Kompiuterių ir programinės įrangos klasifikavimas

Šis vadovas padės jums teisingai klasifikuoti kompiuterius ir programinę įrangą tarifo taikymo tikslais.

Kompiuteriai, kompiuterių dalys ir kompiuterių programinė įranga, kuriems taikomi Europos prekių klasifikacijos (KN) 84 ir 85 skirsniai, gali būti klasifikuojami pagal:

 • jų funkcija
 • projektavimas, konstravimas ir eksploatacinės savybės
 • ar jie turi daugiau nei vieną funkciją, įskaitant su kompiuteriais nesusijusias funkcijas
 • ar jie yra sukomplektuotos sistemos, ar atskiro atskiro mazgo dalis

Sukomplektuoti kompiuteriai

Prekės, klasifikuojamos 8471 pozicijoje kaip „automatinio duomenų apdorojimo mašinos“ (kompiuteriai), yra mašinos, kurios turi gebėti atlikti visas šias operacijas:

 • jose naudojamų duomenų tvarkymo programų ir bent tų duomenų, kurių reikia programai vykdyti, saugojimas
 • laisvai programuojami pagal naudotojo reikalavimus;
 • naudotojo nurodytų aritmetinių skaičiavimų atlikimas
 • be žmogaus įsikišimo vykdyti perdirbimo programą, kurios vykdymą jie turi pakeisti viso proceso metu priimdami logiškus sprendimus;

84 skirsnio 5a pastaboje apibrėžiama sąvoka „automatinio duomenų apdorojimo mašinos“, vartojama 8471 pozicijoje. Iš esmės prekėms, klasifikuojamoms kaip kompiuteriai, turi būti suteikta galimybė naudoti standartinę operacinę programinę įrangą ir atlikti tokias funkcijas kaip tekstų apdorojimas ir skaičiuoklių taikymas. Juose turi būti standžiojo disko diskas.

Kompiuteris gali būti iš kelių atskirų įtaisų, pavyzdžiui, klaviatūros, monitoriaus, bazinio įtaiso ir t. t., sudaryta sistema. Su tam tikromis išimtimis įrenginys laikomas kompiuterinės sistemos dalimi, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:

 • jie skirti naudoti vien tik arba daugiausia kompiuterinėje sistemoje
 • jis gali būti prijungtas prie centrinio procesoriaus (CPU) tiesiogiai arba per vieną ar daugiau kitų įtaisų.
 • ji gali priimti arba pateikti duomenis sistemai tinkama forma, pavyzdžiui, kodais arba signalais.

Klaviatūros, X-Y koordinačių įvesties įtaisai, kaip antai vairasvirtės ir pelės įtaisai, ir diskinės atmintinės turi atitikti tik paskutines dvi sąlygas.

Stalinių kompiuterių ir bokštų sistemos

Standartinėse stalinio ir bokšto sistemose turi būti bent jau:

 • CPU – bazinis įrenginys arba „sistemos dėžė“
 • įvesties įtaisas, pvz., klaviatūra
 • išvesties įtaisas, pvz., monitorius

Prie jų gali būti priskiriami ir kiti įtaisai, pvz., spausdintuvai ir skaitytuvai. Sistemos dalis taip pat laikoma „papildomomis“ priemonėmis, pvz., tinklo kortelėmis ir televizijos kortelėmis. Stalinės ir bokštinės kompiuterių sistemos klasifikuojamos 8471 49 00 00 subpozicijoje.

Serveriai

Tinklo failų serveriai su klaviatūra ir monitoriumi, kaip ir stalinio kompiuterio sistemos, priskiriami 8471 49 00 00 subpozicijai.

Tinklo failų serveriai, kuriuose nėra nei klaviatūros, nei monitoriaus, klasifikuojami kaip atskiri vienetai. Pats bazinis įrenginys klasifikuojamas priskiriant 50 8471 00 90 subpozicijos kodą. Jei yra monitorius (tik D-sub 15-pin, o ne vaizdo), jis būtų atskirai klasifikuojamas priskiriant 8528 52 10 00 subpozicijai, o klaviatūra – atskirai priskiriant 8471 60 60 90 subpozicijai.

Spausdintuvų serveriai ir užkardos sistemos laikomi ne serveriais, o duomenų perdavimo aparatais. Jie klasifikuojami 8517 62 00 00 subpozicijoje.

Maži nešiojamieji kompiuteriai

Tai, be kita ko, nešiojamieji kompiuteriai ir nešiojamieji kompiuteriai bei asmeniniai skaitmeniniai asistentai, turintys panašias galimybes kaip ir nešiojamieji kompiuteriai. Kad juos būtų galima priskirti 8471 30 00 00 subpozicijai, jie turi sverti mažiau kaip 10 kilogramų ir būti bent:

 • CPU
 • klaviatūra
 • rodyti
 • pakrovimo programų priemonės

Norėdami teisingai klasifikuoti nešiojamąjį kompiuterį, taip pat remkitės toliau pateikiamais prekių aprašymais.

Palmėje laikomi portalai

Tai elektroniniai asmeniniai organizatoriai, kurie paprastai neturi visos klaviatūros. Paprastai jie turi iš anksto nustatytas funkcijas, pvz., dienoraštį ir adresų knygelę. Jie klasifikuojami 8543 70 90 99 subpozicijoje.

Kiti nešiojamieji kompiuteriai

Pirmiau nurodytų reikalavimų neatitinkantys nešiojamieji kompiuteriai gali apimti jutiklinius ekranus, nešiojamuosius ir pramoninius kompiuterius. Didžiausias svoris nenustatytas, tačiau tame pačiame korpuse turi būti bent šie elementai:

 • CPU
 • įvesties vienetas
 • išvesties vienetas

Jutiklinis ekranas paprastai laikomas ir įvesties, ir išvesties įtaisu.

Šių tipų nešiojamieji kompiuteriai priskiriami 8471 41 00 00 subpozicijai.

Atskiri kompiuteriniai įtaisai – monitoriai, ekranai ir projektoriai

Išvesties įtaisai, pvz., monitoriai, ekranai ir kompiuterių projektoriai, klasifikuojami kaip atskiri įtaisai, jeigu jie nėra sukomplektuotos sistemos dalis, pvz., stalinis kompiuteris. Subpozicijos kodas, kuriam jie priskiriami, daugiausia priklauso nuo

 • jų tipas, pavyzdžiui, katodinių spindulių kineskopai (CRT) arba skystųjų kristalų vaizduokliai (LCD)
 • jų paskirtis – tik kompiuterių išvesties arba dvejopos paskirties

Atkreipkite dėmesį, kad kai kompiuterių monitoriai ir projektoriai yra atskiri įtaisai, jie niekada nėra klasifikuojami priskiriant 471 pozicijos kodą.

Plazmos, skystųjų kristalų (LCD) ir kiti plokščiųjų vaizduoklių monitoriai

Reikia nuspręsti, ar skystųjų kristalų monitorius, nekombinuotas su jokiu kitu aparatu, priskirtinas 8528 52 subpozicijai, ar kaip „kitas“ monitorius priskirtinas 8528 59 00 subpozicijai.

8528 52 subpozicijai priskiriami: monitoriai, kuriuos galima tiesiogiai prijungti ir suprojektuoti naudoti kartu su automatinio duomenų apdorojimo mašina, klasifikuojama 8471 pozicijoje, tačiau kurie nėra CRT monitoriai.

8528 59 00 subpozicijai priskiriami kiti pirmiau nepaminėti monitoriai.

Siekiant nuspręsti, kuri subpozicija taikoma, reikia atlikti bendrą monitoriaus atliekamų funkcijų ir jų veikimo laipsnio įvertinimą. Atliekant šį vertinimą gali būti atsižvelgiama į tokias savybes kaip matmenų santykis, skiriamoji geba, ekrano dydis ir t. t.

Šie Komisijos įgyvendinimo reglamentai skirtingiems monitoriams priskyrė dvi subpozicijas: 8528 52 ir 8528 59

Monitoriai, kurie negali priimti signalo tiesiogiai iš kompiuterio arba negali priimti signalo iš kompiuterio, klasifikuojami priskiriant 8528 59 00 subpozicijos kodą.

Komisijos įgyvendinimo reglamente (EB) Nr. 459/2014 įvairūs produktai klasifikuojami kaip monitoriai priskiriant subpozicijos kodą 8528 59 00. Gaminiai, kuriuose yra USB sąsaja, skirta tik laikmenoms perkelti arba garsui ar vaizdui atkurti iš USB atmintinės ir t. t., bus klasifikuojami priskiriant 8528 59 00 subpozicijos kodą. Žr. tokius produktus reglamento I, II ir IV prieduose.

Skystųjų kristalų (LCD) arba šviesos diodų (LED) monitoriai su televizijos imtuvais klasifikuojami atitinkamai 8528 72 40 00 arba 8528 72 80 00 subpozicijose kaip televizijos imtuvai.

Elektroninio vamzdžio (CRT) monitoriai priskiriami 8528 42 00 00 arba 8528 49 00 subpozicijoms.

Projektoriai

Įtaisai, kuriuos galima tik tiesiogiai prijungti ir suprojektuoti naudoti kartu su automatinio duomenų apdorojimo mašina, klasifikuojama 8471 pozicijoje, priskiriami 8528 62 00 00 subpozicijai.

Dvejopos paskirties projektoriai gali rodyti signalus iš kompiuterio ir kitų įrenginių, pavyzdžiui:

 • vaizdo ir DVD įrašymo aparatai
 • televizijos imtuvai
 • vaizdo įrašymo aparatai

Šie dvejopos paskirties projektoriai dažnai vadinami vaizdo projektoriais. Plokštieji projektoriai, kuriuose naudojamos tokios technologijos kaip skystųjų kristalų (LCD) ir skaitmeninis šviesos apdorojimas (DLP), ir kitų rūšių projektoriai, pvz., CRT, klasifikuojami 8528 69 subpozicijoje.

 • vienspalviai aparatai – 8528 69 20 00
 • kitos – 8528 69 80

LED vaizdo siena

Tai modulinės ekrano plokštės, skirtos žiūrėti lauke, pavyzdžiui, sporto stadione, pramogų vietose ir t. t. Vienetus sudaro keli iš plytelių pagaminti moduliai, kiekvienoje plokštelėje yra raudonos, žalios ir mėlynos spalvų LED, plokštelė pateikiama su vaizdo procesoriumi ir signalų procesoriumi, leidžiančiu rodyti vaizdus ir vaizdo įrašus. Jie klasifikuojami priskiriant subpozicijos kodą 8528 52 99 00. Tačiau LED lakštai, sujungti arba nesujungti plytelėse be vaizdo procesoriaus ir todėl negalintys tiesiogiai rodyti vaizdo šaltinio ekrane, klasifikuojami priskiriant 8529 90 92 99 subpozicijos kodą.

Komisijos įgyvendinimo reglamentuose (EB) Nr. 2015/712 ir (EB) Nr. 875/2014 LED vaizdo siena priskirta 8528 59 39 subpozicijai (šiuo metu – 8528 52 99), o LED plytelės – 8529 90 92 subpozicijai.

Skystųjų kristalų vaizdo sienelė

Šie skystųjų kristalų (LCD) moduliai skirti sudėtinei ekrano konfigūracijai iki, pvz., 5x5, yra skirti žiūrėti patalpose, pvz., vaizdo pateikimui, viešajai informacijai, nejudančio arba judančio vaizdo reklamai ir t. t. Integruotas kompiuteris skirtas vaizdo apdorojimui ir tinklo valdymui. Skystųjų kristalų (LCD) moduliai priskiriami 8528 52 91 00 subpozicijai.

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (EB) Nr. 877/2014 skystųjų kristalų vaizdo siužetai priskirti 8528 59 31 subpozicijai (šiuo metu – 8528 52 91).

Kitų tipų ekranai

Elektroninės baltosios lentos klasifikuojamos 8471 60 70 00 subpozicijoje.

Neelektriniai projekciniai ekranai priskiriami 90 skirsniui ir priskiriami 9010 60 00 00 subpozicijai.

Kompiuterių spausdintuvai ir skeneriai

Kompiuterio spausdintuvai ir skaitytuvai klasifikuojami kaip atskiri įtaisai, jei jie nėra visos kompiuterinės sistemos dalis. Atkreipkite dėmesį, kad kai spausdintuvai, įskaitant daugiafunkcines mašinas, yra atskiri įtaisai, jie niekada nepriskirtini 8471 pozicijai.

Kompiuterių spausdintuvai

Visų rūšių spausdintuvai – lazeriniai, rašaliniai, terminio perkėlimo, juostelės ir t. t. – priskiriami 8443 32 10 90 subpozicijai, jeigu jie skirti kompiuteriams kaip išvesties įtaisai. Kitų rūšių spausdintuvai klasifikuojami 8443 39 00 00 subpozicijoje.

Skaitytuvai

Plokšti ir plėvelės tipo skeneriai klasifikuojami 8471 60 70 00 subpozicijoje.

Kombinuoti spausdintuvai ir skeneriai

Daugiafunkcinės mašinos, jungiančios lazerinį spausdintuvą, skaitytuvą, fotokopijavimo aparatą ir kartais faksą, priskiriamos 8443 31, 8443 32 arba 8443 39 subpozicijoms.

Rašalo kasetės.

Rašalo kasetės su spausdinimo galvute klasifikuojamos 8443 99 10 90 subpozicijoje.

Rašalo kasetės be spausdinimo galvutės klasifikuojamos 39 skirsnyje ir priskiriamos 3923 30 10 00 subpozicijai, jeigu jos yra tuščios, ir 32 skirsnyje – 3215 90 70 90 subpozicijai, jeigu jos buvo iš naujo užpildytos. Šoviniai su lustu rašalo laipsniui matuoti taip pat priskiriami 3215 90 70 90 subpozicijai.

Kompiuterių klaviatūros, pelių įtaisai ir kiti kompiuteriniai įvesties įtaisai

Kompiuteriniai įvesties įtaisai, pvz., klaviatūros, klasifikuojami kaip atskiri įtaisai, jeigu jie nėra visos kompiuterinės sistemos dalis.

Kompiuterių klaviatūros

Kompiuterių klaviatūros klasifikuojamos priskiriant subpozicijos kodą 8471 60 60 00.

X – Y koordinačių įvesties įtaisai

Įvesties įtaisai, kaip antai pelių įtaisai, sekimo kamuoliukai, grafinės tabletės ir šviestuvai, priskiriami 8471 60 70 00 subpozicijai. Šiai subpozicijai priskiriami standartiniai laidiniai įtaisai ir bevieliai įtaisai.

Elektroninės baltosios lentos taip pat yra įvesties įtaisai ir priskiriamos 8471 60 70 00 subpozicijai.

Kompiuterių mazgai, adapteriai ir kiti tinklo blokai

Tinklo įrenginiai apima balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, keitimo, perdavimo ir atkūrimo mašinas. Jie apima įvairius komutavimo ir maršruto parinkimo aparatus. Atkreipkite dėmesį, kad kai tinklo aparatai yra atskiri įtaisai, jie niekada nepriskirtini 8471 pozicijai.

Visi šie straipsniai priskiriami 8517 62 00 00 subpozicijai

 • modemai, įskaitant išorės modemus ir skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) adapterius
 • išorinio vietinio tinklo (LAN) blokai, įskaitant adapterius, tiltus ir mazgus
 • plataus tinklo (WAN) blokai, įskaitant tinklų sietuvus ir ISDN korteles
 • tinklo kortelės eterneto, žetoninių žiedų ir kitoms tinklo technologijoms

Belaidžio fiksuotojo ryšio prieigos įrenginiai (Wi-Fi) taip pat priskiriami šiai subpozicijai. Tai siųstuvai ir (arba) imtuvai, suteikiantys galimybę belaidžiu būdu prisijungti prie fiksuotosios linijos tinklų. Jie gali būti spausdintinės plokštės arba sukomplektuoti elementai korpuse.

Belaidės pasaulinės judriojo ryšio sistemos (GSM) ir bendrosios paketinio radijo ryšio paslaugos (GPRS) moduliai

Tai siųstuvai ir (arba) imtuvai, kurie suteikia nuotolinę belaidę prieigą prie asmeninio skaitmeninio pagalbininko (PDA) įrangos koriniais judriojo telefono ryšio tinklais. Jie taip pat priskiriami 8517 62 00 00 subpozicijai.

Kabeliai su pritvirtintomis jungtimis

Bendraašiai kabeliai su pritvirtintomis jungtimis priskiriami 8544 20 00 00 subpozicijai.

Kabeliai, naudojami modemams prijungti prie telefono lizdų, priskiriami 8544 42 10 00 subpozicijai.

Duomenų perdavimo kabeliai ir elektros kabeliai, naudojami ne aukštesnei kaip 1,000 voltų įtampai, priskiriami 8544 42 90 00 subpozicijai.

Kompiuteriniai garso, vaizdo ir grafikos prietaisai

Interneto kameros ir kitos skaitmeninės kameros, kuriose neįrašomi, neišsaugomi arba nesaugomi vaizdai, klasifikuojamos kaip televizijos kameros, priskiriamos 8525 80 19 90 subpozicijai. Jie skirti vaizdams formuoti, kad juos būtų galima toliau perduoti linijomis arba radijo ryšiu į kitus aparatus.

Kitos skaitmeninės kameros

Tai kameros, kuriomis įrašomi arba saugomi vaizdai atminties kortelėje arba modulyje, diske, juostoje arba kitame atminties įtaise.

Nejudamo vaizdo skaitmeninės kameros, turinčios vaizdo įrašymo funkciją, klasifikuojamos priskiriant 8525 80 91 subpozicijos kodą arba 8525 80 99 subpozicijos kodą, jei jos atitinka šiuos kriterijus:

 • naudojant maksimalią atminties talpą, galima įrašyti ne mažesnės kaip 800 x 600 pikselių per sekundę su 23 kadrų per sekundę, ne mažiau kaip 30 minučių viena vaizdo seka
 • kai kurios kameros gali nepertraukiamai įrašyti vaizdo įrašą ilgiau nei 30 minučių, tačiau užfiksuoti vaizdai įrašomi atskirose rinkmenose, kurios trunka trumpiau nei 30 minučių, išskyrus atvejus, kai kamera automatiškai išjungiama po 30 minučių, vaizdo užfiksavimas atskirose rinkmenose, kurios trunka trumpiau nei 30 minučių, neturi įtakos kameros nepertraukiamo vaizdo įrašymo trukmei.

Vaizdo kameros – skaitmeniniai vaizdo įrašymo aparatai – priskiriami 8525 80 99 00 subpozicijai, jeigu rinkmenas galima perkelti į aparatą iš automatinio duomenų apdorojimo mašinos ar kito išorinio įrenginio per USB ar DV-in sąsają.

Atkreipkite dėmesį, kad kai žiniatinklio kameros, skaitmeninės kameros ir skaitmeniniai vaizdo įrašymo aparatai yra atskiri įtaisai, jie niekada nepriskirtini 8471 pozicijai.

Yra keli Komisijos įgyvendinimo reglamentai, susiję su fotoaparatais

ESTT taip pat priėmė sprendimą byloje C-178/14 Vario Tek GmbH prieš Hauptzollamt Dusseldorf dėl vaizdo kameros be vaizdo mastelio keitimo funkcijos klasifikavimo

Pranešėjai

Pranešėjai gali būti pasyvūs arba aktyvūs. Aktyvieji agregatai korpuse arba spintoje turi stiprintuvą. Paantraštės kodas, pagal kurį klasifikuojami kalbėtojai, priklauso nuo „pavaros įtaisų“ – faktinių garsiakalbių kūgių arba juostelių – skaičiaus kiekvienoje spintoje.

Garsiakalbiai su vienu pavaros įtaisu kiekvienoje spintoje klasifikuojami 21 8518 00 00 subpozicijoje.

Garsiakalbiai su daugiau kaip vienu pavaros įtaisu kiekvienoje spintoje klasifikuojami 8518 22 00 90 subpozicijoje.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai garsiakalbiai ir mikrofonai yra atskiri įtaisai, jie niekada nepriskirtini 8471 pozicijai.

MP3 grotuvai

MP3 grotuvai priskiriami garso įrašymo arba atkūrimo aparatams. Subpozicijos kodas, prie kurio jie „priskiriami“, priklauso nuo to, ar jie turi įmontuotą radijo arba vaizdo įrenginį.

MP3 grotuvai be radijo ryšio priskiriami 8519 81 95 90 subpozicijai. Įrenginiai su įmontuotu radiju priskiriami 8527 13 99 00 subpozicijai. Jei jie gali įrašyti arba žaisti vaizdo įrašą, jie „priskiriami 8521 90 00 90 subpozicijai, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi radijo ryšį, ar ne.

Grafikos kortelės

Tai gali būti baziniai 2D grafikos adapteriai, 2D/3D kortelės arba 3D grafikos greitintuvai, veikiantys naudojant esamą grafikos kortelę arba grobimo ar redagavimo kortelę. Jie klasifikuojami 8471 80 00 00 subpozicijoje.

Garso kortelės

Pačios garso kortelės klasifikuojamos 8471 80 00 00 subpozicijoje.

Televizijos imtuvo kortelės

Televizijos BIP derintuvų kortelių mazgai priskiriami 8528 71 11 00 subpozicijai. Laikoma, kad korpuse esantys produktai prarado elektroninių mazgų savybes ir yra klasifikuojami 8528 71 19 00 subpozicijoje.

Kiti atskiri skaičiavimo įrenginiai

Įvairūs kiti kompiuteriniai įtaisai klasifikuojami kaip atskiri, jeigu jie nėra visos kompiuterinės sistemos dalis.

Baziniai vienetai

Bazinius blokus arba „sistemines dėžes“ turėtų sudaryti bent centrinis procesorius (CPU) ir pagrindinė atmintinė. Jie klasifikuojami 8471 50 00 00 subpozicijoje.

Išoriniai diskai

Centrinės atmintinės, kaip antai tinklams skirtos atsarginės nepriklausomų diskų (RAID) sistemos, gali būti magnetiniai diskai, juostos arba optiniai diskai. Jie klasifikuojami 8471 70 20 00 subpozicijoje.

Reidiniai valdikliai be diskų klasifikuojami 8471 70 98 00 subpozicijoje.

Išoriniai diskai, skirti naudoti su vienu kompiuteriu, klasifikuojami pagal pavaros tipą, kaip nurodyta toliau.

 • optiniai diskai, pvz., CD, DVD ir MO (magnetooptiniai) diskai, priskiriami 8471 70 30 00 subpozicijai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra tik skaitomi, ar skaitomi ir rašomi (CD diskai gali gauti CD-Roms, garso CD ir foto CD signalus, juose gali būti įmontuotas į ausinius kištukas, tūrinis valdiklis arba paleidimo/sustabdymo mygtukas)
 • standžiųjų diskų diskai, įskaitant diskų diskus ir mikrodiskus, priskiriami 8471 70 50 00 subpozicijai.
 • lankstiniai diskai, įskaitant superlanksčiuosius diskus, klasifikuojami 8471 70 70 00 subpozicijoje.
 • juostelių diskai priskiriami 8471 70 80 00 subpozicijai.
 • nešiojamieji USB atminties įtaisai priskiriami 8523 5110 00 subpozicijai.

Kompaktinių diskų (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) dauginimo įrenginiai

Autonominės kompaktinių arba DVD diskų biriojo kopijavimo mašinos klasifikuojamos 8521 90 00 90 subpozicijoje.

Kortelių skaitytuvai

Toliau nurodytų tipų kortelių skaitytuvai klasifikuojami 8471 90 00 00 subpozicijoje.

 • magnetinių kortelių skaitymo įrenginiai.
 • lustinių kortelių skaitytuvai (lustinė kortelė – tai kortelė, į kurią įmontuotas vienas ar daugiau elektroninių integrinių grandynų – mikroprocesorius, laisvosios kreipties atmintinė (RAM) arba pastovioji atmintinė (ROM) – lustų pavidalu, kurie gali turėti kontaktus, magnetinę juostelę arba įmontuotą anteną, tačiau kuriuose nėra jokių kitų aktyviųjų arba pasyviųjų grandinės elementų)
 • atminties kortelių skaitytuvai, įskaitant Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card ir PC Card

Pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS) moduliai

Šie įtaisai kabeliu arba belaidžiu ryšiu atlieka padėties nustatymo funkciją tokiems prietaisams kaip asmeniniai skaitmeniniai asistentai (PDA) ir nešiojamieji kompiuteriai. Jie priskiriami 8526 91 20 20 subpozicijai, jeigu yra agregato formos, arba 8526 91 20 90 subpozicijai.

Išoriniai USB mazgai

Jie klasifikuojami priskiriant subpozicijos kodą 8517 62 00.

Donguoliai

Asilai – tai USB sąsajos prietaisai, užtikrinantys ryšį (Bluetooth arba WI-FI) su kompiuteriu. Donorai priskiriami 8517 62 00 00 subpozicijai.

Aparatinės įrangos šifravimo įrenginiai, per USB sąsają sujungti su kompiuteriu, kad būtų išjungta programinė įranga arba apsaugoti kompiuterio duomenys, priskiriami 8471 80 00 00 subpozicijai.

Šifravimo saugumo prietaisai

Tai yra prieigos kodų generatoriai, leidžiantys naudotojams prisijungti prie tinklo nuotoliniu būdu. Jie negali būti tiesiogiai prijungti prie kompiuterio. Šifravimo saugumo prietaisai klasifikuojami 8543 70 90 99 subpozicijoje.

Vidiniai patobulinimai ir dalys

Daugelis kompiuterių dalių ir reikmenų priskiriami 8473 pozicijai. Tačiau kai kurie straipsniai laikomi sukomplektuotais vienetais, o ne dalimis, ir klasifikuojami kitose pozicijose.

Dalys

Šie straipsniai klasifikuojami 8473 pozicijoje kaip dalys, o ne kaip sukomplektuoti vienetai.

Centriniai procesoriai (CPU) sudaryti iš dviejų ar daugiau elektroninių integrinių grandynų. Jie gali būti supakuoti su tam tikromis kitomis sudėtinėmis dalimis, paprastai su šilumos sugėrikliu ir kartais aušinimo ventiliatoriumi. Keletas pavyzdžių – duomenų tvarkytojai. Jie klasifikuojami 8473 30 20 00 subpozicijoje.

CPU heatsinkai priskiriami 8473 30 80 00 subpozicijai.

Pagrindinės plokštės, kuriose nėra pilnai užpildyto CPU ir laisvosios kreipties atmintinės (RAM), laikomos elektroninėmis dalimis ir priskiriamos 8473 30 20 00 subpozicijai.

Kompiuterių korpusai su maitinimo šaltiniu arba be jo priskiriami 8473 30 80 00 subpozicijai.

Kaulus paprastai sudaro kompiuterio korpusas, pagrindinė plokštė ir maitinimo šaltinis. Jie klasifikuojami 8473 30 80 00 subpozicijoje.

Atminties moduliai, skirti naudoti tik arba daugiausia su kompiuteriais ir kompiuterių įtaisais, kurie priskiriami 8471 pozicijai, priskiriami 8473 pozicijai. Atminties moduliai, skirti naudoti tik arba daugiausia su aparatais, kurie klasifikuojami kitoje pozicijoje, klasifikuojami kaip aparato dalis. Atminties moduliai, skirti naudoti su įvairiais aparatais, priskiriami 8548 pozicijai.

Standartinė dinaminė laisvosios kreipties atmintinė (DRAM) ir metalo oksido puslaidininkių (MOS) technologijos moduliai, pvz., pavienis integrinis atminties modulis (SIMM) ir dvigubas integrinis atminties modulis (DIMM), priskiriami 8473 30 20 00 subpozicijai.

Kiti standartiniai atmintinės moduliai, įskaitant išliekamuosius, pvz., statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM) modulius, priskiriami 8473 30 20 00 subpozicijai.

Sukomplektuoti vienetai

Toliau nurodyti straipsniai klasifikuojami kaip sukomplektuoti vienetai, o ne kaip dalys pagal įvairius skirtingus pozicijų kodus.

Maitinimo šaltiniai (maitinimo šaltiniai), specialiai pagaminti ir tinkami naudoti su kompiuteriniais įtaisais, pavyzdžiui, bazinėmis sistemomis arba spausdintuvais, priskiriami 8504 40 30 90 subpozicijai.

Kombinuotieji CPU ventiliatoriai ir šilumos absorbentai, skirti asmeniniams kompiuteriams, klasifikuojami 8414 59 20 90 subpozicijoje.

Pagrindinėsplokštės, kuriose yra CPU ir RAM, laikomos sukomplektuotu kompiuterio baziniu įtaisu ir priskiriamos 8471 50 00 90 subpozicijai.

Vidiniai diskai klasifikuojami pagal pavaros tipą taip:

 • optiniai diskai, pvz., CD, DVD ir MO, priskiriami 8471 70 30 00 subpozicijai, nesvarbu, ar jie yra tik skaitomi, ar skaitomi ir rašomi.
 • standžiųjų diskų diskai, įskaitant išimamuosius diskų diskus, priskiriami 8471 70 50 00 subpozicijai.
 • puslaidininkių laikmenų kortelių skaitytuvai priskiriami 8471 70 98 00 subpozicijai.
 • lankstiniai diskai, įskaitant superlanksčiuosius diskus, klasifikuojami 8471 70 70 00 subpozicijoje.
 • juostelių diskai priskiriami 8471 70 80 00 subpozicijai.

Kitos plėtimosi kortelės taip pat klasifikuojamos kaip sukomplektuotos dalys, o ne kaip dalys. Visos šios plėtimosi kortelės priskiriamos 8471 80 00 00 subpozicijai

 • įvesties/išvesties kortelės (I/O)
 • serijinės ir lygiagrečiosios uosto kortelės
 • USB kortelės ir adapteriai
 • SCSI (mažos kompiuterinės sistemos sąsaja) ir IDE (integruota elektronika) valdymo kortelės

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos įvairios kitos kompiuterių plėtimo kortelės.

Atminties moduliai, skirti naudoti kartu su aparatais, išskyrus kompiuterius ir kompiuterių įtaisus, priskiriamus 8471 pozicijai, priskiriami 8548 90 subpozicijai.

Mašinos, atliekančios specifinę funkciją, kurios nėra kompiuteriai

„Kompiuterinė dalis“ yra neatsiejama kompiuterio dalis. Įvairios kompiuterinės dalys klasifikuojamos kaip atskiri įtaisai, jeigu jos nėra visos kompiuterinės sistemos dalis.

„Kompiuterio priedas“ suteikia kompiuteriui papildomą funkciją, bet nėra integruota sudedamoji dalis. Tai yra keičiamoji dalis arba įtaisas, skirtas mašinai pritaikyti prie

 • atlikti konkrečią operaciją
 • teikti konkrečią paslaugą
 • padidinti savo veiklos mastą

Kompiuterių dalys

XVI skyriaus 2 pastaboje nustatytas (kompiuterių) dalių klasifikavimo teisinis pagrindas.

Daugelis integruotų kompiuterių dalių priskiriamos 8473 pozicijai.

Dalis, kuri yra sudėtinė kompiuterio dalis, tačiau priskiriama konkrečiai 84 arba 85 skirsnio pozicijai, klasifikuojama toje pozicijoje. Pavyzdžiui, kadangi bendraašis kabelis konkrečiai priskiriamas 8544 pozicijai, jis priskiriamas šiai pozicijai, o ne 8473 pozicijai kaip kompiuterio dalis. Tačiau yra tam tikrų pozicijų, kurioms ši taisyklė netaikoma, nes jos vadinamos dalių pozicijomis. Jie išvardyti XVI skyriaus 2a pastaboje ir

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Kai kurios dalys yra tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su tam tikros rūšies mašinomis arba su keletu mašinų, priskiriamų tai pačiai pozicijai, bet konkrečiai nepriskiriamų 84 arba 85 skirsnių pozicijoms. Jos priskiriamos vienai iš pirmiau išvardytų pozicijų arba toms pačioms pozicijoms kaip ir mašinos, kurioms jos yra tinkamos.

Dalys, kurios vienodai tinka vien tik arba daugiausia prekėms, klasifikuojamoms 8517 pozicijoje ir 8525–8528 pozicijose, visada priskiriamos 8517 pozicijai. Šis straipsnis pateiktas XVI skyriaus 2b pastaboje.

Visos kitos dalys, tinkamos naudoti kartu su mašinomis, klasifikuojamomis skirtingose pozicijose, atitinkamai klasifikuojamos vienoje iš šių pozicijų:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Jeigu netinka nė vienas iš pirmiau nurodytų pozicijų kodų, jie priskiriami 8487 arba 8548 pozicijai. Šis straipsnis pateiktas XVI skyriaus 2c pastaboje.

Kompiuterio priedai.

Daugelis kompiuterių priedų priskiriami 8473 pozicijai, konkrečiai skirtai mašinų, įskaitant kompiuterius, dalims ir reikmenims. Tik keliose 84 ir 85 skirsnių pozicijose klasifikuojami kompiuterių priedai. Jeigu gaminys (-iai), kuriam (-iems) skirti priedai, priskiriamas (-i) pozicijai (-oms), kuriai (-ioms) jie nepriskiriami, tuomet patys priedai klasifikuojami kitoje tarifo vietoje pagal jų paskirtį arba medžiagą, iš kurios jie pagaminti.

Programinė įranga

Programinės įrangos klasifikavimas priklauso nuo laikmenos, į kurią ji įrašyta, ir programinės įrangos pobūdžio. Žiniasklaida apima:

 • CD, DVD, Laserdisc, Minidisc ir kiti lazeriniai diskai. Nors gamybos ir įrašymo (arba rašymo) procesai skiriasi, visi šie procesai yra sukurti taip, kad juos užregistravus būtų galima nuskaityti naudojant tam tikrą lazerinę sistemą.
 • diskeliai
 • magnetinės juostos.
 • magnetinės juostelės kortelės
 • atminties kortelės
 • vaizdo žaidimų pultų kasetės

Tarifinio klasifikavimo tikslais programinės įrangos kategorijos apima:

 • programos ir duomenys
 • garso įrašų
 • kompiuteriniai žaidimai
 • filmai, paveikslėliai ir vaizdų rinkmenos
 • vaizdo žaidimų pultų žaidimai

Programos ir duomenys

Tai, be kita ko, tekstų apdorojimo programos, skaičiuoklės, stalinių kompiuterių leidybos programos, dažymo arba piešimo programos, maršrutų planuotojai, enciklopedijos, įmonių arba telefonų katalogai, katalogai, prietaisų administratoriai, sistemų bokštiniai diskai ir atsarginiai diskai. Programos ir duomenys klasifikuojami pagal laikmenas, į kurias jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • CD, lazeriniai, menikiniai diskai arba kiti lazerio skaitomi diskai, tada klasifikuojami 8523 49 20 00 subpozicijoje
 • DVD, tada jie priskiriami 8523 49 10 00 subpozicijai
 • magnetinės juostos ir diskai, tada klasifikuojami 8523 29 19 00 subpozicijoje

Garso įrašų

Tai, be kita ko, muzikos diskai, kalbos kursai, laukinės gamtos įrašai, entuziastų garso įrašai, pokalbių knygos ir t. t. Garso įrašai klasifikuojami pagal laikmenas, į kurias jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • Minidiskai priskiriami 8523 29 19 00 subpozicijai
 • visi kiti lazeriu nuskaitomi diskai, pavyzdžiui, CD, SACD arba DVD, klasifikuojami 8523 49 10 arba 8523 49 20 00 subpozicijoje.

Kompiuteriniai žaidimai

Tai, be kita ko, yra skrydžio imitatoriai, „šaudyklos“, sporto žaidimai, automobilių lenktynių žaidimai, strateginiai žaidimai ir pan., skirti naudoti tik automatinio duomenų apdorojimo mašinoje (kompiuteryje). Kompiuteriniai žaidimai klasifikuojami pagal laikmenas, į kurias jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • CD, lazeriniai, meniniai diskai arba kiti lazeriniai diskai, tada klasifikuojami 8523 49 20 00 subpozicijoje
 • tada diskai klasifikuojami 29 8523 19 00 subpozicijoje

Filmai, paveikslėliai ir vaizdų rinkmenos

Tai, be kita ko, filmai, vaizdo siužetai, nuotraukų kompaktiniai diskai, vaizdo siužetai, nuotraukų kolekcijos ir karaokų diskai. Filmai, paveikslėliai ir vaizdų rinkmenos klasifikuojami pagal laikmenas, į kurias jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • Tada DVD priskiriami 8523 49 10 00 subpozicijai.
 • visi kiti lazerio skaitomi diskai priskiriami 8523 49 20 00 subpozicijai.
 • tada diskai klasifikuojami 29 8523 19 00 subpozicijoje

Vaizdo žaidimų pultų žaidimai

Jie klasifikuojami pagal laikmenas, į kurias jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • DVD, tada jie klasifikuojami 8523 49 10 00 subpozicijoje
 • bet kuris kitas lazerio skaitomas diskas, tada jis priskiriamas 8523 49 20 00 subpozicijai.
 • šoviniai, tada kartu su žaidimų pultais priskiriami 95 skirsniui ir priskiriami 9504 50 00 subpozicijai

Atminties kortelių ir magnetinių juostelių kortelių programinė įranga

Atminties kortelėje įrašyta programinė įranga, pavyzdžiui, Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card arba PCMCIA Card, klasifikuojama 8523 52 00 00 subpozicijoje.

Magnetinės juostelės kortelėje įrašyta programinė įranga priskiriama 8523 21 00 00 subpozicijai.

Tuščios terpės

Tuščios terpės apima:

 • CD, DVD, meniniai diskai ir kiti lazerio skaitomi diskai
 • atminties kortelės
 • magnetinės juostos ir diskai
 • nuimamieji kietieji diskai
 • mikropavaros
 • diskeliai, tik diskiniai slapukai ir viršutiniai diskeliai

CD, DVD, meniniai diskai ir kiti lazerio skaitomi diskai

Tuščiasis bandinys (neregistruoti diskai) priskiriamas 8523 41 subpozicijai. Atsižvelgiant į diskų talpą, jie priskiriami 8523 41 10, 8543 41 30 arba 8523 41 90 subpozicijoms „Blank Minidiscs“. Juose naudojama magnetinė optinė įrašymo ir ištrynimo technologija. Jie turi magnetinį sluoksnį ir yra standūs magnetiniai diskai. Tuščiųjų Minidiskų gaminiai priskiriami 8523 29 15 00 subpozicijai.

 • kiti tušti magnetooptiniai diskai – jie klasifikuojami 8523 29 15 00 subpozicijoje.
 • DVD-R diskai – šių diskų technologija laikoma panašia į CD-R diską, nes skaitymui ir rašymui naudojama lazerio technologija. DVD-R diskai priskiriami 8523 41 subpozicijai.

DVD + RW diskai. Jie naudojami kaip impulsų keitimo technologija įrašams ir ištrynimui ir priskiriami 8523 41 subpozicijai.

Atminties kortelės

Šiose kortelėse yra du arba daugiau ant pagrindo sumontuotų atminties integrinių elektroninių grandynų su atmintuku. Yra įvairių tipų atminties kortelės, įskaitant kompaktinę plokštelę, pažangiąją žiniasklaidą, saugią skaitmeninę (SD), daugialypės terpės kortelę (MMC), atmintinę „Memory Stick“, XD vaizdo kortelę, asmeninę kortelę ir PCMCIA kortelę. Atmintukų atminties kortelės, jei jos neįrašytos, klasifikuojamos priskiriant subpozicijos kodą 8523 51 10 00. Jie priskiriami 8523 51 90 subpozicijai.

Magnetinės juostos ir diskai

Prie jų priskiriamos kompaktinės kasetės, VHS ir mini DV ir jie priskiriami 8523 29 15 00 subpozicijai.

Nuimamieji standieji diskai – tik diskas, o ne visas diskas

Šio tipo diskai paprastai tiekiami su kai kuriomis iš anksto įkeltomis programinės įrangos paslaugomis, todėl jie klasifikuojami kaip įrašyta programinė įranga ir priskiriami 8523 80 10 00 subpozicijai.

Mikropavaros

Tai miniatiūriniai standieji diskai, skirti naudoti PC kortelėje arba panašiame lizde. Jie klasifikuojami 8471 70 50 00 subpozicijoje.

Diskeliai

Tai yra standartiniai lankstieji diskai, tik lankstieji diskai ir viršutiniai lankstieji diskai, pavyzdžiui, LS120 tipas. Jie visi priskiriami 8523 29 15 00 subpozicijai.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos