A számítógépek és szoftverek osztályozása

Ez az útmutató segít Önnek abban, hogy a díjszabás szempontjából megfelelően osztályozza a számítógépeket és a szoftvereket.

Az áruk európai osztályozása (KN) 84. és 85. árucsoportjába tartozó számítógépek, számítógépes alkatrészek és számítógépes szoftverek az alábbiak szerint osztályozhatók:

 • funkciójuk
 • tervezésük, építésük és teljesítményük
 • egynél több funkcióval rendelkeznek-e, beleértve a számítógépekhez nem kapcsolódó funkciókat is
 • egy teljes rendszer vagy egy önálló egység részét képezik-e

Komplett számítógépek

A 8471 vtsz. alá „automatikus adatfeldolgozó gépként” besorolt cikkek – számítógépek – olyan gépek, amelyeknek az alábbi műveletek mindegyikére képesnek kell lenniük:

 • a rajtuk futó feldolgozási programok – és legalább a program működtetéséhez szükséges adatok – tárolása
 • a felhasználó igényeinek megfelelően szabadon programozható
 • a felhasználó által meghatározott számtani számítások elvégzése
 • emberi beavatkozás nélkül olyan feldolgozási program végrehajtása, amelynek végrehajtását az egész folyamat során logikai döntések meghozatalával módosítaniuk kell

A 84. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 5a. pontja meghatározza a 8471 vtsz. alkalmazásában az „automatikus adatfeldolgozó gép” fogalmát. A számítógépnek minősülő áruknak alapvetően képesnek kell lenniük arra, hogy szabványos operációs szoftvert használjanak, és olyan funkciókat lássanak el, mint a szövegszerkesztő és a táblázatkezelő alkalmazások. Merevlemez-meghajtóval kell rendelkezniük.

A számítógép több különálló egységből – például billentyűzetből, monitorból, alapegységből stb. – álló rendszer formáját öltheti. Néhány kivételtől eltekintve az egység akkor minősül számítógépes rendszer részének, ha megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

 • kizárólag vagy elsősorban számítógépes rendszerben használatos
 • közvetlenül vagy egy vagy több másik egységen keresztül csatlakoztatható a központi feldolgozóegységhez (CPU).
 • elfogadhat vagy továbbíthat adatokat a rendszer által használható formában, például kódok vagy jelek formájában.

A billentyűzeteknek, az X-Y koordináta-beviteli eszközöknek, például a joystickoknak és az egéreszközöknek, valamint a lemeztároló egységeknek csak az utolsó két feltételnek kell megfelelniük.

Asztali és toronyrendszerek

A szabványos asztali és toronyrendszereknek legalább

 • CPU – az alapegység vagy „rendszerdoboz”
 • bemeneti egység – például billentyűzet
 • kimeneti egység – például monitor

Ide tartozhatnak más egységek, például nyomtatók és szkennerek is. Az „extra”-ba épített hálózati kártyákat és televíziós kártyákat szintén a rendszer részének kell tekinteni. Az asztali és toronyszámítógépeket a 8471 49 00 00 alszám alá kell besorolni.

Szerverek

A billentyűzettel és monitorral egyaránt rendelkező hálózati fájlszervereket az asztali számítógépes rendszerekhez hasonlóan a 8471 49 00 00 alszám alá kell besorolni.

Azokat a hálózati fájlszervereket, amelyek nem rendelkeznek billentyűzettel és monitorral, különálló egységként kell besorolni. Magát az alapegységet a 8471 50 00 90 alszám alá kell besorolni. Ha monitor van jelen (csak D-al15-ös – nem video), akkor azt külön a 8528 52 10 00 alszám alá, míg a billentyűzetet külön a 8471 60 60 90 alszám alá sorolnák be.

A nyomtatószervereket és a tűzfalrendszereket nem számítógépes szerverként, hanem adatátviteli berendezésként kezelik. Ezeket a termékeket a 8517 62 00 00 alszám alá kell besorolni.

Kisméretű hordozható számítógépek

Ezek közé tartoznak a laptopokhoz hasonló képességekkel rendelkező laptopok és notebook számítógépek, valamint a személyi digitális asszisztensek. A 8471 30 00 00 alszám alá történő besoroláshoz 10 kilogrammnál kisebb tömegűnek kell lennie, és legalább

 • CPU
 • billentyűzet
 • megjelenítés
 • a rakodási programok eszközei

A hordozható számítógépek helyes osztályozásához kérjük, olvassa el a következő tételleírásokat is.

Tenyérrel tartott hordozható termékek

Ezek elektronikus szervezők, akik általában nem rendelkeznek teljes billentyűzettel. Általában előre meghatározott feladatokat látnak el, például egy naplót és egy címkönyvet. Ezeket a termékeket a 8543 70 90 99 alszám alá kell besorolni.

Egyéb hordozható számítógép

A fenti követelményeknek meg nem felelő hordozható számítógépek magukban foglalhatnak érintőképernyőt, hordható és ipari számítógépeket. Nincs maximális tömeg, de ugyanazon házon belül legalább a következőket kell tartalmazniuk:

 • CPU
 • bemeneti egység
 • kimeneti egység

Az érintőképernyő általában bemeneti és kimeneti egységnek is számít.

Az ilyen típusú hordozható számítógépek a 8471 41 00 00 alszám alá tartoznak.

Különálló számítástechnikai egységek – monitorok, képernyők és kivetítők

Az olyan kimeneti eszközök, mint a monitorok, képernyők és számítógép-vetítők külön egységnek minősülnek, ha nem egy teljes rendszer részét képezik, mint például az asztali számítógép. Az, hogy melyik alszám alá sorolják be őket, elsősorban a következőktől függ:

 • típusuk – például katódsugárcső (CRT) vagy folyadékkristályos kijelző (LCD)
 • céljuk – kizárólag számítógép-kimenethez vagy kettős felhasználáshoz

Megjegyzendő, hogy amennyiben a számítógép-monitorok és a kivetítők különálló egységek, azokat soha nem a 471 vámtarifaszám alá sorolják be.

Plazma-, LCD- és más síkpanel megjelenítő monitorok

El kell dönteni, hogy a más készülékkel nem kombinált LCD monitort a 8528 52 alszám alá, vagy „más” monitorként a 8528 59 00 alszám alá kell-e besorolni.

A 8528 52 alszám alá tartozik: a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó géphez közvetlenül csatlakoztatható és azzal való használatra tervezett monitorok, amelyek nem CRT-monitorok.

A 8528 59 00 alszám alá a fent említettektől eltérő monitorok tartoznak.

Annak eldöntéséhez, hogy melyik alszám alkalmazandó, a monitor által ellátott funkciók és teljesítményük mértékének átfogó értékelésére van szükség. Ez az értékelés figyelembe vehet olyan jellemzőket, mint a képarány, a felbontás, a képernyőméret stb.

Az alábbi bizottsági végrehajtási rendeletek különböző monitorokat soroltak be a két 8528 52 és 8528 59 alszám alá.

A 8528 59 00 alszám alá kell besorolni azokat a monitorokat, amelyek nem képesek közvetlenül a számítógépről jelet fogadni, vagy a számítógéptől egyáltalán nem fogadhatnak jelet.

A 459/2014 bizottsági végrehajtási rendelet a különböző termékeket monitorként a 8528 59 00 alszám alá sorolja be. Azokat a termékeket, amelyek USB-interfészt kizárólag pl. médiafájlok továbbítására vagy USB-memóriából származó audio- vagy videolejátszóra stb. terveztek, a 8528 59 00 alszám alá kell besorolni. Az ilyen termékeket lásd a rendelet I., II. és IV. mellékletében.

A televíziótunert tartalmazó LCD- vagy fénykibocsátó dióda (LED) monitorok a 8528 72 40 00, illetve a 8528 72 80 00 alszámok alá, televíziós adás vételére alkalmas készülékként osztályozandók.

A katódsugárcső-monitorok (CRT) a 8528 42 00 00 vagy a 8528 49 00 alszámok alá tartoznak.

Projektorok

Azokat, amelyek csak a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó géphez való közvetlen kapcsolódásra és az ahhoz való használatra alkalmasak, a 8528 62 00 00 vámtarifaalszám alá kell besorolni.

A kettős célú kivetítők számítógépből és más eszközökből származó jeleket is megjeleníthetnek, mint például:

 • video- és DVD-felvevők
 • televíziós tunerek
 • videokamera-felvevők

Az ilyen típusú kettős célú kivetítőket gyakran videovetítőként ismerik. A síkpaneles kivetítőket, amelyek olyan technológiákat alkalmaznak, mint az LCD és a digitális fényfeldolgozás (DLP) és más típusú projektorokat, például a CRT-t, a 8528 69 alszám alá kell besorolni.

 • monokróm készülék – 8528 69 20 00
 • egyéb – 8528 69 80

LED-videófal

Ezek kültéri megtekintésre tervezett képernyőpanelek, például sportstadionokban, szórakoztatóhelyeken stb. Az egységek több, lapból készült modulból állnak, mindegyik lap piros, zöld és kék LED-et tartalmaz, a panelt egy videoprocesszorral és egy olyan jelfeldolgozóval mutatják be, amely lehetővé teszi képek és videók megjelenítését. Ezeket a 8528 52 99 00 alszám alá sorolták be. A LED-csempéket azonban a 8529 90 92 99 alszám alá kell besorolni, függetlenül attól, hogy azok videoprocesszor nélküli lapokba vannak-e csatlakoztatva, és ezért nem képesek közvetlenül a képernyőre videoforrást megjeleníteni.

Az (EU) 2015/712 és a 875/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a LED-videofalat a 8528 59 39 (jelenleg 8528 52 99) alszám alá, a LED lapot pedig a 8529 90 92 vámtarifaalszám alá sorolta be.

LCD videofal

Ezek az LCD-modulok több képernyős konfigurációra szolgálnak, pl. 5x5-ig, beltéri megtekintésre szolgálnak, mint például videoprezentáció, nyilvános tájékoztatás, állókép- vagy mozgóképreklámok stb. Az integrált számítógépet a hálózat videofeldolgozására és ellenőrzésére tervezték. Az LCD-modulokat a 8528 52 91 00 alszám alá kell besorolni.

A 877/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet az LCD videofalat a 8528 59 31 (jelenleg 8528 52 91) alszám alá sorolta be.

A képernyő egyéb típusai

Az elektronikus kartonok a 8471 60 70 00 alszám alá tartoznak.

A nem elektromos vetítőernyőket a 90. árucsoportba a 9010 60 00 00 alszám alá kell besorolni.

Számítógépes nyomtatók és szkennerek

A számítógépes nyomtatók és szkennerek külön egységnek minősülnek, ha nem egy teljes számítógépes rendszer részét képezik. Megjegyzendő, hogy ha a nyomtatók – beleértve a többfunkciós gépeket is – különálló egységek, soha nem sorolhatók be a 8471 vtsz. alá.

Számítógépes nyomtatók

Minden típusú nyomtató – lézer, tintasugaras, hőátviteli, szalag stb. – a 8443 32 10 90 alszám alá tartozik, amennyiben számítógéphez való kimeneti eszközként szánják őket. A nyomtató egyéb típusait a 8443 39 00 00 alszám alá kell besorolni.

Szkennerek

A síkágyas és filmes szkennereket a 8471 60 70 00 alszám alá kell besorolni.

Kombinált nyomtatók és szkennerek

A lézernyomtatót, szkennert, fénymásolót és néha faxot kombináló multifunkcionális gépeket a 8443 31, 8443 32 vagy 8443 39 alszámok alá kell besorolni.

Tintapatronok

A nyomtatófejes tintapatronokat a 8443 99 10 90 alszám alá kell besorolni.

A nyomtatófej nélküli tintapatronokat a 39. árucsoportba kell besorolni a 3923 30 10 00 alszám alá, ha üresek, a 32. árucsoportba pedig a 3215 90 70 90 alszám alá, ha újratöltötték őket. A tintaszint mérésére szolgáló „chiptel” rendelkező patronokat szintén a 3215 90 70 90 alszám alá kell besorolni.

Számítógépes billentyűzetek, egéreszközök és egyéb bemeneti számítástechnikai eszközök

A számítógépes beviteli eszközök, például a billentyűzetek külön egységnek minősülnek, ha nem egy teljes számítógépes rendszer részét képezik.

Számítógépes billentyűzetek

A számítógép billentyűzeteit a 8471 60 60 00 alszám alá kell besorolni.

X-Y koordináta bemeneti eszközök

A bemeneti egységeket, például az egéreszközöket, a vágánygolyókat, a grafikus tablettákat és a világítótollakat a 8471 60 70 00 alszám alá kell besorolni. Ezen alszám alá tartoznak mind a szabványos zsinóros eszközök, mind a zsinór nélküli egységek.

Az elektronikus hirdetőtáblák szintén bemeneti eszközök, és a 8471 60 70 00 alszám alá tartoznak.

Számítógépes csomópontok, adapterek és más hálózati egységek

A hálózati egységek közé tartoznak a hangok, képek vagy egyéb adatok vételére, átalakítására, továbbítására és regenerálására szolgáló gépek. Ezek különböző típusú kapcsoló- és útválasztó készülékeket foglalnak magukban. Megjegyzendő, hogy ha a hálózati készülékek különálló egységek, azokat soha nem sorolják be a 8471 vtsz. alá.

Az alábbi tételek mindegyikét a 8517 62 00 00 alszám alá kell besorolni

 • modemek, beleértve a külső modemeket és az integrált szolgáltatások digitális hálózati (ISDN) adaptereit
 • külső helyi hálózat (LAN) egységei, beleértve az adaptereket, hidakat és csomópontokat
 • nagy kiterjedésű hálózati (WAN) egységek, beleértve az átjárókat és az ISDN-kártyákat
 • hálózati kártyák éternethez, tokengyűrűhöz és egyéb hálózati technológiához

A vezeték nélküli rögzített hozzáférési egységeket (Wi-Fi) szintén ezen alszám alá kell besorolni. Ezek olyan adó-/vevőegységek, amelyek vezeték nélküli hozzáférést tesznek lehetővé a vezetékes hálózatokhoz. Ezek lehetnek nyomtatott áramköri kártyák vagy házban lévő teljes egységek.

Vezeték nélküli globális mobilkommunikációs rendszer (GSM) és általános csomag rádiós szolgáltatás (GPRS) modulok

Ezek olyan adó-/vevőegységek, amelyek mobiltelefon-hálózatokon keresztül távoli vezeték nélküli hozzáférést tesznek lehetővé a személyes digitális asszisztensi (PDA) berendezésekhez. Szintén a 8517 62 00 00 alszám alá sorolandók be.

Csatlakozóval felszerelt kábelek

A csatlakozóval felszerelt koaxiális kábeleket a 8544 20 00 00 alszám alá kell besorolni.

A modemeknek a telefonaljzatokhoz való csatlakoztatására használt kábeleket a 8544 42 10 00 alszám alá kell besorolni.

A legfeljebb 1000 volt feszültségű adatátviteli kábeleket és elektromos kábeleket a 8544 42 90 00 alszám alá kell besorolni.

Számítógép hang-, kép- és grafikai eszközei

A képeket nem rögzítő, elmentő vagy tároló webkamerákat és más digitális fényképezőgépeket televíziós kameraként a 8525 80 19 90 alszám alá kell besorolni. Úgy tervezték őket, hogy képeket alkossanak más készülékre vezetéken vagy rádión keresztül történő továbbadáshoz.

Egyéb digitális fényképezőgép

Ezek olyan kamerák, amelyek képeket rögzítenek vagy mentenek el memóriakártyán vagy modulon, lemezen, szalagon vagy más tárolóeszközön.

A videofelvevő képességgel rendelkező állóképes digitális fényképezőgépeket a 8525 80 91 alszám alá vagy a 8525 80 99 alszám alá kell besorolni, ha megfelelnek a következő kritériumoknak:

 • maximális tárolókapacitásuk felhasználásával képesek legalább 800 x 600 pixeles vagy azt meghaladó minőségben 23 képkocka/másodperc, legalább 30 percig egyetlen videosorozatban rögzíteni
 • egyes kamerák 30 percnél hosszabb ideig képesek folyamatosan videofelvételt rögzíteni, de a rögzített képeket külön fájlokban rögzítik, amelyek 30 percnél rövidebb ideig tartanak – kivéve, ha a kamera 30 perc után automatikusan kikapcsol, a képek 30 percnél rövidebb különálló fájlokban történő rögzítése nem befolyásolja a kamera folyamatos videorögzítési képességének időtartamát.

A videokamerák – digitális videokamerák – a 8525 80 99 00 alszám alá tartoznak, ha a fájlok automatikus adatfeldolgozó gépről vagy más külső eszközről az USB vagy DV-in interfészen keresztül továbbíthatók a készülékbe.

Megjegyzendő, hogy ha a webkamerák, a digitális fényképezőgépek és a digitális videokamerák különálló egységek, soha nem sorolhatók be a 8471 vtsz. alá.

A kamerákra vonatkozóan több bizottsági végrehajtási rendelet is létezik.

Az EUB a C-178/14. sz., Vario Tek GmbH kontra Hauptzollamt Dusseldorf ügyben is ítéletet hozott a zoonózis-funkció nélküli videokamerák besorolásáról.

Felszólalók

A felszólalók lehetnek passzív vagy aktív egységek. Az aktív egységek közé tartozik a házban vagy a szekrényben lévő erősítő. Az, hogy a hangszórókat melyik alszám alá sorolják be, az egyes szekrényekben található „hajtóegységek” számától – a hangszóró kúpok vagy szalagok tényleges számától – függ.

Az egyes szekrényekben egy-egy meghajtóegységgel rendelkező felszólalókat a 8518 21 00 00 alszám alá kell besorolni.

Szekrényenként egynél több meghajtóegységgel rendelkező hangszórókat a 8518 22 00 90 alszám alá kell besorolni.

Megjegyzendő, hogy ha a hangszórók – és a mikrofonok – különálló egységek, soha nem sorolhatók be a 8471 vtsz. alá.

MP3 játékosok

Az MP3-lejátszók hangfelvevő vagy -lejátszó készüléknek minősülnek. Az, hogy melyik alszám alá sorolják be őket, attól függ, hogy rendelkeznek-e beépített rádió- vagy videokészülékkel.

A rádió nélküli MP3-lejátszókat a 8519 81 95 90 alszám alá kell besorolni. A beépített rádióval ellátottakat a 8527 13 99 00 alszám alá kell besorolni. Ha videofelvételt rögzíthetnek vagy lejátszhatnak, akkor a 8521 90 00 90 alszám alá kell besorolni, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e rádióval vagy sem.

Grafikai kártyák

Ezek lehetnek alapvető 2D grafikai adapterek, 2D/3D kártyák vagy 3D grafikus gyorsítók, amelyek meglévő grafikai kártyákon vagy grafikus vagy szerkesztési kártyákon keresztül működnek. Ezeket a 8471 80 00 00 alszám alá sorolják be.

Hangkártyák

A hangkártyák önmagukban a 8471 80 00 00 alszám alá tartoznak.

Tévéhangoló kártyák

A televíziós PCI hangolókártya-szerelvényeket a 8528 71 11 00 alszám alá kell besorolni. A házban lévő termékeket úgy kell tekinteni, hogy elvesztették elektronikus részegység jellegüket, és azokat a 8528 71 19 00 alszám alá kell besorolni.

Egyéb különálló számítástechnikai egységek

Különböző egyéb számítógépes egységek akkor minősülnek különálló egységnek, ha nem egy teljes számítógépes rendszer részét képezik.

Alapegységek

Az alapegységeknek vagy „rendszerdobozoknak” tartalmazniuk kell legalább egy központi feldolgozó egységet (CPU) és a fő memóriát. Ezeket a 8471 50 00 00 alszám alá sorolják be.

Külső meghajtók

A központi tárolóegységek, például a hálózati független lemezek redundáns Array (RAID) rendszerei lehetnek mágneslemezek, szalagos vagy optikai meghajtók. Ezeket a 8471 70 20 00 alszám alá sorolták be.

A meghajtó nélküli rudavezérlőket a 8471 70 98 00 alszám alá kell besorolni.

Az egyetlen számítógéppel való használatra szánt külső meghajtókat a meghajtó típusa szerint kell besorolni, az alábbiak szerint:

 • az optikai meghajtókat, például a CD-, DVD- és MO (magnetooptikai) meghajtókat a 8471 70 30 00 alszám alá kell besorolni, függetlenül attól, hogy csak olvashatók, vagy olvasnak és írnak (a CD-meghajtók CD-Rom-okból, audio CD-kből és fényképes CD-kből jeleket képesek lehívni, és fülhallgató melléjt, térfogatszabályozót vagy indító/leállító gombot is tartalmazhatnak)
 • a merevlemez-meghajtókat, beleértve a eltávolítható lemezmeghajtókat és mikromeghajtókat is, a 8471 70 50 00 alszám alá kell besorolni.
 • a floppy meghajtókat, beleértve a szuper-lökhárítót is, a 8471 70 70 00 alszám alá kell besorolni.
 • a szalagmeghajtókat a 8471 70 80 00 alszám alá kell besorolni.
 • a tollmeghajtók – hordozható USB-memóriaeszközök – a 8523 5110 00 alszám alá tartoznak

CD és DVD sokszorosítók

A CD- vagy DVD-lemezek ömlesztett másolására szolgáló önálló gépek a 8521 90 00 90 alszám alá tartoznak.

Kártyaolvasók

A kártyaolvasók alábbi típusai a 8471 90 00 00 alszám alá tartoznak:

 • mágneskártyás leolvasók
 • intelligenskártya-olvasók (az intelligens kártya olyan kártya, amely egy vagy több elektronikus integrált áramkört – mikroprocesszort, véletlenszerű hozzáférésű memóriát (RAM) vagy csak olvasási célú memóriát (ROM) – beágyazott „chipek” formájában, amelyek érintkezőket, mágnescsíkot vagy beágyazott antennát tartalmazhatnak, de nem tartalmaznak semmilyen más aktív vagy passzív áramköri elemet)
 • memóriakártya-olvasók – köztük a Compact Flash, az intelligens média, a biztonságos digitális (SD), a multimédiás kártya (MMC), a memóriakártya, az XD képkártya és a PC-kártya

Globális helymeghatározó rendszer (GPS) moduljai

Ezek az egységek pozíciómeghatározó funkciót biztosítanak olyan eszközök számára, mint a személyi digitális asszisztensek (PDA-k) és a laptopok kábelen vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Összeszerelés esetén a 8526 91 20 20 alszám alá, vagy a 8526 91 20 90 alszám alá kell besorolni.

Külső USB-központok

Ezeket a 8517 62 00 alszám alá kell besorolni.

Dúcok

A dugók USB-interfészeszközök, amelyek a számítógéppel való kommunikáció eszközéül szolgálnak (Bluetooth vagy WI-FI). A dugókat a 8517 62 00 00 alszám alá kell besorolni.

A szoftver deaktiválására vagy a számítógép adatainak védelmére USB-interfészen keresztül a számítógéphez csatlakoztatott hardvertitkosítási eszközöket a 8471 80 00 00 alszám alá kell besorolni.

Titkosítási biztonsági eszközök

Ezek olyan hozzáférési kód-generátorok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy távolról jelentkezzenek be a hálózatba. Közvetlenül nem kapcsolódhatnak számítógéphez. A titkosítási biztonsági eszközöket a 8543 70 90 99 alszám alá kell besorolni.

Belső fejlesztések és alkatrészek

Számos számítógép-alkatrészt és -tartozékot a 8473 vtsz. alá kell besorolni. Egyes tételeket azonban nem alkatrészként, hanem teljes egységként kezelnek, és más vámtarifaszámok alá sorolnak be.

Alkatrészek

A 8473 vtsz. alá nem teljes egységként, hanem alkatrészként kell besorolni a következő tételeket.

Aközponti feldolgozó egységek (CPU-k) két vagy több elektronikus integrált áramkörből állnak. Előfordulhat, hogy bizonyos más összetevőkkel, általában hőelvezetővel és néha hűtőventilátorral vannak csomagolva. Néhány példa a feldolgozókra. Ezeket a 8473 30 20 00 alszám alá sorolják be.

ACPU- hevítőket önmagában a 8473 30 80 00 alszám alá kell besorolni.

A CPU-val nem teljesen feltöltött alaplapokat és a véletlenszerű hozzáférésű memóriát (RAM) elektronikus alkatrészként kell kezelni, és a 8473 30 20 00 alszám alá kell besorolni.

A számítógépházat – tápegységgel vagy anélkül – a 8473 30 80 00 alszám alá kell besorolni.

A barebonegységek általában egy számítógépházból, egy alaplapból és egy tápegységből állnak. Ezeket a 8473 30 80 00 alszám alá sorolják be.

A kizárólag vagy főként a 8471 vtsz. alá tartozó számítógéphez és számítógépegységhez tervezett memóriamodulokat a 8473 vtsz. alá kell besorolni. A kizárólag vagy főként más vámtarifaszám alá besorolt készülékkel rendelkező memóriamodulokat a készülék részeként kell besorolni. A különböző készülékekhez tervezett memóriamodulokat a 8548 vtsz. alá kell besorolni.

A szabványos dinamikus véletlen hozzáférésű memória (DRAM) és fémoxid félvezető (MOS) technológia moduljai, mint például az egysoros memóriamodul (SIMM) és a kettős in-line memóriamodul (DIMM) a 8473 30 20 00 alszám alá tartoznak.

Más standard memóriamodulokat, beleértve a nem felejtő típusokat, mint például a statikus véletlen hozzáférésű memóriamodulokat (SRAM) a 8473 30 20 00 alszám alá kell besorolni.

Teljes egységek

A következő tételeket teljes egységként, nem pedig különböző vámtarifaszámok alá tartozó alkatrészként kell besorolni.

A kifejezetten számítógépes egységekhez, például alaprendszerekhez vagy nyomtatókhoz készített és alkalmas tápegységek (PSU-k) a 8504 40 30 90 alszám alá tartoznak.

A személyi számítógépekhez használt kombinált CPU ventilátor- és hőelvezető egységeket a 8414 59 20 90 alszám alá kell besorolni.

A CPU-val és RAM-mal komplett alaplapokat teljes számítógép-alapegységként kell kezelni, és a 8471 50 00 90 alszám alá kell besorolni.

A belső meghajtókat a meghajtó típusa szerint kell osztályozni, az alábbiak szerint:

 • az optikai meghajtókat, mint a CD, DVD és MO, a 8471 70 30 00 alszám alá kell besorolni, függetlenül attól, hogy csak olvasásra vagy olvasásra és írásra szolgálnak-e.
 • a merevlemez-meghajtót, beleértve a levehető lemezmeghajtót is, a 8471 70 50 00 alszám alá kell besorolni.
 • a félvezető adathordozóhoz való kártyaolvasókat a 8471 70 98 00 alszám alá kell besorolni.
 • a floppy meghajtókat, beleértve a szuper-lökhárítót is, a 8471 70 70 00 alszám alá kell besorolni.
 • a szalagmeghajtókat a 8471 70 80 00 alszám alá kell besorolni.

Más expanziós kártyákat is teljes egységként, nem pedig alkatrészként sorolnak be. A következő expanziós kártyák mindegyikét a 8471 80 00 00 alszám alá kell besorolni

 • bemeneti/kimeneti (I/O) kártyák
 • sorozatos és párhuzamos kikötői kártyák
 • USB-kártyák és adapterek
 • SCSI (kis számítógépes rendszerinterfész) és IDE (integrált hajtású elektronika) vezérlőkártyák

Más típusú számítógép-bővítő kártyákat is ezen alszám alá kell besorolni.

Azokat a memóriamodulokat, amelyeket nem a 8471 vtsz. alá tartozó készülékekhez való használatra terveztek, a 8548 90 alszám alá kell besorolni.

Speciális funkcióval rendelkező gép, amely nem számítógép

A „számítógépes rész” a számítógép szerves része. A különböző számítógépes alkatrészek külön egységnek minősülnek, ha nem egy teljes számítógépes rendszer részét képezik.

A „számítógép-kiegészítő” egy további funkciót biztosít a számítógép számára, de nem képezi szerves részét. Olyan cserélhető alkatrész vagy eszköz, amelyet arra terveztek, hogy a gépet a következőkhöz igazítsa:

 • egy adott művelet elvégzése
 • meghatározott szolgáltatást nyújt
 • a műveletek körének bővítése

Számítógépes alkatrészek

A XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. pontja meghatározza a (számítógépes) alkatrészek besorolásának jogalapját.

Számos beépített számítógépes alkatrészt a 8473 vtsz. alá kell besorolni.

A számítógép szerves részét képező, de kifejezetten a 84. vagy a 85. árucsoport valamely vámtarifaszáma alá tartozó alkatrészt e vtsz. alá kell besorolni. Például, mivel a koaxiális kábel kifejezetten a 8544 vtsz. alá tartozik, azt e vtsz. alá kell besorolni, nem pedig számítógép alkatrészeként a 8473 vtsz. alá. Vannak azonban olyan vámtarifaszámok, amelyekre ez a szabály nem vonatkozik, mivel azok nem tartoznak az alkatrészekhez tartozó vámtarifaszámok közé. Szerepelnek a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2a. pontjában, és

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Egyes alkatrészek kizárólag vagy elsősorban egy adott géphez – vagy ugyanazon vtsz. alá tartozó több géphez – alkalmasak, de nem tartoznak kifejezetten a 84. vagy a 85. árucsoport valamely vámtarifaszáma alá. Ezeket vagy a fent felsorolt vámtarifaszámok valamelyike alá, vagy ugyanazon vámtarifaszám alá kell besorolni, mint az a gép vagy gépek, amelyekre alkalmasak.

Azokat az alkatrészeket, amelyek kizárólag vagy elsősorban a 8517 vtsz. és a 8525–8528 vtsz. alá tartozó árukhoz egyaránt alkalmasak, mindig a 8517 vtsz. alá kell besorolni. Ezt a szabályt a XVI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 2. b) pontja tartalmazza.

Bármely más alkatrész, amely több különböző vtsz. alá tartozó géphez való használatra alkalmas, a következő vtsz.-ok valamelyike alá tartozik:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Ha a fenti vámtarifaszámok egyike sem alkalmazható, akkor azokat a 8487 vagy a 8548 vtsz. alá kell besorolni. Ezt a szabályt a XVI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 2. c) pontja tartalmazza.

Számítógépes tartozékok

Számos számítógépes tartozékot a 8473 vtsz. alá sorolnak be, amely kifejezetten a számítógépeket is magában foglaló gépek alkatrészeire és tartozékaira vonatkozik. A 84. és a 85. árucsoportban csak néhány vámtarifaszám vonatkozik a számítógép-tartozékokra. Ha az áru vagy cikkek, amelyekhez a tartozékokat szánják, olyan vámtarifaszám alá vannak besorolva, amely nem foglalja magában a tartozékokat, akkor magukat a tartozékokat funkciójuk vagy alkotóanyaguk szerint a Vámtarifa máshová kell besorolni.

Szoftver

A szoftverek besorolása attól függ, hogy milyen adathordozóról rögzítették azt, valamint a szoftver jellegétől. A média a következőket foglalja magában:

 • CD, DVD, Laserdisc, Minidisc és más lézerolvasó lemezek. Annak ellenére, hogy különbségek vannak a gyártási és rögzítési – vagy írási – folyamatokban, ezeket úgy tervezték, hogy rögzítésük után valamilyen lézerrendszerrel olvassák le őket.
 • floppy korongok
 • mágnesszalagok
 • mágneses csíkos kártyák
 • memóriakártyák
 • patron videojáték-konzolhoz

A tarifális besorolás alkalmazásában a szoftverkategóriák a következők:

 • programok és adatok
 • hangfelvételek
 • számítógépes játékok
 • filmek, képek és képfájlok
 • videojáték-konzolok játéka

Programok és adatok

Ezek közé tartoznak a szövegszerkesztő programok, táblázatok, asztali kiadói programok, festő- vagy rajzprogramok, útvonaltervezők, enciklopédiák, üzleti vagy telefonkönyvek, katalógusok, eszközvezérlők, rendszerlemezek és tartaléklemezek. A programokat és az adatokat az általuk rögzített médiumok szerint osztályozzák. Ha a nyilvántartásba vétel időpontja:

 • CD, Laserdisc, Minidisc vagy más lézerolvasó lemez, majd a 8523 49 20 00 alszám alá kell besorolni
 • DVD, majd a 8523 49 10 00 alszám alá sorolják be.
 • mágnesszalag és -lemez, majd a 8523 29 19 00 alszám alá kell besorolni

Hangfelvételek

Ezek közé tartoznak a zenelemezek, a nyelvtanfolyamok, a vadon élő állatokról készült felvételek, a lelkesítők hangja, a beszélő könyvek stb. A hangfelvételeket az általuk rögzített adathordozók szerint osztályozzák. Ha a nyilvántartásba vétel időpontja:

 • A minidiszkók ezután a 8523 29 19 00 alszám alá sorolandók be.
 • bármely más lézerolvasó lemez – pl. CD, SACD vagy DVD – akkor a 8523 49 10 vagy a 8523 49 20 00 alszám alá sorolandó be

Számítógépes játékok

Ezek közé tartoznak a repülőszimulátorok, a lövöldözések, a sportjátékok, az autóverseny-játékok, a stratégiai játékok stb., amelyeket kizárólag automatikus adatfeldolgozó gépen (számítógépen) használnak. A számítógépes játékokat az általuk rögzített adathordozók szerint osztályozzák. Ha a nyilvántartásba vétel időpontja:

 • CD, Laserdisc, Minidisc vagy más lézerolvasó lemez, akkor a 8523 49 20 00 alszám alá kell besorolni
 • a floppy korongot ezután a 8523 29 19 00 alszám alá sorolják be.

Filmek, képek és képfájlok

Ezek közé tartoznak a filmek, videók, fénykép CD-k, klipművészeti gyűjtemények, fotógyűjtemények és karaoke-korongok. A filmeket, képeket és képfájlokat az általuk rögzített médiumok szerint osztályozzák. Ha a nyilvántartásba vétel időpontja:

 • A DVD-t ezután a 8523 49 10 00 alszám alá kell besorolni.
 • bármely más lézerolvasó lemez, amelyet a 8523 49 20 00 alszám alá kell besorolni
 • a floppy korongot ezután a 8523 29 19 00 alszám alá sorolják be.

Videojáték-konzolok játéka

Ezeket azon adathordozók szerint kell osztályozni, amelyekre azokat rögzítették. Ha a nyilvántartásba vétel időpontja:

 • DVD, akkor a 8523 49 10 00 alszám alá kell besorolni.
 • bármely más lézerolvasó lemez, akkor a 8523 49 20 00 alszám alá kell besorolni
 • patron, majd a 95. árucsoportba tartozó játékkonzolokkal együtt a 9504 50 00 alszám alá sorolandó be

Memóriakártyák és mágnescsíkos kártyák szoftverei

A memóriakártyára rögzített szoftverek – például a Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), multimédiás kártya (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card vagy PCMCIA Card – a 8523 51 90 00 alszám alá tartoznak.

A mágnescsíkra rögzített szoftvert a 8523 21 00 00 alszám alá kell besorolni.

Üres adathordozók

Üres adathordozók:

 • CD, DVD, Minidisc és más lézerolvasó lemezek
 • flash memóriakártyák
 • mágnesszalagok és lemezek
 • eltávolítható merevlemezek
 • mikromeghajtók
 • floppylemezek, csak floppylemezek és szuperfroppy lemezek

CD, DVD, Minidisc és más lézerolvasó lemezek

A vaklemezek (regisztrált lemezek) a 8523 41 alszám alá tartoznak. A korongokat a 8523 41 10, 8543 41 30 vagy 8523 41 90 alszámok alá kell besorolni.Blank Minidiscs. Ezek mágneses optikai technológiát alkalmaznak a rögzítésre és a törlésre. Mágneses réteggel és merev mágneslemezekkel rendelkeznek. A nyers Minidiseket a 8523 29 15 00 alszám alá kell besorolni.

 • más vaktöltény magneto-optikai lemezek – ezeket a 8523 29 15 00 alszám alá kell besorolni.
 • DVD-R lemezek – e lemezek technológiája feltételezhetően hasonló a CD-R lemezhez, mivel lézertechnológiát használnak mind olvasásra, mind írásra – a DVD-R lemezeket a 8523 41 alszám alá kell besorolni.

DVD+RW lemezek. Ezek a felvételre és törlésre a fáziscsere-technológiát használják, és a 8523 41 alszám alá sorolják be.

Flash memóriakártyák

Ezek a kártyák két vagy több flash memória integrált elektronikus áramkört tartalmaznak, amelyeket egy bázisra szereltek fel. Különböző típusú flash memóriakártyák léteznek, köztük a Compact Flash, az intelligens média, a biztonságos digitális (SD), a multimédiás kártya (MMC), az Memory Stick, az XD Picture Card, a PC Card és a PCMCIA kártya. A flash memóriakártyákat a 8523 51 10 00 alszám alá kell besorolni, ha azokat nem rögzítették. A feljegyzett termékeket a 8523 51 90 alszám alá kell besorolni.

Mágnesszalagok és lemezek

Ezek közé tartoznak a kompakt kazetták, a VHS és a mini-DV, és a 8523 29 15 00 alszám alá tartoznak.

Eltávolítható merevlemez – csak korong, a teljes meghajtó nem

Az ilyen típusú lemezeket általában előre feltöltött szoftverközművekkel látják el, így rögzített szoftverként a 8523 80 10 00 alszám alá sorolják be.

Mikromeghajtók

Ezek miniatűr merevlemez-meghajtók, amelyeket PC-kártyán vagy hasonló nyílásban használnak. Ezeket a 8471 70 50 00 alszám alá sorolták be.

Floppy korongok

Ezek közé tartoznak a szabványos floppylemezek, kizárólag a floppy-korongok és a szuperfroppy lemezek – például az LS120 típus. Ezek mindegyikét a 8523 29 15 00 alszám alá sorolják be.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások