Razvrstavanje računala i softvera

Ovaj će vam vodič pomoći u ispravnom razvrstavanju računala i softvera za potrebe tarife.

Računala, dijelovi računala i računalni programi iz poglavlja 84. i poglavlja 85. Europske klasifikacije robe (KN) mogu se razvrstati prema

 • njihova funkcija
 • njihov dizajn, izgradnja i učinkovitost
 • jesu li dobili više od jedne funkcije, uključujući funkcije koje nisu povezane s računalima
 • jesu li dio cjelovitog sustava ili pojedinačne zasebne jedinice

Cjelovita računala

Predmeti koji se razvrstavaju u tarifni broj 8471 kao „strojevi za automatsku obradu podataka” – računala – strojevi su koji moraju biti sposobni za sve sljedeće radnje:

 • pohranjivanje programa obrade koji se na njima provode – i barem podataka koji su potrebni za vođenje programa
 • slobodno programirati u skladu sa zahtjevima korisnika
 • izvođenje aritmetičkih izračuna koje određuje korisnik
 • provođenje, bez ljudske intervencije, programa obrade za koji trebaju izmijeniti svoju provedbu donošenjem logičnih odluka tijekom cijelog postupka

U napomeni 5.a uz poglavlje 84 definiran je pojam „stroj za automatsku obradu podataka” u smislu tarifnog broja 8471. U biti, proizvodi koji se klasificiraju kao računala moraju se moći koristiti standardnim operativnim softverom i obavljati funkcije kao što su obrada teksta i aplikacije proračunskih tablica. Moraju imati ugrađen disk tvrdog diska.

Računalo može biti u obliku sustava koji se sastoji od nekoliko zasebnih jedinica, na primjer tipkovnice, monitora, osnovne jedinice itd. Uz neke iznimke, jedinica se smatra dijelom računalnog sustava ako ispunjava sve sljedeće uvjete:

 • vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u računalnom sustavu
 • može se priključiti na središnju procesorsku jedinicu (CPU) izravno ili putem jedne ili više drugih jedinica.
 • može prihvatiti ili dostavljati podatke u obliku koji sustav može upotrebljavati, kao što su kodovi ili signali

Tipkovnice, X-Y koordinatni ulazni uređaji kao što su radnice i miševi te jedinice za pohranu diskova moraju ispuniti samo posljednja dva uvjeta.

Stolni i toranjski sustavi

Standardni stolni i toranjski sustavi moraju imati barem

 • CPU – osnovna jedinica ili „okvir sustava”
 • ulazna jedinica – na primjer tipkovnica
 • izlazna jedinica – na primjer monitor

Mogu uključivati i druge jedinice kao što su pisači i skeneri. Kao dio sustava smatraju se i „ekstrazi” kao što su mrežne kartice i televizijske kartice. Stolni i toranjski računalni sustavi razvrstavaju se u podbroj 8471 49 00 00.

Poslužitelji

Mrežni datotečni poslužitelji koji imaju i tipkovnicu i monitor, poput sustava stolnih računala, razvrstavaju se u podbroj 8471 49 00 00.

Mrežni datotečni poslužitelji koji nemaju i tipkovnicu i monitor klasificiraju se kao pojedinačne zasebne jedinice. Sama osnovna jedinica razvrstava se u tarifni podbroj 8471 50 00 90. Ako je prisutan monitor (samo D-pod 15-pin – ne video), onda bi se onda odvojeno razvrstao u oznaku podbroja 8528 52 10 00, dok bi se tipkovnica razvrstala zasebno u podbroj 8471 60 60 90.

Poslužitelji pisača i sustavi vatrozida ne smatraju se računalnim poslužiteljima, već aparatima za podatkovnu komunikaciju. Razvrstavaju se u podbroj 8517 62 00 00.

Mala prijenosna računala

To uključuje prijenosna računala i prijenosna računala te osobne digitalne asistente sa sličnim mogućnostima kao i prijenosna računala. Da bi ih se razvrstalo u podbroj 8471 30 00 00, mase manje od 10 kilograma moraju imati najmanje

 • CPU
 • tipkovnica
 • prikaz
 • način učitavanja programa

Kako biste ispravno klasificirali prijenosno računalo, pogledajte i sljedeće opise predmeta.

Prijenosni prijenosi s dlanom

To su osobni elektronički organizatori koji obično nemaju potpunu tipkovnicu. Općenito imaju unaprijed definirane funkcije kao što su dnevnik i adresa. Razvrstavaju se u podbroj 8543 70 90 99.

Ostala prijenosna računala

Prijenosna računala koja ne ispunjavaju gore navedene zahtjeve mogu uključivati zaslone osjetljive na dodir, podesiva i industrijska računala. Nema najveće težine, ali u istom kućištu moraju uključivati barem sljedeće:

 • CPU
 • ulazna jedinica
 • izlazna jedinica

Zaslon na dodir obično se smatra ulaznim i izlaznim jedinicama.

Ove vrste prijenosnih računala razvrstava se u podbroj 8471 41 00 00.

Zasebne računalne jedinice – monitori, zasloni i projektori

Izlazni uređaji kao što su monitori, zasloni i računalni projektori razvrstavaju se kao zasebne jedinice ako ne čine dio cijelog sustava kao što je stolno računalo. Oznaka podbroja u koju se razvrstava uglavnom ovisi o

 • njihova vrsta – na primjer katodna cijev (CRT) ili zaslon s tekućim kristalima (LCD)
 • njihova svrha – samo za računalni izlaz ili dvojnu namjenu

Ako su računalni monitori i projektori zasebne jedinice, nikad se ne razvrstavaju u tarifni broj 471.

Monitori plazme, LCD-a i ostalih ravnih pokaznika

Potrebno je odlučiti je li LCD monitor koji nije u kombinaciji s drugim aparatima razvrstan u podbroj 8528 52 ili kao „ostali” monitor u podbroj 8528 59 00.

Podbroj 8528 52 obuhvaća: monitori koji se mogu izravno povezati sa strojem za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471 i koji nisu monitor CRT.

Podbroj 8528 59 00 obuhvaća druge monitore koji nisu spomenuti.

Kako bi se odlučilo koji se podbroj primjenjuje, potrebna je cjelovita ocjena funkcija koje obavlja monitor, kao i njihova stupnja izvedbi. U toj se procjeni mogu uzeti u obzir značajke kao što su omjer širine i visine, razlučivost, veličina zaslona itd.

Sljedećim provedbenim uredbama Komisije razvrstani su različiti monitori u dva podbroja 8528 52 i 8528 59

Monitori koji ne mogu primati signal izravno s računala ili uopće ne mogu primiti signal s računala razvrstavaju se u tarifni podbroj 8528 59 00.

Provedbenom uredbom Komisije 459/2014 različiti proizvodi razvrstavaju se kao monitori u oznaku podbroja 8528 59 00. Proizvodi koji uključuju USB sučelje namijenjeno isključivo za prijenos medijskih datoteka ili za reprodukciju zvuka ili videozapisa s USB memorije itd. razvrstavaju se u tarifni podbroj 8528 59 00. Vidjeti takve proizvode u prilozima I., II. i IV. Uredbi.

LCD ili svjetleće diode monitore (LED) koji uključuju televizijski prijamnik razvrstava se u podbrojeve 8528 72 40 00 ili 8528 72 80 00 kao televizijski prijamnik.

Monitori s katodnom cijevi (CRT) razvrstavaju se u podbrojeve 8528 42 00 00 ili 8528 49 00.

Projektori

One koje se mogu izravno povezati sa strojem za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471 i namijenjene su za uporabu s njima, razvrstava se u podbroj 8528 62 00 00.

Projektori dvostruke namjene mogu prikazivati signale s računala i iz drugih uređaja, kao što su:

 • uređaji za snimanje videozapisa i DVD-a
 • televizijski prijamnici
 • kamkorderi

Te vrste projektora dvojne namjene često se nazivaju videoprojektori. Projektori ravnih ploča koji upotrebljavaju tehnologije kao što su LCD i digitalna obrada svjetlosti (DLP) i druge vrste projektora, kao što je CRT, razvrstavaju se u podbroj 8528 69

 • monokromatski aparati – 8528 69 20 00
 • ostalo – 8528 69 80

LED videozid

To su modulske ploče zaslona namijenjene za gledanje na otvorenom, primjerice u sportskom stadionu, objektima za zabavu itd. Jedinice se sastoje od nekoliko modula izrađenih od pločica, svaka pločica sadržava crvene, zelene i plave LED žarulje, ploča je prikazana s videoprocesorom i procesorom signala koji omogućuje prikazivanje slika i videozapisa. Razvrstavaju se u tarifni podbroj 8528 52 99 00. Međutim, LED pločice neovisno o tome jesu li spojene u pločice bez videoprocesora i stoga ne mogu prikazivati videoizvor izravno na zaslonu razvrstavaju se u tarifni broj 8529 90 92 99.

Provedbenim uredbama Komisije 2015/712 i 875/2014 LED videozid razvrstan je u podbroj 8528 59 39 (trenutačno 8528 52 99) i LED pločica u podbroj 8529 90 92.

LCD videozid

Ti LCD moduli namijenjeni su za konfiguraciju višestrukih zaslona do npr. 5x5 koji su namijenjeni za gledanje u zatvorenim prostorima, kao što su videoprezentacija, javne informacije, nepomično ili pokretno oglašavanje slika itd. Integrirano računalo projektirano je za videoobradu i kontrolu mreže. LCD moduli razvrstavaju se u podbroj 8528 52 91 00.

Provedbenom uredbom Komisije 877/2014 LCD Video Wall razvrstan je u podbroj 8528 59 31 (trenutačno 8528 52 91).

Druge vrste zaslona

Elektroničke bijele ploče razvrstavaju se u podbroj 8471 60 70 00.

Neelektrični projekcijski zasloni razvrstavaju se u poglavlje 90 u podbroj 9010 60 00 00.

Računalni pisači i skeneri

Računalni pisači i skeneri razvrstavaju se kao zasebne jedinice ako ne čine dio cjelovitog računalnog sustava. Imajte na umu da kada su pisači, uključujući višenamjenske strojeve, zasebne jedinice, nikad se ne razvrstavaju u tarifni broj 8471.

Računalni pisači

Sve vrste pisača – laserski, tintni, termalni prijenos, vrpca itd. – razvrstavaju se u podbroj 8443 32 10 90 sve dok su namijenjeni kao izlazni uređaji za računala. Ostale vrste pisača razvrstavaju se u podbroj 8443 39 00 00.

Skeneri

Skenere s ravnim dnom i filmom razvrstava se u podbroj 8471 60 70 00.

Kombinirani pisači i skeneri

Višenamjenski strojevi koji kombiniraju laserski pisač, skener, fotokopirni uređaj i ponekad telefaks razvrstavaju se u podbrojeve 8443 31, 8443 32 ili 8443 39.

Ulošci s tintom za pisače

Tintne patrone s glavom za ispis razvrstava se u podbroj 8443 99 10 90.

Tintne patrone bez glave za tiskanje razvrstava se u poglavlje 39. u podbroj 3923 30 10 00 ako su prazni, a u poglavlje 32 u podbroj 3215 90 70 90 ako su ponovno napunjeni. Patrone s „čipu” za mjerenje razine tinte također se razvrstava u podbroj 3215 90 70 90.

Računalne tipkovnice, miševi i ostali računalni ulazni uređaji

Računalni ulazni uređaji, kao što su tipkovnice, razvrstavaju se kao zasebne jedinice ako ne čine dio cijelog računalnog sustava.

Računalne tipkovnice

Računalne tipkovnice razvrstavaju se u tarifni podbroj 8471 60 60 00.

Ulazni uređaji za koordinatu X-Y

Ulazne jedinice kao što su miševi, gusjenice, grafičke tablete i lagane olovke razvrstavaju se u podbroj 8471 60 70 00. Ovaj tarifni kod obuhvaća standardne uzice i bežične jedinice.

Elektroničke bijele ploče također su ulazni uređaji i razvrstavaju se u podbroj 8471 60 70 00.

Računalni centri, adapteri i druge mrežne jedinice

Mrežne jedinice uključuju strojeve za primanje, pretvaranje, prijenos i regeneraciju glasa, slika ili drugih podataka. Uključuju različite vrste uređaja za prespajanje i usmjeravanje. Ako su mrežni aparati zasebne jedinice, nikad se ne razvrstavaju u tarifni broj 8471.

Sve sljedeće stavke razvrstava se u podbroj 8517 62 00 00

 • modemi, uključujući vanjske modeme i adaptere za digitalne mreže integriranih usluga (ISDN)
 • jedinice vanjske lokalne mreže (LAN), uključujući adaptere, mostove i čvorišta
 • jedinice mreže širokog područja (WAN), uključujući pristupnike i ISDN kartice
 • mrežne kartice za eternet, tokenni prsten i drugu mrežnu tehnologiju

Bežične fiksne pristupne jedinice (Wi-Fi) također se razvrstavaju u ovaj tarifni kod. To su jedinice odašiljača/prijamnika koje omogućuju bežični pristup mrežama nepokretnih linija. Mogu biti u obliku tiskanih pločica ili potpunih jedinica u kućištu.

Moduli bežičnog globalnog sustava za pokretnu komunikaciju (GSM) i općih prijenosnih radijskih servisa (GPRS)

To su jedinice odašiljača/prijamnika koje omogućuju daljinski bežični pristup osobnoj opremi za digitalne asistente (PDA) putem mobilnih mobilnih telefonskih mreža. Razvrstavaju se i u podbroj 8517 62 00 00.

Kabeli opremljeni konektorima

Koaksijalni kabeli opremljeni konektorima razvrstavaju se u podbroj 8544 20 00 00.

Kabele za spajanje modema na telefonske utičnice razvrstava se u podbroj 8544 42 10 00.

Podatkovni kabeli i električni kabeli za napon ne veći od 1000 V razvrstavaju se u podbroj 8544 42 90 00.

Računalni uređaji za zvuk, slike i grafičke prikaze

Internetske kamere i ostale digitalne kamere koje ne snimaju, ne pohranjuju ili ne pohranjuju slike razvrstavaju se kao televizijske kamere u podbroj 8525 80 19 90. Dizajnirani su tako da oblikuju slike za daljnji prijenos, linijom ili radijem, do drugih aparata.

Ostale digitalne kamere

To su kamere koje snimaju ili pohranjuju slike na memorijskoj kartici ili modulu, disku, vrpci ili drugom uređaju za pohranu podataka.

Digitalne kamere za nepomične slike s mogućnošću videouređaja razvrstavaju se u tarifni podbroj 8525 80 91 ili u oznaku podbroja 8525 80 99 ako ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • mogu, koristeći najveći kapacitet pohrane, snimati kvalitetu od 800 x 600 piksela ili veću u 23 okvira u sekundi, najmanje 30 minuta u jednom slijedu videozapisa.
 • neke kamere mogu kontinuirano snimati videozapis dulje od 30 minuta, ali se snimljene slike snimaju u zasebnim datotekama koje traju kraće od 30 minuta – osim ako se kamera automatski isključi nakon 30 minuta, snimanje slika u zasebnim datotekama koje traju kraće od 30 minuta ne utječe na trajanje mogućnosti kontinuirane videosnimke kamere.

Videokamere – digitalne kamkordere – razvrstava se u podbroj 8525 80 99 00 ako se datoteke mogu prenijeti na aparat iz stroja za automatsku obradu podataka ili drugog vanjskog uređaja putem USB ili DV-in sučelja.

Ako su internetske kamere, digitalne kamere i digitalni kamkorderi zasebne jedinice, nikad se ne razvrstavaju u tarifni broj 8471.

Postoji nekoliko provedbenih uredbi Komisije koje se odnose na kamere.

Sud EU-a donio je i presudu u predmetu C-178/14 Vario Tek GmbH protiv Hauptzollamt Dusseldorf o klasifikaciji videokamere bez funkcije zumiranja.

Govornici

Govornici mogu biti pasivni ili aktivni odjeli. Aktivne jedinice uključuju pojačalo u kućištu ili ormaru. Tarifni kod u koji se razvrstavaju zvučnici ovisi o broju „vozačkih jedinica” – stvarnih stožaca za zvučnike ili vrpca – u svakom ormaru.

Govornici s jednom pogonskom jedinicom u svakom ormaru razvrstavaju se u podbroj 8518 21 00 00.

Zvučnici s više od jedne pogonske jedinice u svakom ormaru razvrstavaju se u podbroj 8518 22 00 90.

Ako su govornici i mikrofoni zasebne jedinice, oni se nikada ne razvrstavaju u tarifni broj 8471.

MP3 igrači

MP3 igrači razvrstavaju se kao aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka. Tarifni kod u koji se razvrstava ovisi o tome jesu li dobili ugrađeni radio ili videouređaj.

MP3 igrače bez radija razvrstava se u podbroj 8519 81 95 90. One s ugrađenim radijem razvrstavaju se u podbroj 8527 13 99 00. Ako mogu snimati ili igrati videozapise, razvrstavaju se u podbroj 8521 90 00 90 bez obzira na to jesu li dobili radio ili ne.

Grafičke kartice

To mogu biti osnovni 2D grafički adapteri, 2D/3D kartice ili 3D grafičke akceleratore koji funkcioniraju putem postojeće grafičke kartice ili putem kartice za osvajanje ili uređivanje. Razvrstavaju se u tarifni podbroj 8471 80 00 00.

Zvučne kartice

Zvučne kartice same se razvrstavaju u podbroj 8471 80 00 00.

Televizijske prijamnike

Sklopovi televizijskih PCI kartica za prijamnike razvrstavaju se u podbroj 8528 71 11 00. Smatra se da su proizvodi sadržani u kućištu izgubili obilježja elektroničkih sklopova i razvrstavaju se u podbroj 8528 71 19 00.

Ostale zasebne računalne jedinice

Različite druge računalne jedinice razvrstavaju se kao zasebne jedinice ako ne čine dio cijelog računalnog sustava.

Osnovne jedinice

Osnovne jedinice ili „sustavne kutije” trebaju sadržavati barem središnju procesorsku jedinicu (CPU) i glavnu memoriju. Razvrstavaju se u tarifni podbroj 8471 50 00 00.

Vanjski pogoni

Središnje jedinice za pohranu podataka, kao što su sustavi rendgena neovisnih diskova (RAID) za mreže, mogu biti magnetni disk, vrpca ili optički pogoni. Razvrstavaju se u podbroj 8471 70 20 00.

Rad upravljački sklopovi bez pogona razvrstavaju se u podbroj 8471 70 98 00.

Vanjski pogoni za upotrebu s jednim računalom razvrstavaju se prema vrsti pogona kako slijedi:

 • optičke pogone, kao što su CD, DVD i MO (magnetooptički) pogoni, razvrstava se u podbroj 8471 70 30 00 bez obzira na to upotrebljavaju li samo za čitanje ili čitanje i pisanje (CD diskovi mogu dohvatiti signale s CD-Roma, audio CD-ova i foto CD-ova i uključuju dizalicu za slušalice, upravljanje volumenom ili gumb za pokretanje/zaustavljanje)
 • diskove tvrdih diskova, uključujući uklonjive diskove i mikro diskove, razvrstava se u podbroj 8471 70 50 00
 • pogonske papučice, uključujući superpoziciju, razvrstavaju se u podbroj 8471 70 70 00
 • pogoni za vrpce razvrstavaju se u tarifni podbroj 8471 70 80 00
 • pogoni za olovke – prijenosni USB memorijski uređaji – razvrstani su u podbroj 8523 5110 00

Uređaji za umnožavanje CD-a i DVD-a

Samostalne strojeve za masovno kopiranje CD ili DVD diskova razvrstava se u podbroj 8521 90 00 90.

Čitači kartica

Sljedeće vrste čitača kartica razvrstavaju se u podbroj 8471 90 00 00

 • čitači magnetskih kartica
 • čitači pametnih kartica (pametna kartica je kartica koja je u nju ugradila jedan ili više elektroničkih integriranih krugova – mikroprocesor, memorija s nasumičnim pristupom (RAM) ili memorija samo za čitanje (ROM) – u obliku čipova koji mogu sadržavati kontakte, magnetsku crtu ili ugrađenu antenu, ali ne uključuje druge aktivne ili pasivne elemente kruga)
 • čitači memorijskih kartica – uključujući kompaktne Flash, pametne medije, sigurne digitalne (SD), multimedijsku karticu (MMC), memorijske kartice, XD pikture i PC karticu

Moduli globalnog sustava za određivanje položaja (GPS)

Te jedinice služe za određivanje položaja uređaja kao što su osobni digitalni asistenti (PDA) i prijenosna računala s pomoću kabela ili bežične veze. Razvrstavaju se u podbroj 8526 91 20 20 ako su u obliku sklopa ili u podbroj 8526 91 20 90.

Vanjska USB središta

Razvrstavaju se u tarifni podbroj 8517 62 00.

Kutovi

Trokuti su USB sučelja koji omogućuju komunikaciju (Bluetooth ili WI-FI) s računalom. Kutove se razvrstava u podbroj 8517 62 00 00.

Hardverski uređaji za šifriranje povezani s računalom putem USB sučelja za deaktivaciju na softver ili za zaštitu podataka u računalu razvrstavaju se u podbroj 8471 80 00 00.

Sigurnosni uređaji za šifriranje

To su generatori pristupnih kodova koji korisnicima omogućuju daljinsko prijavljivanje na mrežu. Ne mogu biti izravno povezani s računalom. Sigurnosni uređaji za šifriranje razvrstani su u podbroj 8543 70 90 99.

Unutarnja nadogradnja i dijelovi

Mnogi dijelovi i pribor računala razvrstani su u tarifni broj 8473. Međutim, neke se stavke smatraju potpunim jedinicama, a ne dijelovima, i razvrstavaju se u druge tarifne brojeve.

Dijelovi;

Sljedeće stavke razvrstavaju se kao dijelovi, a ne kao cjelovite jedinice u tarifni broj 8473.

Središnje procesorske jedinice (CPU) sastoje se od dvaju ili više elektroničkih integriranih krugova. Mogu se pakirati s određenim drugim komponentama, obično s toplinom, a ponekad i s ventilatorom za hlađenje. Neki primjeri uključuju prerađivače. Razvrstavaju se u podbroj 8473 30 20 00.

CPU grijači sami se razvrstavaju u podbroj 8473 30 80 00.

Matične ploče koje nisu potpuno popunjene CPU-om i memorijom s nasumičnim pristupom (RAM) tretiraju se kao elektronički dijelovi i razvrstavaju se u podbroj 8473 30 20 00.

Računalna kućišta – sa ili bez napajanja – razvrstavaju se u podbroj 8473 30 80 00.

Gole koštane jedinice obično se sastoje od kućišta računala, matične ploče i napajanja. Razvrstavaju se u podbroj 8473 30 80 00.

Memorijske module namijenjene isključivo ili uglavnom za uporabu s računalima i računalnim jedinicama koji su razvrstani u tarifni broj 8471 razvrstava se u tarifni broj 8473. Memorijske module isključivo ili uglavnom s aparatima koji su razvrstani u drugi tarifni broj razvrstava se kao dio aparata. Memorijske module namijenjene za uporabu s nizom aparata razvrstava se u tarifni broj 8548.

Standardna dinamička memorija s nasumičnim pristupom (DRAM) i moduli tehnologije poluvodiča metalnog oksida (MOS), kao što su pojedinačni mrežni memorijski modul (SIMM) i modul dvostruke inline memorije (DIMM), razvrstavaju se u podbroj 8473 30 20 00.

Ostali standardni memorijski moduli, uključujući nehlapljive vrste kao što su moduli statičke nasumične pristupne memorije (SRAM), razvrstavaju se u podbroj 8473 30 20 00.

Cijele jedinice

Sljedeće stavke razvrstavaju se kao cjelovite jedinice, a ne kao dijelovi pod različitim tarifnim oznakama.

Jedinice za napajanje (PSU) posebno izrađene i prikladne za uporabu s računalnim jedinicama kao što su bazni sustavi ili pisači razvrstavaju se u podbroj 8504 40 30 90.

Kombinirane CPU jedinice za ventilatore i grijače za osobna računala razvrstava se u podbroj 8414 59 20 90.

Matične ploče koje su potpune sa CPU-om i RAM-om smatraju se potpunom računalnom osnovnom jedinicom i razvrstavaju se u podbroj 8471 50 00 90.

Unutarnji pogoni razvrstavaju se prema vrsti pogona kako slijedi:

 • optičke pogone, kao što su CD, DVD i MO, razvrstava se u podbroj 8471 70 30 00 bez obzira na to jesu li samo za čitanje ili za čitanje i pisanje
 • diskove tvrdih diskova, uključujući diskove s uklonjivim diskovima, razvrstava se u podbroj 8471 70 50 00
 • čitači kartica za poluvodičke medije razvrstavaju se u podbroj 8471 70 98 00
 • pogonske papučice, uključujući superpoziciju, razvrstavaju se u podbroj 8471 70 70 00
 • pogoni za vrpce razvrstavaju se u tarifni podbroj 8471 70 80 00

Ostale ekspanzijske kartice također se razvrstavaju kao cjelovite jedinice, a ne kao dijelovi. Sljedeće se ekspanzijske kartice razvrstavaju u podbroj 8471 80 00 00

 • ulazne/izlazne kartice (I/O)
 • serijske i paralelne lučke kartice
 • USB kartice i adapteri
 • Upravljačke kartice SCSI (sučelje malog računalnog sustava) i IDE (integrirana pokretna elektronika)

Različite druge vrste kartica za ekspanziju računala također se razvrstava u ovaj podbroj.

Memorijske module namijenjene za uporabu s aparatima osim s računalima i računalnim jedinicama razvrstanima u tarifni broj 8471 razvrstava se u podbroj 8548 90.

Strojevi posebne funkcije koji nisu računala

„Računalni dio” sastavni je dio računala. Različiti dijelovi računala razvrstavaju se kao zasebne jedinice ako ne čine dio cijelog računalnog sustava.

„Računalni pribor” računalu daje dodatnu funkciju, ali nije sastavni dio. Riječ je o izmjenjivom dijelu ili uređaju koji je konstruiran za prilagodbu stroja

 • izvršiti određenu radnju
 • obavljanje određene usluge
 • povećati opseg operacija

Dijelovi računala

U napomeni 2. uz odjeljak XVI. utvrđuje se pravna osnova za razvrstavanje (računalnih) dijelova.

Mnogi sastavni dijelovi računala razvrstani su u tarifni broj 8473.

Dio koji je sastavni dio računala, ali je posebno obuhvaćen tarifnim brojem poglavlja 84 ili poglavlja 85, razvrstava se u taj tarifni broj. Na primjer, budući da su koaksijalni kabeli posebno obuhvaćeni tarifnim brojem 8544, razvrstava ih se u ovaj tarifni broj, a ne kao računalni dio u tarifni broj 8473. Međutim, postoje određeni tarifni brojevi na koje se ovo pravilo ne primjenjuje jer su određeni naslovi dijelova. Navedene su u napomeni 2.a uz odjeljak XVI. i

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Neki su dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom za određenu vrstu stroja ili za više strojeva razvrstanih u isti tarifni broj, ali nisu posebno obuhvaćeni tarifnim brojem poglavlja 84 ili poglavlja 85. Razvrstava ih se u jedan od gore navedenih tarifnih brojeva ili u isti tarifni broj kao i stroj ili strojevi za koje su prikladni.

Dijelove koji su podjednako prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s proizvodima razvrstanima u tarifni broj 8517 i u tarifne brojeve 8525 do 8528 uvijek se razvrstava u tarifni broj 8517. Ovo je pravilo navedeno u napomeni 2.b uz odsjek XVI.

Sve ostale dijelove prikladne za uporabu za više strojeva razvrstanih u različite tarifne brojeve razvrstava se, ovisno o slučaju, u jedan od sljedećih tarifnih brojeva:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Ako nijedna od prethodno navedenih tarifnih oznaka nije prikladna, razvrstava ih se u tarifni broj 8487 ili 8548. Ovo je pravilo navedeno u napomeni 2.c uz odsjek XVI.

Računalni pribor

Mnogi računalni pribor razvrstani su u tarifni broj 8473, koji se posebno odnosi na dijelove i pribor za strojeve koji uključuju računala. Samo nekoliko tarifnih brojeva iz poglavlja 84 i poglavlja 85 obuhvaća računalnu opremu. Ako je predmet ili predmeti za koje je pribor namijenjen razvrstani u tarifni broj koji ne obuhvaća pribor, tada se sam pribor razvrstava na drugom mjestu u Tarifu prema svojoj funkciji ili materijalu od kojeg je izrađen.

Softver

Klasifikacija softvera ovisi o medijima na kojima je snimljen i o prirodi softvera. Mediji uključuju:

 • CD, DVD, Laserdisc, Minidisc i ostali laserski diskovi. Iako postoje razlike u postupcima proizvodnje, bilježenja ili pisanja, svi su ti postupci oblikovani tako da ih nakon snimanja očita neka vrsta laserskog sustava.
 • diskovi za flopiju
 • magnetne vrpce
 • magnetne trake
 • memorijske kartice
 • patrone za konzole za videoigre

Za potrebe tarifnog razvrstavanja, kategorije softvera uključuju:

 • programi i podaci
 • zvučni zapisi
 • računalne igre
 • filmovi, slike i slike
 • igre za konzole za videoigre

Programi i podaci

To uključuje programe za obradu teksta, proračunske tablice, programe uredskog izdavaštva, programe slikanja ili crtanja, planere ruta, enciklopediju, poslovne ili telefonske imenike, kataloge, pokretače uređaja, diskove sustava i rezervne diskove. Programi i podaci klasificiraju se prema medijima na kojima su snimljeni. Ako su evidentirani na

 • CD, Laserdisc, Minidisc ili ostali laserski diskovi, a zatim ih se razvrstava u podbrojeve 8523 49 20 00
 • DVD, a zatim ih se razvrstava u podbroj 8523 49 10 00
 • magnetne vrpce i diska, zatim ih se razvrstava u podbroj 8523 29 19 00

Zvučni zapisi

Među njima su glazbeni diskovi, jezični tečajevi, snimke divlje faune i flore, osposobljavanje entuzijasta zvučnih ugriza, govorne knjige itd. Zvučni zapisi klasificiraju se prema medijima na koje su snimljeni. Ako su evidentirani na

 • Minidisc se razvrstavaju u podbroj 8523 29 19 00
 • bilo koji drugi laserski disk, na primjer CD, SACD ili DVD, razvrstava se u podbroj 8523 49 10 ili 8523 49 20 00

Računalne igre

To uključuje simulatore letenja, snimke zrakoplova, sportske igre, igre za utrke automobila, strateške igre itd. za upotrebu samo na stroju za automatsku obradu podataka (računalu). Računalne igre razvrstavaju se prema medijima na koje su snimljene. Ako su evidentirani na

 • CD, Laserdisc, Minidisc ili drugi laserski disk, a zatim ih se razvrstava u podbroj 8523 49 20 00
 • disk za flopiranje, a zatim ih se razvrstava u podbroj 8523 29 19 00

Filmovi, slike i slike

To uključuje filmove, videozapise, foto CD-ove, umjetničke zbirke kopija, zbirke fotografija i karaoke diskove. Filmovi, slike i slikovne datoteke razvrstavaju se prema medijima na koje su snimljeni. Ako su evidentirani na

 • DVD se zatim razvrstava u podbroj 8523 49 10 00
 • bilo koji drugi disk laserskog čitanja razvrstava se u podbroj 8523 49 20 00
 • disk za flopiranje, a zatim ih se razvrstava u podbroj 8523 29 19 00

Igre za konzole za videoigre

Oni se razvrstavaju prema medijima na kojima su snimljeni. Ako su evidentirani na

 • DVD, a zatim ih se razvrstava u podbroj 8523 49 10 00
 • bilo koji drugi disk laserskog čitanja, zatim razvrstani u podbroj 8523 49 20 00
 • patrone, zatim ih se razvrstava zajedno s igraćim konzolama u poglavlje 95 u podbroj 95 u podbroju 9504 50 00

Softver na memorijskim karticama i magnetskim trakastim karticama

Softver koji je snimljen na memorijskoj kartici – na primjer Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedijska kartica (MMC), memorija Stick, XD Picture Card, PC kartica ili PCMCIA kartica – razvrstan je u podbroj 8523 51 90 00.

Softveri koji su snimljeni na magnetnoj traci razvrstavaju se u podbroj 8523 21 00 00.

Prazni mediji

Prazni mediji uključuju:

 • CD, DVD, Minidisc i ostali laserski diskovi
 • memorijske kartice s pamćenjem
 • magnetne vrpce i diskovi
 • uklonjivi tvrdi diskovi
 • mikropokretači
 • diskovi za flopiju, samo diskovi za flopiju i diskovi za super flopiju

CD, DVD, Minidisc i ostali laserski diskovi

Prazne (nezabilježene diskove) razvrstavaju se u podbroj 8523 41. Ovisno o zapremnini diskova, razvrstavaju se u podbrojeve 8523 41 10, 8543 41 30 ili 8523 41 90.Blank Minidiscs. U njima se upotrebljava magnetska optička tehnologija za snimanje i brisanje. Nemaju magnetni sloj i kruti su magnetni diskovi. Slijepe probe Minidiscs razvrstavaju se u podbroj 8523 29 15 00.

 • ostale slijepe probe magnetooptičkih diskova – razvrstavaju se u podbroj 8523 29 15 00.
 • DVD-R diskovi – tehnologija ovih diskova smatra se sličnom CD-R disku jer koriste lasersku tehnologiju za čitanje i pisanje – DVD-R diskovi razvrstavaju se u podbroj 8523 41.

DVD+RW diskovi. U njima se koristi tehnologija fazne promjene za snimanje i brisanje, a razvrstavaju se u podbroj 8523 41.

Memorijske kartice s pamćenjem

Te kartice sadrže dva ili više integriranih elektroničkih krugova s rešetkastim memorijom ugrađenih na bazu. Postoje različite vrste Flash memorijskih kartica, uključujući kompaktne Flashove, pametne medije, sigurne digitalne (SD), multimedijsku karticu (MMC), memorijske kartice, XD pikture, PC karticu i PCMCIA karticu. Memorijske kartice s pamćenjem razvrstavaju se u tarifni broj 8523 51 10 00 ako nisu snimljene. Zabilježeni su razvrstani u podbroj 8523 51 90.

Magnetne vrpce i diskovi

To uključuje kompaktne kasete, VHS i mini-DV, a razvrstava se u podbroj 8523 29 15 00.

Uklonjivi tvrdi diskovi – samo disk, a ne cijeli disk

Ova vrsta diska obično se opskrbljuje s nekim prethodno učitanim softverskim komunalnim uslugama, tako da se razvrstava kao snimljeni softver u podbroj 8523 80 10 00.

Mikropokretači

To su minijaturni tvrdi diskovi za upotrebu u osobnoj kartici ili sličnom utoru. Razvrstavaju se u podbroj 8471 70 50 00.

Diskovi za flopiju

Među njima su standardni diskovi za flopiju, samo diskovi za flopiju i diskovi superpozicije, na primjer vrsta LS120. Svi su razvrstani u podbroj 8523 29 15 00.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice