Farmaceutski i kozmetički proizvodi

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Dodatni zahtjevi mogu se primjenjivati ovisno o odredišnoj zemlji EU-a. Sve pojedinosti potražite u Mojem trgovinskom asistentu.

Imajte na umu da je na ovoj stranici opći opis svakog naslova dostupan na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Zahtjevi za uvoz i stavljanje na tržište lijekova za humanu primjenu

Lijekovi moraju ispunjavati obvezne uvjete koji se odnose na odobrenje za uvoz i stavljanje u promet, označivanje i farmakovigilanciju.

 

Zahtjevi za uvoz i stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda na tržište

Veterinarsko-medicinski proizvodi moraju ispunjavati određene uvjete povezane s odobrenjem za uvoz i stavljanje u promet, označivanjem i farmakovigilancijom.

 

Zahtjevi za uvoz medicinskih djelatnih tvari

Djelatne tvari namijenjene uporabi kao sirovine u proizvodnji lijekova mogu uvoziti samo registrirani ovlašteni subjekti u državi članici uvoznici.

 

Zahtjevi za uvoz i stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda

Kozmetički proizvodi podliježu zahtjevima u pogledu sastava, pakiranja, označivanja i informiranja kako bi se mogli staviti na tržište.

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice