Kompiuterių ir programinės įrangos klasifikavimas

Šis vadovas padės teisingai klasifikuoti kompiuterius ir programinę įrangą pagal tarifą.

Europos prekių klasifikatoriaus (KN) 84 ir 85 skirsniuose nurodyti kompiuteriai, kompiuterių dalys ir programinė įranga gali būti klasifikuojami pagal:

 • jų funkcija
 • jų projektavimas, konstravimas ir veiksmingumas
 • ar jie turi daugiau nei vieną funkciją, įskaitant su kompiuteriais nesusijusias funkcijas
 • ar jie yra sukomplektuotos sistemos dalis, ar atskiras atskiras įtaisas

Sukomplektuoti kompiuteriai

8471 pozicijoje kaip „automatinio duomenų apdorojimo mašinos“ – kompiuteriai – klasifikuojami gaminiai – tai mašinos, galinčios atlikti visas toliau išvardytas operacijas

 • jose esančių apdorojimo programų ir bent duomenų, kurių reikia programai vykdyti, saugojimas
 • laisvai programuojama pagal naudotojo reikalavimus
 • naudotojo nurodytų aritmetinių skaičiavimų atlikimas
 • be žmogaus įsikišimo vykdyti duomenų tvarkymo programą, kurios vykdymą jos turi pakeisti priimdamos logiškus sprendimus viso proceso metu;

84 skirsnio 5a pastaboje sąvoka „automatinio duomenų apdorojimo mašina“ apibrėžiama 8471 pozicijoje. Iš esmės prie kompiuterių priskiriamos prekės turi turėti galimybę naudoti standartinę operacinę programinę įrangą ir atlikti tokias funkcijas kaip tekstų apdorojimas ir skaičiuoklių taikomosios programos. Juose turi būti standžiojo disko diskas.

Kompiuteris gali būti sistemos, kurią sudaro keli atskiri įtaisai, pvz., klaviatūra, monitorius, pagrindinis įtaisas ir t. t., forma. Su tam tikromis išimtimis įrenginys laikomas kompiuterinės sistemos dalimi, jeigu jis atitinka visas toliau nurodytas sąlygas

 • naudojamas vien tik arba daugiausia kompiuterinėje sistemoje
 • jis gali būti prijungtas prie centrinio procesoriaus (CPU) tiesiogiai arba per vieną ar kelis kitus blokus.
 • jis gali priimti arba perduoti duomenis sistemai tinkama forma, pvz., kodus arba signalus.

Klaviatūros, X-Y koordinačių įvesties įtaisai, pvz., vairasvirtės ir pelės įtaisai, ir diskų atmintinės turi atitikti tik paskutines dvi sąlygas.

Stalinės ir bokštinės sistemos

Standartinės stalinės ir bokštinės sistemos turi turėti bent jau

 • CPU – bazinis įtaisas arba sistemos dėžė
 • įvesties įtaisas, pvz., klaviatūra
 • išvesties įtaisas, pvz., monitorius

Jie taip pat gali apimti kitus įrenginius, pavyzdžiui, spausdintuvus ir skaitytuvus. „Ekstrasuose“, pavyzdžiui, tinklo kortelėse ir televizijos kortelėse, jos taip pat laikomos sistemos dalimi. Stalinės ir bokštinės kompiuterių sistemos klasifikuojamos 8471 49 00 00 subpozicijoje.

Serveriai

Tinklo rinkmenų serveriai su klaviatūra ir monitoriumi, kaip ir stalinių kompiuterių sistemos, priskiriami 8471 49 00 00 subpozicijai.

Tinklo rinkmenų serveriai, kuriuose nėra nei klaviatūros, nei monitoriaus, klasifikuojami kaip atskiri įtaisai. Pats pagrindinis įtaisas priskiriamas 8471 50 00 90 subpozicijai. Jei monitorius yra (tik D subp. 15 sp., bet ne vaizdo įrašas), jis būtų klasifikuojamas atskirai priskiriant kodą 8528 52 10 00, o klaviatūra būtų klasifikuojama atskirai 8471 60 60 90 subpozicijoje.

Spausdintuvų serveriai ir užkardos sistemos laikomos ne serveriais, o duomenų perdavimo aparatūra. Jie klasifikuojami 8517 62 00 00 subpozicijoje.

Maži nešiojamieji kompiuteriai

Tai, be kita ko, nešiojamieji ir knyginiai kompiuteriai ir asmeniniai skaitmeniniai asistentai, turintys panašias galimybes kaip nešiojamieji kompiuteriai. Kad būtų klasifikuojami 8471 30 00 00 subpozicijoje, jie turi sverti mažiau kaip 10 kg ir turėti ne mažiau kaip

 • CPU
 • klaviatūra
 • rodyti
 • programų pakrovimo priemonės

Jei norite teisingai klasifikuoti nešiojamąjį kompiuterį, taip pat žr. toliau pateiktus gaminių aprašymus.

Delnų nešiojamieji įrenginiai

Tai elektroniniai asmeniniai organizatoriai, kurie paprastai neturi visos klaviatūros. Paprastai jie turi iš anksto nustatytas funkcijas, pvz., dienoraštį ir adresų knygą. Jie klasifikuojami 8543 70 90 99 subpozicijoje.

Kiti nešiojamieji kompiuteriai

Nešiojamieji kompiuteriai, neatitinkantys pirmiau nurodytų reikalavimų, gali apimti jutiklinius ekranus, brangius ir pramoninius kompiuterius. Didžiausio svorio nėra, tačiau tame pačiame korpuse turi būti bent šie elementai:

 • CPU
 • įvesties įtaisas
 • produkcijos vienetas

Jutiklinis ekranas paprastai laikomas įvesties ir išvesties įtaisu.

Šių rūšių nešiojamieji kompiuteriai klasifikuojami 8471 41 00 00 subpozicijoje.

Atskiri skaičiavimo įrenginiai – monitoriai, ekranai ir projektoriai

Išvesties įtaisai, pvz., monitoriai, ekranai ir kompiuterių projektoriai, klasifikuojami kaip atskiri įtaisai, jei jie nesudaro sukomplektuotos sistemos, pvz., stalinio kompiuterio, dalies. Subpozicijos kodas, kuriam jie priskiriami, daugiausia priklauso nuo to, ar:

 • jų tipas – pvz., katodinių spindulių kineskopai (CRT) arba skystųjų kristalų ekranai (LCD)
 • jų paskirtis – tik kompiuterio išvesties arba dvejopo naudojimo tikslais

Atkreipkite dėmesį, kad kai kompiuterių monitoriai ir projektoriai yra atskiri įtaisai, jie niekada neklasifikuojami priskiriant pozicijos kodą 471.

Plazmos, skystųjų kristalų (LCD) ir kitų plokščiųjų vaizduoklių monitoriai

Reikia nuspręsti, ar skystųjų kristalų monitorius, nekombinuotas su jokiais kitais aparatais, priskiriamas 8528 52 subpozicijai, ar 8528 59 00 subpozicijai kaip „kitas“ monitorius.

8528 52 subpozicija apima: monitoriai, kuriuos galima tiesiogiai prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų, klasifikuojamų 8471 pozicijoje, ir kurie yra skirti naudoti kartu, išskyrus CRT monitorių.

8528 59 00 subpozicijai priskiriami kiti pirmiau nepaminėti monitoriai.

Kad būtų galima nuspręsti, kuri subpozicija taikoma, būtina atlikti bendrą monitoriaus atliekamų funkcijų ir jų veiksmingumo lygio įvertinimą. Atliekant šį vertinimą gali būti atsižvelgiama į tokias ypatybes kaip matmenų santykis, skiriamoji geba, ekrano dydis ir t. t.

Šiuose Komisijos įgyvendinimo reglamentuose įvairūs monitoriai priskirti dviem 8528 52 ir 8528 59 subpozicijoms

Monitoriai, kurie negali tiesiogiai priimti signalo iš kompiuterio arba apskritai negali priimti signalo iš kompiuterio, priskiriami 8528 59 00 subpozicijai.

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 459/2014 įvairūs produktai klasifikuojami kaip monitoriai, priskiriant kodą 8528 59 00. Gaminiai, kuriuose yra USB sąsaja, skirta vien tik medijos rinkmenoms perduoti arba garsui ar vaizdui atkurti iš USB atmintinės ir t. t., bus klasifikuojami priskiriant kodą 8528 59 00. Šiuos produktus žr. reglamento I, II ir IV prieduose.

LCD arba šviesos diodų (LED) monitoriai, kuriuose yra televizorių, priskiriami atitinkamai 8528 72 40 00 arba 8528 72 80 00 subpozicijoms kaip televizinio signalo priėmimo aparatūra.

Elektroninių vamzdžių (CRT) monitoriai klasifikuojami 8528 42 00 00 arba 8528 49 00 subpozicijose.

Projektoriai

Tik tie, kurie gali tiesiogiai prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinų, klasifikuojamų 8471 pozicijoje, ir skirti naudoti kartu su jomis, priskiriami 8528 62 00 00 subpozicijai.

Dvejopos paskirties projektoriai gali rodyti signalus iš kompiuterio ir kitų prietaisų, pavyzdžiui,

 • vaizdo ir DVD magnetofonai
 • televizijos imtuviniai derintuvai (tiuneriai)
 • vaizdo įrašymo aparatai

Šie dvejopos paskirties projektoriai dažnai vadinami vaizdo projektoriais. Plokštieji projektoriai, kuriuose naudojamos tokios technologijos kaip LCD ir skaitmeninis šviesos apdorojimas (DLP), ir kitų rūšių projektoriai, pvz., CRT, priskiriami 8528 69 subpozicijai.

 • nespalvoto vaizdo aparatai – 8528 69 20 00
 • kiti – 8528 69 80

LED vaizdo siena

Tai modulių ekranų plokštės, skirtos žiūrėti lauke, pvz., sporto stadione, pramogų vietose ir t. t. Vienetai susideda iš kelių iš plytelių pagamintų modulių, kiekvienoje juostoje yra raudonos, žalios ir mėlynos šviesos diodų, o skydas pateikiamas kartu su vaizdo procesoriumi ir signalų procesoriumi, leidžiančiu rodyti vaizdus ir vaizdo įrašus. Jie klasifikuojami priskiriant kodą 8528 52 99 00. Tačiau LED plytelės, sujungtos arba nesujungtos plytelėmis be vaizdo procesoriaus ir todėl negalinčios tiesiogiai ekrane rodyti vaizdo šaltinio, priskiriamos 8529 90 92 99 subpozicijai.

Komisijos įgyvendinimo reglamentais 2015/712 ir 875/2014 LED vaizdo siena buvo priskirta 8528 59 39 subpozicijai (šiuo metu 8528 52 99), o LED plokštė – 8529 90 92 subpozicijai.

Skystųjų kristalų (LCD) vaizdo siena

Šie skystųjų kristalų (LCD) moduliai skirti įvairioms ekrano konfigūracijoms iki 5x5, skirti žiūrėti patalpose, pvz., vaizdo pateikimui, viešai informacijai, nejudamų ar judančių vaizdų reklamai ir t. t. Integruotas kompiuteris skirtas vaizdo apdorojimui ir tinklo kontrolei. Skystųjų kristalų moduliai klasifikuojami 8528 52 91 00 subpozicijoje.

Komisijos įgyvendinimo reglamentu 877/2014 skystųjų kristalų vaizdo siena priskirta 8528 59 31 subpozicijai (šiuo metu 8528 52 91).

Kitų tipų ekranai

Elektroninės lentos klasifikuojamos 8471 60 70 00 subpozicijoje.

Neelektriniai projekcijos ekranai priskiriami 90 skirsnio 9010 60 00 00 subpozicijai.

Kompiuterių spausdintuvai ir skeneriai

Kompiuterių spausdintuvai ir skeneriai klasifikuojami kaip atskiri įtaisai, jei jie nesudaro visos kompiuterinės sistemos dalies. Atkreipkite dėmesį, kad kai spausdintuvai, įskaitant daugiafunkces mašinas, yra atskiri įtaisai, jie niekada neklasifikuojami 8471 pozicijoje.

Kompiuterių spausdintuvai

Visų rūšių spausdintuvas – lazeris, rašalinis rašalas, terminis perdavimas, juostelė ir t. t. – priskiriami 8443 32 10 90 subpozicijai, jeigu jie skirti kaip kompiuterių išvesties įtaisai. Kitų rūšių spausdintuvai klasifikuojami 8443 39 00 00 subpozicijoje.

Skeneriai

Plokščiadėčiai ir plėveliniai skaitytuvai klasifikuojami 8471 60 70 00 subpozicijoje.

Kombinuotieji spausdintuvai ir skaitytuvai

Daugiafunkciai aparatai, kuriuose yra lazerinis spausdintuvas, skaitytuvas, fotokopijavimo aparatas ir kartais faksas, priskiriami 8443 31, 8443 32 arba 8443 39 subpozicijoms.

Rašalo kasetės

Rašalo kasetės su spausdinimo galvute priskiriamos 8443 99 10 90 subpozicijai.

Rašalo kasetės be spausdintuvo galvutės priskiriamos 39 skirsnio 3923 30 10 00 subpozicijai, jei jos yra tuščios, ir 32 skirsniui 3215 90 70 90 subpozicijai, jei jos buvo pakartotinai užpildytos. Šoviniai su „lustu“, skirti rašalo lygiui matuoti, taip pat priskiriami 3215 90 70 90 subpozicijai.

Kompiuterių klaviatūros, pelių prietaisai ir kiti kompiuteriniai įvesties įtaisai

Kompiuterių įvesties įtaisai, pvz., klaviatūros, klasifikuojami kaip atskiri įtaisai, jei jie nesudaro visos kompiuterinės sistemos dalies.

Kompiuterių klaviatūros

Kompiuterių klaviatūros klasifikuojamos 8471 60 60 00 subpozicijoje.

X-Y koordinačių įvesties įtaisai

Įvesties įtaisai, pvz., pelių įtaisai, sportiniai rutuliai, grafiniai planšetiniai kompiuteriai ir šviesos rašikliai, priskiriami 8471 60 70 00 subpozicijai. Šiam subpozicijos kodui priskiriami standartiniai virviniai įtaisai ir belaidžiai įtaisai.

Elektroninės lentos taip pat yra įvesties įtaisai ir priskiriamos 8471 60 70 00 subpozicijai.

Kompiuterių mazgai, adapteriai ir kiti tinklo vienetai

Tinklo blokuose yra balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, konvertavimo, perdavimo ir atkūrimo mašinos. Tarp jų yra įvairių tipų komutavimo ir maršruto parinkimo aparatūra. Atkreipkite dėmesį, kad kai tinklo aparatai yra atskiri įtaisai, jie niekada neklasifikuojami 8471 pozicijoje.

Visos šios prekės klasifikuojamos 8517 62 00 00 subpozicijoje

 • modemai, įskaitant išorinių modemų ir integruotųjų paslaugų skaitmeninio tinklo (ISDN) adapterius
 • išorinio vietinio tinklo (LAN) vienetai, įskaitant adapterius, tiltus ir mazgus
 • plačiojo tinklo (WAN) įrenginiai, įskaitant tinklų sietuvus ir ISDN korteles
 • tinklo kortelės, skirtos eternetui, žetono žiedui ir kitoms tinklo technologijoms

Belaidės fiksuotosios prieigos įrenginiai (Wi-Fi) taip pat klasifikuojami šioje subpozicijoje. Tai yra siųstuvai ir (arba) imtuvai, kurie suteikia belaidę prieigą prie fiksuotojo ryšio tinklų. Jie gali būti spausdintinės plokštės arba sukomplektuoti korpuse esantys įtaisai.

Belaidžio ryšio pasaulinės judriojo ryšio sistemos (GSM) ir bendrosios paketo radijo ryšio tarnybos (GPRS) moduliai

Tai yra siųstuvai ir (arba) imtuvai, kurie suteikia nuotolinę belaidę prieigą prie asmeninės skaitmeninės padėjėjo (PDA) įrangos korinio judriojo telefono ryšio tinklais. Jie taip pat klasifikuojami 8517 62 00 00 subpozicijoje.

Kabeliai su pritvirtintomis jungtimis

Bendraašiai kabeliai su pritvirtintomis jungtimis priskiriami 8544 20 00 00 subpozicijai.

Kabeliai, skirti modemams prie telefono lizdų prijungti, priskiriami 8544 42 10 00 subpozicijai.

Duomenų perdavimo kabeliai ir elektros kabeliai, skirti ne aukštesnei kaip 1000 V įtampai, priskiriami 8544 42 90 00 subpozicijai.

Kompiuterių garso, vaizdo ir grafikos prietaisai

Vaizdo kameros ir kiti skaitmeniniai fotoaparatai, kuriuose nefiksuojami, nesaugomi ir nesaugomi vaizdai, priskiriami 8525 80 19 90 subpozicijai kaip televizijos kameros. Jie skirti sudaryti vaizdus, kad juos būtų galima toliau perduoti linijiniu ar radijo ryšiu į kitus aparatus.

Kitos skaitmeninės kameros

Tai kameros, kurios įrašo arba išsaugo vaizdus atminties kortelėje arba modulyje, diske, juostoje ar kitame atmintinėje.

Nejudamo vaizdo skaitmeniniai fotoaparatai su vaizdo įrašymo funkcija klasifikuojami 8525 80 91 subpozicijoje arba 8525 80 99 subpozicijoje, jei atitinka šiuos kriterijus:

 • jie, naudojant didžiausią atminties talpą, gali įrašyti ne mažesnės kokybės kaip 800 x 600 pikselių 23 kadrų per sekundę, bent 30 minučių per vieną vaizdo įrašų seką.
 • kai kurios kameros gali nepertraukiamai įrašyti vaizdo įrašą ilgiau kaip 30 minučių, tačiau užfiksuoti vaizdai įrašomi į atskiras rinkmenas, kurios trunka trumpiau nei 30 minučių – išskyrus atvejus, kai kamera automatiškai išjungiama po 30 minučių, vaizdų fiksavimas atskirose rinkmenose, kurios trunka trumpiau nei 30 minučių, neturi įtakos kameros nepertraukiamo vaizdo įrašymo funkcijos trukmei.

Vaizdo kameros (skaitmeniniai vaizdo įrašymo aparatai) priskiriamos 8525 80 99 00 subpozicijai, jei rinkmenas į aparatą galima perkelti iš automatinio duomenų apdorojimo mašinos ar kito išorinio prietaiso per USB arba DV sąsają.

Atkreipkite dėmesį, kad kai internetinės kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir skaitmeniniai vaizdo įrašymo aparatai yra atskiri įtaisai, jie niekada neklasifikuojami 8471 pozicijoje.

Yra keletas Komisijos įgyvendinimo reglamentų, susijusių su kameromis

ESTT taip pat priėmė sprendimą byloje C-178/14 Vario Tek GmbH prieš Hauptzollamt Dusseldorf dėl vaizdo kamerų be zoomografijos funkcijos klasifikavimo.

Pranešėjai

Kalbėtojai gali būti pasyvūs arba aktyvūs vienetai. Aktyviuosiuose blokuose yra stiprintuvas korpuse arba spintoje. Subpozicijos kodas, pagal kurį klasifikuojami garsiakalbiai, priklauso nuo „važiavimo įtaisų“ – faktinių garsiakalbių kūgių arba juostelių – skaičiaus kiekvienoje spintoje.

Garsiakalbiai, kurių kiekvienoje spintoje yra vienas pavaros įtaisas, priskiriami 8518 21 00 00 subpozicijai.

Garsiakalbiai, kurių kiekvienoje spintoje yra daugiau kaip vienas pavaros įtaisas, priskiriami 8518 22 00 90 subpozicijai.

Atkreipkite dėmesį, kad kai garsiakalbiai ir mikrofonai yra atskiri įtaisai, jie niekada neklasifikuojami 8471 pozicijoje.

MP3 grotuvai

MP3 grotuvai klasifikuojami kaip garso įrašymo arba atkūrimo aparatai. Subpozicijos kodas, kuriam jie priskiriami, priklauso nuo to, ar jie turi įmontuotą radijo arba vaizdo įrenginį, ar ne.

MP3 grotuvai be radijo ryšio priskiriami 8519 81 95 90 subpozicijai. Įrenginiai su įmontuotu radijo ryšiu klasifikuojami 8527 13 99 00 subpozicijoje. Jei jie gali įrašyti arba žaisti vaizdo įrašą, jie priskiriami 8521 90 00 90 subpozicijai neatsižvelgiant į tai, ar jie turi radijo ryšį, ar ne.

Grafikos plokštės

Tai gali būti pagrindiniai 2D grafikos adapteriai, 2D/3D kortelės arba 3D grafikos greitintuvai, kurie veikia per esamą grafikos kortelę arba per grobimo ar redagavimo kortelę. Jie klasifikuojami 8471 80 00 00 subpozicijoje.

Garso kortelės

Vien garso kortelės klasifikuojamos 8471 80 00 00 subpozicijoje.

Televizijos imtuvinių derintuvų kortelės

Televizijos PCI derintuvų kortelių mazgai klasifikuojami 8528 71 11 00 subpozicijoje. Korpuse esantys gaminiai laikomi netekusiais elektroninių mazgų savybių ir priskiriami 8528 71 19 00 subpozicijai.

Kiti atskiri skaičiavimo įrenginiai

Įvairūs kiti kompiuteriai klasifikuojami kaip atskiri įtaisai, jei jie nesudaro visos kompiuterinės sistemos dalies.

Baziniai vienetai

Baziniuose įtaisuose arba „sistemų dėžėse“ turėtų būti bent centrinis procesorius (CPU) ir pagrindinė atmintinė. Jie klasifikuojami 8471 50 00 00 subpozicijoje.

Išoriniai diskai

Centriniai atmintinės įrenginiai, pvz., tinklams skirtos raudonojo nepriklausomų diskų matricos (RAID) sistemos, gali būti magnetiniai diskai, juostos arba optiniai diskai. Jie klasifikuojami 8471 70 20 00 subpozicijoje.

Reidų valdikliai be pavarų priskiriami 8471 70 98 00 subpozicijai.

Išoriniai diskai, skirti naudoti su vienu kompiuteriu, klasifikuojami pagal pavaros tipą, kaip nurodyta toliau.

 • optiniai diskai, tokie kaip CD, DVD ir MO (magnetiniai optiniai) diskai, priskiriami 8471 70 30 00 subpozicijai, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra tik skaitymo, ar skaitymo ir rašymo (CD diskai gali atrasti signalus iš CD-Roms, garso CD ir nuotraukų kompaktinių diskų, taip pat turėti ausų kaukę, tūrio valdiklį arba paleidimo/stabdymo mygtuką)
 • standžiųjų diskų diskai, įskaitant nuimamuosius diskų diskus ir mikrodiskus, priskiriami 8471 70 50 00 subpozicijai.
 • diskiniai diskai, įskaitant viršįtampius, priskiriami 8471 70 70 00 subpozicijai.
 • juostelės klasifikuojamos 8471 70 80 00 subpozicijoje.
 • rašiklių pavaros – nešiojamieji USB atminties įtaisai – priskiriami 8523 5110 00 subpozicijai.

CD ir DVD daugintuvai

Atskiros masinio CD arba DVD diskų kopijavimo mašinos priskiriamos 8521 90 00 90 subpozicijai.

Kortelių skaitytuvai

Visi šie kortelių skaitytuvai klasifikuojami 8471 90 00 00 subpozicijoje

 • magnetinių kortelių skaitymo įrenginiai.
 • lustinių kortelių skaitytuvai (angl. smart card – kortelė, kurioje yra vienas ar keli elektroniniai integriniai grandynai – mikroprocesorius, laisvosios kreipties atmintinė (RAM) arba pastovioji atmintinė (ROM) – ‚lustai’, kuriuose gali būti kontaktų, magnetinė juostelė arba įterptoji antena, tačiau kuriuose nėra jokių kitų aktyviųjų ar pasyviųjų grandynų elementų)
 • atminties kortelių skaitytuvai, įskaitant „Compact Flash“, išmaniąją žiniasklaidą, saugią skaitmeninę (SD), daugialypės terpės kortelę (MMC), atmintinę, XD vaizdo kortelę ir kompiuterio kortelę

Pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS) moduliai

Šie įtaisai atlieka padėties nustatymo funkciją įrenginiams, pvz., asmeniniams skaitmeniniams asistentams (PDA) ir nešiojamiesiems kompiuteriams kabeliu ar belaidžiu ryšiu. Jie priskiriami 8526 91 20 20 subpozicijai, jei jie yra sąrankos pavidalo, arba 8526 91 20 90 subpozicijai.

Išoriniai USB centrai

Jie klasifikuojami priskiriant 8517 62 00 subpozicijos kodą.

Dilgėlės

Brūkšneliai yra USB sąsajos įtaisai, užtikrinantys ryšį su kompiuteriu (Bluetooth arba WI-FI). Dilgėlės priskiriamos 8517 62 00 00 subpozicijai.

Prie kompiuterio per USB sąsają prijungti aparatinės įrangos šifravimo prietaisai, skirti programinei įrangai deaktyvuoti arba kompiuterio duomenims apsaugoti, priskiriami 8471 80 00 00 subpozicijai.

Šifravimo saugumo prietaisai

Tai prieigos kodų generatoriai, leidžiantys naudotojams prisijungti prie tinklo nuotoliniu būdu. Jie negali būti tiesiogiai prijungti prie kompiuterio. Šifravimo saugumo įtaisai klasifikuojami 8543 70 90 99 subpozicijoje.

Vidaus modernizavimas ir dalys

Daugelis kompiuterių dalių ir reikmenų priskiriami 8473 pozicijai. Tačiau kai kurie straipsniai laikomi sukomplektuotais vienetais, o ne dalimis ir klasifikuojami kitose pozicijose.

Jų dalys

Toliau išvardyti gaminiai 8473 pozicijoje klasifikuojami kaip dalys, o ne kaip sukomplektuoti vienetai.

Centrinius procesorius (CPU) sudaro du ar daugiau elektroninių integrinių grandynų. Jie gali būti supakuoti su tam tikromis kitomis sudedamosiomis dalimis, paprastai radiatorius ir kartais aušinimo ventiliatorius. Keletas pavyzdžių – perdirbėjai. Jie klasifikuojami 8473 30 20 00 subpozicijoje.

Vien tik CPU radiatoriai priskiriami 8473 30 80 00 subpozicijai.

Pagrindinės plokštės, kurios nėra visiškai pripildytos CPU ir laisvosios kreipties atminties (RAM), laikomos elektroninėmis dalimis ir priskiriamos 8473 30 20 00 subpozicijai.

Kompiuterių korpusai (su maitinimo šaltiniu arba be jo) klasifikuojami 8473 30 80 00 subpozicijoje.

Barebono blokus paprastai sudaro kompiuterinis dėklas, pagrindinė plokštė ir maitinimo šaltinis. Jie klasifikuojami 8473 30 80 00 subpozicijoje.

Atminties moduliai, skirti naudoti tik arba daugiausia su kompiuteriais ir kompiuteriais, kurie klasifikuojami 8471 pozicijoje, priskiriami 8473 pozicijai. Atminties moduliai, skirti naudoti tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais kitoje pozicijoje, klasifikuojami kaip aparato dalis. Atminties moduliai, skirti naudoti su įvairiais aparatais, priskiriami 8548 pozicijai.

Standartinė dinaminė laisvosios kreipties atmintinė (DRAM) ir metalo oksido puslaidininkių (MOS) technologijos moduliai, pvz., vienlinijinis atmintinės modulis (SIMM) ir dvigubos vidinės atmintinės modulis (DIMM), priskiriami 8473 30 20 00 subpozicijai.

Kiti standartiniai atmintinės moduliai, įskaitant nelakiųjų tipų, pvz., statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM), modulius, priskiriami 8473 30 20 00 subpozicijai.

Sukomplektuoti vienetai

Toliau išvardyti elementai klasifikuojami kaip sukomplektuoti vienetai, o ne kaip dalys pagal įvairius skirtingų pozicijų kodus.

Maitinimo šaltiniai (PSU), specialiai pagaminti ir tinkami naudoti kompiuteriuose, pavyzdžiui, bazinėse sistemose ar spausdintuvuose, priskiriami 8504 40 30 90 subpozicijai.

Asmeninių kompiuteriųkombinuotieji CPU ventiliatoriai ir radiatoriai klasifikuojami 8414 59 20 90 subpozicijoje.

Pagrindinės plokštės, kurios yra sukomplektuotos su CPU ir RAM, laikomos visu kompiuterio pagrindu ir priskiriamos 8471 50 00 90 subpozicijai.

Vidinės pavaros skirstomos pagal pavaros tipą, kaip nurodyta toliau.

 • optiniai diskai, kaip antai CD, DVD ir MO, priskiriami 8471 70 30 00 subpozicijai neatsižvelgiant į tai, ar jie yra tik skaitymo, skaitymo ir rašymo prietaisai.
 • standžiųjų diskų diskai, įskaitant nuimamuosius diskus, priskiriami 8471 70 50 00 subpozicijai.
 • kortelių skaitytuvai, skirti puslaidininkinėms laikmenoms, priskiriami 8471 70 98 00 subpozicijai.
 • diskiniai diskai, įskaitant viršįtampius, priskiriami 8471 70 70 00 subpozicijai.
 • juostelės klasifikuojamos 8471 70 80 00 subpozicijoje.

Kitos plėtimosi kortelės taip pat klasifikuojamos kaip sukomplektuoti vienetai, o ne kaip dalys. Visos šios plėtimosi kortelės klasifikuojamos 8471 80 00 00 subpozicijoje

 • įvesties/išvesties (I/O) kortelės
 • serijinės ir lygiagrečios uosto kortelės
 • USB kortelės ir adapteriai
 • SCSI (mažosios kompiuterinės sistemos sąsaja) ir IDE (Integrated Drive Electronics) valdiklių kortelės

Šiai subpozicijai taip pat priskiriamos įvairios kitos kompiuterių plėtimosi kortelės rūšys.

Atminties moduliai, skirti naudoti kartu su aparatais, išskyrus kompiuterius ir kompiuterius, priskiriamus 8471 pozicijai, priskiriami 8548 90 subpozicijai.

Mašinos, atliekančios specifinę funkciją, kurios nėra kompiuteriai

„Kompiuterio dalis“ yra sudėtinė kompiuterio dalis. Įvairios kompiuterių dalys klasifikuojamos kaip atskiri įtaisai, jei jos nesudaro visos kompiuterinės sistemos dalies.

„Kompiuterio priedas“ suteikia kompiuteriui papildomą funkciją, tačiau nėra neatsiejama sudedamoji dalis. Tai yra keičiama dalis arba įtaisas, skirtas mašinai pritaikyti prie:

 • atlikti tam tikrą operaciją
 • teikti konkrečią paslaugą
 • padidinti savo operacijų spektrą

Kompiuterių dalys

XVI skyriaus 2 pastaboje nustatytas (kompiuterių) dalių klasifikavimo teisinis pagrindas.

Daugelis integruotų kompiuterių dalių priskiriamos 8473 pozicijai.

Dalis, kuri yra kompiuterio sudedamoji dalis, bet konkrečiai priskiriama 84 arba 85 skirsnio pozicijai, priskiriama šiai pozicijai. Pavyzdžiui, kadangi bendraašis kabelis konkrečiai priskiriamas 8544 pozicijai, jis klasifikuojamas šioje pozicijoje, o ne kaip kompiuterio dalis 8473 pozicijoje. Tačiau yra tam tikrų pozicijų, kurioms ši taisyklė netaikoma, nes jos yra nurodytos skiltyse. Jie išvardyti XVI skyriaus 2a pastaboje ir yra:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Kai kurios dalys yra tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su tam tikros rūšies mašinomis arba su tam tikromis mašinomis, klasifikuojamomis toje pačioje pozicijoje, bet konkrečiai nenurodytos 84 arba 85 skirsnio pozicijose. Jie klasifikuojami vienoje iš pirmiau išvardytų pozicijų arba toje pačioje pozicijoje kaip ir mašina (-os), kuriai (-ioms) jos tinka.

Dalys, kurios vienodai tinka vien tik arba daugiausia prekėms, klasifikuojamoms 8517 pozicijoje ir 8525–8528 pozicijose, visada priskiriamos 8517 pozicijai. Ši taisyklė išdėstyta XVI skyriaus 2b pastaboje.

Visos kitos dalys, tinkamos naudoti kartu su mašinų, klasifikuojamų skirtingose pozicijose, skaičiumi, atitinkamai klasifikuojamos vienoje iš šių pozicijų:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Jei nė vienas iš pirmiau nurodytų pozicijų kodų netinka, jie klasifikuojami 8487 arba 8548 pozicijoje. Ši taisyklė išdėstyta XVI skyriaus 2c pastaboje.

Kompiuterių priedai

Daugelis kompiuterių reikmenų priskiriami 8473 pozicijai, konkrečiai susijusiai su mašinų, kurioms priklauso kompiuteriai, dalimis ir reikmenimis. Tik keliose 84 ir 85 skirsnių pozicijose klasifikuojami kompiuterių reikmenys. Jeigu prekė arba prekės, kurioms yra skirti priedai, klasifikuojami pozicijoje, kurioje neklasifikuojami priedai, tuomet patys priedai klasifikuojami kituose tarifo punktuose pagal jų funkciją arba medžiagą, iš kurios jie pagaminti.

Programinė įranga

Programinės įrangos klasifikavimas priklauso nuo laikmenų, kuriose ji buvo įrašyta, ir nuo programinės įrangos pobūdžio. Žiniasklaida, be kita ko,

 • CD, DVD, Laserdisc, Minidisc ir kiti lazeriniai diskai. Nors gamybos ir įrašymo arba rašymo procesai skiriasi, visi šie procesai yra suprojektuoti taip, kad juos užfiksavus būtų galima nuskaityti naudojant kokios nors rūšies lazerinę sistemą.
 • diskeliai
 • magnetinės juostos.
 • magnetinės juostelės
 • atminties kortelės
 • vaizdo žaidimų pultų kasetės

Tarifinio klasifikavimo tikslais programinės įrangos kategorijos apima:

 • programos ir duomenys
 • garso įrašų
 • kompiuteriniai žaidimai
 • filmai, paveikslėliai ir vaizdo rinkmenos
 • vaizdo žaidimų konsolių žaidimai

Programos ir duomenys

Tai, be kita ko, tekstų apdorojimo programos, skaičiuoklės, stalinės leidybos programos, dažymo ar piešimo programos, maršruto planavimo priemonės, enciklopedija, verslo arba telefonų katalogai, katalogai, prietaisų tvarkyklės, sistemos bokštiniai diskai ir atsarginiai diskai. Programos ir duomenys klasifikuojami pagal laikmenas, kuriose jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • CD, Laserdisc, Minidisc arba kiti lazeriniai diskai, tada jie priskiriami 8523 49 20 00 subpozicijoms
 • DVD, paskui jie priskiriami 8523 49 10 00 subpozicijai
 • magnetinė juosta ir diskas, paskui jie priskiriami 8523 29 19 00 subpozicijai

Garso įrašų

Tai, be kita ko, muzikos diskai, kalbų kursai, laukinės gamtos įrašai, treniruočių entuziastingų garsai, kalbėjimas knygomis ir t. t. Garso įrašai klasifikuojami pagal laikmenas, kuriose jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • Minidiskas klasifikuojamas 8523 29 19 00 subpozicijoje
 • bet kuris kitas lazerinio skaitymo diskas, pvz., CD, SACD arba DVD, klasifikuojamas 8523 49 10 arba 8523 49 20 00 subpozicijoje

Kompiuteriniai žaidimai

Tai, be kita ko, skrydžio treniruokliai, sportiniai žaidimai, automobilių lenktynių žaidimai, strateginiai žaidimai ir t. t., skirti naudoti tik automatinio duomenų apdorojimo mašinoje (kompiuteryje). Kompiuteriniai žaidimai klasifikuojami pagal laikmenas, kuriose jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • CD, Laserdisc, Minidisc arba kiti lazeriniai diskai, tada jie klasifikuojami 8523 49 20 00 subpozicijoje
 • diskai klasifikuojami 8523 29 19 00 subpozicijoje

Filmai, paveikslėliai ir vaizdo rinkmenos

Tai filmai, vaizdo įrašai, nuotraukų kompaktiniai diskai, spaustukų meno kolekcijos, nuotraukų kolekcijos ir karaoko diskai. Filmai, paveikslėliai ir vaizdo rinkmenos klasifikuojami pagal jų įrašytą laikmeną. Jei jie užregistruoti

 • Tada jie priskiriami 8523 49 10 00 subpozicijai
 • bet kuris kitas lazerinio skaitymo diskas, klasifikuojamas 8523 49 20 00 subpozicijoje
 • diskai klasifikuojami 8523 29 19 00 subpozicijoje

Vaizdo žaidimų konsolių žaidimai

Jie klasifikuojami pagal laikmenas, kuriose jie įrašyti. Jei jie užregistruoti

 • DVD, tada jie priskiriami 8523 49 10 00 subpozicijai
 • bet kuris kitas lazerinio skaitymo diskas, tada jis priskiriamas 8523 49 20 00 subpozicijai
 • kasetės kartu su žaidimų pultais klasifikuojamos 95 skirsnyje 9504 50 00 subpozicijoje

Atminties kortelių ir magnetinių juostinių kortelių programinė įranga

Į atminties kortelę įrašyta programinė įranga, pavyzdžiui, „Compact Flash“, Smart Media, Secure Digital (SD), multimedijos kortelė (MMC), atmintinė, XD vaizdo kortelė, PC kortelė arba PCMCIA kortelė, priskiriama 8523 51 90 00 subpozicijai.

Programinė įranga, įrašyta į magnetinę juostelę, klasifikuojama 8523 21 00 00 subpozicijoje.

Tuščiosios terpės

Tuščios terpės:

 • CD, DVD, Minidisc ir kiti lazeriniai diskai
 • blyksninės atminties kortelės
 • magnetinės juostos ir diskai
 • nuimamieji standieji diskai
 • mikrovarikliai
 • diskeliai, tik flopiriniai diskai ir superfopiniai diskai

CD, DVD, Minidisc ir kiti lazeriniai diskai

Tuščiieji diskai (neįrašyti diskai) klasifikuojami 8523 41 subpozicijoje. Atsižvelgiant į diskų talpą, jie klasifikuojami 8523 41 10, 8543 41 30 arba 8523 41 90 subpozicijose. Juose naudojama magnetinė optinė technologija registravimui ir ištrynimui. Jie turi magnetinį sluoksnį ir yra standūs magnetiniai diskai. Tuščiieji Minidiskai priskiriami 8523 29 15 00 subpozicijai.

 • kiti tuščiieji magnetooptiniai diskai – jie klasifikuojami 8523 29 15 00 subpozicijoje.
 • DVD-R diskai – laikoma, kad šių diskų technologija yra panaši į CD-R diską, nes jie naudoja lazerio technologiją skaitymui ir rašymui. DVD-R diskai priskiriami 8523 41 subpozicijai.

DVD+RW diskai. Jie priskiriami 8523 41 subpozicijai ir priskiriami prie 8523 41 subpozicijos.

Blyksninės atminties kortelės

Šiose kortelėse yra du arba daugiau integrinių atmintinės integrinių elektroninių grandynų, sumontuotų ant pagrindo. Yra įvairių rūšių atminties kortelės, įskaitant kompaktinę plokštelę, išmaniąją žiniasklaidą, saugią skaitmeninę (SD), daugialypės terpės kortelę (MMC), atmintinę, XD vaizdo kortelę, PC kortelę ir PCMCIA kortelę. Blyksninės atminties kortelės klasifikuojamos 8523 51 10 00 subpozicijoje, jei jos neįrašytos. Įrašyti produktai klasifikuojami 8523 51 90 subpozicijoje.

Magnetinės juostos ir diskai

Tai yra kompaktiškos kasetės, VHS ir mini-DV ir klasifikuojamos 8523 29 15 00 subpozicijoje.

Nuimamieji standieji diskai – tik diskas, o ne visas diskas

Šios rūšies diskas paprastai tiekiamas su tam tikromis iš anksto įkeltomis programinės įrangos paslaugomis, todėl jis klasifikuojamas kaip įrašytoji programinė įranga 8523 80 10 00 subpozicijoje.

Mikrovarikliai

Tai miniatiūriniai standieji diskai, skirti naudoti asmeninio kompiuterio kortelėje ar panašiame lizde. Jie klasifikuojami 8471 70 50 00 subpozicijoje.

Diskeliai

Tai yra standartiniai diskai, tik lankstieji diskai ir superfopiniai diskai, pvz., LS120 tipo. Visi jie klasifikuojami 8523 29 15 00 subpozicijoje.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos