniškumu, viduriavimu, prekės aprašymu ir t. t.

 

Vyno, vynuogių sulčių ir misos sertifikatas ir analizės ataskaita

Vyno, vynuogių misos ir vynuogių sulčių importui įforminti reikalingas V I 1 dokumentas, kuris yra trečiosios šalies pripažintos oficialios laboratorijos atliktos analizės ataskaitos sertifikatas.

 

Ekologinės gamybos produktai

Ekologinės gamybos schemos, kuria siekiama skatinti kokybiškų prekių gamybą ir aplinkos apsaugos integravimą į žemės ūkį, aprašymas.

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos