Gyvūnų ir augalinių produktų sveikatos ir vartotojų apsauga

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto produktų reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Išsamią informaciją rasite skyriuje Mano prekybos padėjėjas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštės aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Gyvūnų sveikata

Į ES importuotiniems gyvūnams ir gyvūniniams produktams privalomos sąlygos (šalies sveikatos patvirtinimas, patvirtinta įmonė, sveikatos sertifikatai, sveikatos kontrolė, bendrasis veterinarijos įvežimo dokumentas (BVĮD))

 

Gyvų gyvūnų sveikatos kontrolė

Gyvi gyvūnai gali būti importuojami į ES tik tuo atveju, jei jie yra iš trečiosios šalies, įtrauktos į atitinkamo gyvūno reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą, prie jų pridedami tinkami sertifikatai ir po to atitinkamos valstybės narės pasienio kontrolės poste (PKP) buvo atlikta privaloma kontrolė.

 

Žmonėms vartoti skirtų gyvūninių produktų sveikumo kontrolė

Žmonėms vartoti skirtų gyvūninės kilmės produktų importas turi atitikti toliau nurodytus sveikatos reikalavimus, susijusius, be kita ko, su visuomenės sveikatos ir gyvulių apsaugos reikalavimais, šalies sveikatos patvirtinimu ir patvirtintomis įmonėmis.

 

Žmonėms vartoti neskirtų gyvūninių produktų sveikumo kontrolė

Žmonėms vartoti neskirtų gyvūninių produktų importas į ES turi atitikti bendrąsias visuomenės ir gyvūnų sveikatos taisykles. Tai daroma siekiant užtikrinti aukštą sveikatos ir saugos lygį visose maisto ir pašarų grandinėse ir išvengti gyvuliams ar žmonėms pavojingų ligų plitimo.

 

Žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės produktų sveikumo kontrolė

Žmonėms vartoti skirtų žuvininkystės ir akvakultūros produktų importas turi atitikti bendruosius sveikatos reikalavimus, susijusius su įgaliotos šalies sveikatos patvirtinimu, patvirtinta įmone, sveikatos sertifikatais ir sveikatos kontrole.

 

Žmonėms vartoti neskirtų žuvininkystės produktų sveikumo kontrolė

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų, neskirtų vartoti žmonėms, importas turi atitikti bendruosius sveikatos reikalavimus, susijusius su įgaliotos šalies sveikatos patvirtinimu, patvirtinta įmone, sveikatos sertifikatais ir sveikatos kontrole.

 

Spermos, kiaušialąsčių ir embrionų sveikatos kontrolė

Importuojant gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus į Europos Sąjungą turi būti siekiama užtikrinti, kad nebūtų konkrečių patogenų, kurie galėtų būti vežami šiais produktais, ir išvengti patelių recipientų ir jų palikuonių užteršimo.

 

Augalų sveikata

Apsaugos nuo augalams ar augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į ES ir jų išplitimo priemonės

 

Augalų sveikatos kontrolė

ES importuojamiems augaliniams produktams ir visoms medžiagoms, kuriose gali būti augalų kenkėjų (pvz., mediniai produktai, dirvožemis ir t. t.), gali būti taikomos apsaugos priemonės. Taip siekiama užkirsti kelią augalams ar augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimui ir (arba) plitimui per ES sienas.

 

Maisto ir pašarų sauga

Importuoti negyvūninius maisto produktus ir pašarus leidžiama tik tuo atveju, jei jie atitinka bendruosius reikalavimus ir specialiąsias nuostatas, skirtas išvengti pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai

 

Atsekamumas, atitiktis ir atsakomybė maisto ir pašarų srityje

Maisto produktai ir pašarai negali būti tiekiami Europos Sąjungos (ES) rinkai, jei jie yra nesaugūs. ES maistui skirtais teisės aktais siekiama ne tik aukšto lygio žmonių gyvybės ir sveikatos bei vartotojų interesų apsaugos, bet ir gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir aplinkos apsaugos.

 

Negyvūninės kilmės pašarų sveikatos kontrolė

ES importuoti negyvūninius pašarus leidžiama tik tuo atveju, jei jie yra iš įmonių, turinčių atstovą ES ir atitinkančių bendrąsias ir specialiąsias taisykles, skirtas užkirsti kelią pavojui žmonių ir gyvūnų sveikatai bei apsaugoti aplinką.

 

Negyvūninės kilmės maisto produktų sveikumo kontrolė

Negyvūninės kilmės maisto produktų importas į Europos Sąjungą (ES) turi atitikti bendrąsias sąlygas ir specialiąsias nuostatas, skirtas užkirsti kelią pavojui visuomenės sveikatai ir apsaugoti vartotojų interesus.

 

Gaminių, besiliečiančių su maisto produktais, sveikatos kontrolė

Visos medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maisto produktais (tiesiogiai ar netiesiogiai), turi atitikti ES reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugos lygį.

 

Genetiškai modifikuotų maisto produktų ir naujų maisto produktų sveikatos kontrolė

Genetiškai modifikuotų (GM) maisto produktų ir naujų maisto produktų importas į ES turi atitikti specialias leidimų išdavimo procedūras, kad būtų užtikrintas aukščiausias žmonių sveikatos apsaugos lygis.

 

Sveikatos ir tabako gaminių ženklinimo kontrolė

Visi į ES importuojami tabako gaminiai turi atitikti naują teisinę sistemą (taikomą nuo 2016 m. gegužės 20 d.), kuria reglamentuojama tabako gaminių gamyba, pateikimas ir pardavimas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir vartotojų interesus.

 

Maisto produktuose esančių cheminių medžiagų kontrolė

Leidžiama importuoti maisto produktus ir pašarus tik tuo atveju, jei juose nėra cheminių likučių (t. y. veterinarinių vaistų, pesticidų ir teršalų), kurie galėtų kelti grėsmę žmonių sveikatai.

 

Veterinarinių vaistų likučių žmonėms vartoti skirtuose gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose kontrolė

Importuoti žmonėms vartoti skirtus gyvūninius produktus į ES leidžiama tik tuo atveju, jei jie atitinka ES teisės aktus, kuriais ribojamas leidžiamas cheminių medžiagų ir liekanų kiekis gyvuose gyvūnuose ir gyvūniniuose produktuose.

 

Maisto produktuose esančių teršalų kontrolė

Maisto produktų importas į ES turėtų atitikti ES teisės aktus, kuriais siekiama užtikrinti, kad rinkai pateikiami maisto produktai būtų saugūs valgyti ir juose nebūtų teršalų, galinčių kelti grėsmę žmonių sveikatai.

 

Pesticidų liekanų žmonėms vartoti skirtuose augaliniuose ir gyvūniniuose produktuose kontrolė

Importuoti žmonėms vartoti skirtus augalinius ir gyvūninius produktus, kuriuose gali būti pesticidų liekanų, leidžiama tik laikantis ES teisės aktų, skirtų kontroliuoti, ar gyvuose gyvūnuose, gyvūniniuose produktuose ir augaliniuose produktuose yra cheminių medžiagų ir likučių.

 

Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų prekybos (kokybės) standartai

Tam tikri švieži vartotojui tiekiami žemės ūkio ir žuvininkystės produktai turi atitikti bendruosius prekybos ir kokybės standartus, susijusius su įvairiais aspektais (šviežumu, dydžiu, kokybe, pateikimu, nuokrypiais, ženklinimu ir kt.), ir gali būti stebimi atliekant dokumentinius ir (arba) fizinius patikrinimus.

 

Prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose laikomais paukščių jaunikliais standartai

Perinti skirtuose kiaušiniuose ir į ES importuojamuose paukščių jaunikliuose turi būti aiškiai nurodyta jų paskirtis ir kilmės šalis. Pakuoti kartu leidžiama tik tos pačios rūšies, kategorijos ir tipo naminių paukščių.

 

Prekybos kiaušiniais standartai

Importuoti vištų kiaušiniai, tinkami vartoti žmonėms arba naudoti maisto pramonėje, negali būti teikiami Europos Sąjungos (ES) rinkai, jei jie neatitinka ES taisyklių dėl klasifikavimo, ženklinimo ir ženklinimo ir (arba) pakuočių.

 

Prekybos tam tikrais žuvininkystės produktais standartai

Tam tikri žuvininkystės produktai gali būti importuojami iš trečiųjų šalių ir parduodami Europos Sąjungoje (ES) tik jei jie atitinka ES taisykles dėl klasifikavimo pagal šviežumą, dydį ar svorio kategorijas, pakavimą, pateikimą ir ženklinimą etiketėmis.

 

Šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartai

Vaisiai ir daržovės, skirti parduoti ES vartotojams švieži, gali būti parduodami tik tuo atveju, jei jie yra geros ir tinkamos prekinės kokybės ir jei kilmės šalis nurodyta pagal ES teisės aktus. Tokių produktų importui iš Indijos, Kenijos, Maroko, Senegalo, Türkiyės ir Pietų Afrikos nustatytos specialios nuostatos.

 

Šviežių vaisių ir daržovių iš Indijos prekybos standartai

 

Prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis iš Kenijos standartai

 

Šviežių vaisių ir daržovių iš Maroko prekybos standartai

 

Šviežių vaisių ir daržovių iš Senegalo prekybos standartai

 

Prekybos standartai šviežiems Türkiye kilmės vaisiams ir daržovėms

 

Prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis iš Pietų Afrikos standartai

 

Šviežių bananų prekybos standartai

Prieš pateikiant į rinką importuoti bananai turi atitikti ES taisykles tokiose srityse kaip kokybė, dydžio nustatymas, pateikimas ir kt.

 

Kanapių prekybos standartai

(Taikoma tik kanapių sėkloms) Importuojamos kanapių sėklos turi būti tikrinamos tokiuose plotuose kaip paskirtis ir tretrahidrokanabinolio (THC) kiekis.

 

Prekybos apyniais standartai

Apyniai ir apynių produktai į ES gali būti importuojami tik įrodžius, kad jų kokybės standartai yra bent jau lygiaverčiai ES nustatytiems minimaliems prekybos reikalavimams.

 

Natūralaus mineralinio vandens prekybos standartai

Norint į ES rinką eksportuoti į butelius išpilstytą vandenį ir atitikti standartinius kokybės kriterijus, privaloma naudoti natūralaus mineralinio vandens aprašymus ir apibrėžtis.

 

Alyvų aliejaus rinkodaros standartai

Alyvuogių aliejaus ir alyvuogių išspaudų aliejaus aprašymai ir apibrėžtys yra privalomi norint eksportuoti alyvuogių aliejų į ES rinką ir atitikti standartinius kokybės kriterijus.

 

Prekybos paukštiena standartai

Prieš pateikiant į rinką importuojama paukštiena turi atitikti ES taisykles, susijusias su konservavimu, klasifikavimo kriterijais, ženklinimu ir vandens kiekiu.

 

Konservuotų sardinių prekybos standartai

Importuotos konservuotos sardinės, prieš pateikiant jas į ES rinką, turi atitikti ES taisykles tokiose srityse kaip rūšių tipas, pateikimas, informacija apie terpę, sterilizacija ir kt.

 

Prekybos sėklomis ir augalų dauginamąja medžiaga reikalavimai

Į ES rinką patenkančios sėklos ir augalų dauginamoji medžiaga turi atitikti konkrečius ES teisės aktus dėl prekybos reikalavimų. Jomis siekiama užtikrinti, kad produktai atitiktų sveikatos ir aukštos kokybės, taip pat biologinės įvairovės apsaugos kriterijus.

 

Konservuotų tunų ir pelamidžių prekybos standartai

Į ES importuojami konservuoti tunai ir tunai prieš pateikiant juos į ES rinką turi atitikti prekybos standartus, susijusius su žuvų rūšių naudojimu, homogeniškumu, terpe, prekės aprašymu ir kt.

 

Vyno, vynuogių sulčių ir misos sertifikatas ir analizės ataskaita

Vyno, vynuogių misos ir vynuogių sulčių importo muitinimui reikalingas V I 1 dokumentas, kuris yra trečiosios šalies pripažintos oficialios laboratorijos parengtos analizės ataskaitos sertifikatas.

 

Ekologinės gamybos produktai

Ekologinės gamybos sistemos, kuria siekiama skatinti kokybiškų prekių gamybą ir aplinkos apsaugos integravimą į žemės ūkį, aprašymas.

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos